Nuoširdžiai dėkinga gydytojai Daliai Gruslienei už dėmesingumą, įsigilinimą į mano lygą ir operativų tirimų paskirimą. Į visus man rupimus klausimus atsakė išsamiai, labai lengva bendrauti su tokia gydytoją, kuri išmano savo darbą, labai malonus žmogus, įsiklausantis ir patariantis.

Gydytojas iš didžiosios raidės.

Linkiu Jums kantrybės ir kuo geriausios sėkmės.

Lina Jackevičienė


Iš visos širdies nuoširdžiai noriu padėkoti kardiologei EGLEI SADAUSKIENEI, ne tik kaip profesionaliai medikei, ieškančiai optimaliausių

gydymo sprendimų ir būdų, bet ir kaip žmogui iš Didžiosios raidės kuri visą savo švelnumą, nuoširdumą, begalinį dėmesį skiria eiliniam ligoniui. Aš nesugebu rasti išskirtinių padėkos žodžių, kuriuos norėtų padiktuoti mano širdis, tad tariu didelį nuoširdų AČŪ.

Sėkmės Jums ir Ačiū kad Jūs esate.

 

Pagarbiai

Algimantas Mackevičius

Vilkaviškio raj. Kybartai. 


Didžiausia padėka prof. Eugenijui Lesinskui už konsultacijas, už atliktą sudėtingą ausies operaciją ir išaiškinimą kas buvo padaryta ir kaip elgtis toliau. Ačiū ir visam skyriaus personalui už dėmesingumą ir geranoriškumą. Viskuo esu labai patenkinta: gydymu ir priežiūra, ir maistu, o svarbiausia – kita gyvenimo kokybe. Linkiu sėkmės ir gražios ateities Jums, profesoriau, ir Jūsų vadovaujamai komandai. Labai labai pagarbiai – V. Mališauskienė


Nuoširdžiai dėkoju gerb. oftalmologei Rasai Strupaitei-Šileikienei, priėmusiai mane skubos tvarka 2019-07-10 d. vakarą. Gydytoja nepaprastai rūpestingai ir atsakingai ištyrė bei nuramino. Nuostabu, kad yra tokių jautrių šaunių gydytojų.

Auksė Noreikienė


Dėkojame doc. dr. Jūratei Barysienei už ilgametį gydymą, malonų bendravimą, už rūpestingumą, nuoširdų bendravimą ir domėjimąsi tolimesne sveikatos būkle.

Ona ir Juozapas Kaupai


Nuoširdžiai dėkinga gydytojai Daliai Gruslienei už dėmesingumą. Į visus man rūpimus klausimus atsakė išsamiai. Labai lengva bendrauti su tokia gydytoja, kuri išmano savo darbą, yra labai malonus žmogus, įsiklausantis ir patariantis. Gydytoja iš didžiosios raidės.

Galina Baliukevič


Nuoširdus ačiū kraujagyslių chirurgui Tomui Baltrūnui už atliktus išsamius tyrimus, malonų bendravimą ir gydymą.

Juozapas Kaupas


Nuoširdžiai dėkoju Hepatologijos ir gastroenterologijos skyriaus gydytojoms Ilonai Savlan ir Aušrai Aleknaitei už profesionalumą ir rūpestį gydant mano močiutę L. Pilipavičienę. Širdingai dėkoju visoms skyriaus slaugytojoms už puikią slaugą, gerą nuotaiką, dėmesingumą ir išklausymą. Jūs esate puikūs, labai Jums visiems Ačiū!

Jurgita Gabalė


Dėkoju gydytojoms Rasai Sirtautienei ir Gintarei Želnytei už suteiktą skubią ir efektyvią pagalbą.

Pagarbiai Aleksandras Karulaitis


Reiškiame didelę padėką gydytojui Albinui Karužui, gydžiusiam mūsų tėtį Vincą Rastenį. Jo profesionalumo dėka buvo rasta blogos sveikatos būklės priežastis. Tėtis išoperuotas, sveiksta. Tai gydytojas, kuris vykdo Hipokrato priesaiką. Mūsų tėtis jį vadina Auksiniu gydytoju.

Sėkmės ir tvirtybės Jums labai sunkiame darbe.


Dukros.


Noriu labai padėkoti Hematologijos skyriaus gydytojui Linui Davainiui už profesionalumą ir rūpestingumą tyrimo metu. Skausminga procedūra buvo atlikta greitai ir be skausmo. Nuoširdus ačiū ir šiam gydytojui asistavusiai seselei, kuri nuo pat pradžių buvo labai nuoširdi ir viską iki smulkmenų paaiškino apie tyrimo eigą. Seselės vardo nespėjau įsidėmėti, bet atsimenu, kad ji buvo jauna ir trumpais šviesiais plaukais. Dar kartą nuoširdus ačiū.

Mindaugas Ignotas


Didelis, didelis ačiu gydytojai Ivetai Paulauskienei dėl tonzilito operacijos padarytos mano dukrai Editai Micienei .

Labai gerai gydytoja nuoširdi, atsaikinga ir profesionali.

Oksana


Norėčiau padėkoti gydytojui-chirurgui Andriui Timpai už gydymą ir rūpestingumą man netikėtai atsidūrus ligoninėje. Gydytojo profesionalumas yra aukštos klasės. Atskiros padėkos nusipelno ir Krūtinės chirurgijos skyriaus personalas. Slaugių rūpestingumas, žmogiškumas tikrai pakerėjo, todėl net labai gaila buvo palikti skyrių, kai mane išrašė. AČIŪ JUMS VISIEMS!

Tomas R.


Kas gi mieliausia žmogui? Gyvenimas, nes tik su juo siejasi visi mūsų džiaugsmai, visa mūsų laimė, visos mūsų viltys...

Visada esam vidury – tarp to, kas buvo, ir to, kas bus. Jau žinau: kaskart to „bus" vis mažiau, o to, kas buvo – daugiau ir daugiau. Bet vis tiek einu: kas už tos kalvos, už ano kalnelio? Kas už to tamsaus debesies? Gal kaip tik už jo blyksi žvaigždė, kuri vienintelė mano? Kol kelias yra, reikia eiti.... O už tai, kad galiu eiti,

Noriu padėkoti Gydytojams Rasai Kizlaitienei, Natašai Giedraitienei, Valdui Pečeliūnui, Jolantai Meižikienė, Renatai Jucaitienei. Taip pat esu labai dėkinga seselėms ir slaugutėms be kurių pagalbos neįsivaizduoju kas būtų nutikę man.

Labai didelis ačiū Jums visiems

Narinė Pacevičienė


Nuoširdų AČIŪ tariu visam personalui padėjusiam ateiti į šį pasaulį nuostabiam berniukui, kuris gimė liepos 5 dieną 21:45 val. Už rūpestį, gerumą, palaikymą ir lyg mamos gleby buvimą dėkoju akušerei Oksanai ir slaugytojai. Darkart ačiū visiems už visos dienos geros atmosferos palaikymą, jaukumą ir svarbiausiai puikų rezultatą- sklandų gimdymą. Sėkmės Jums visiems! 

Pagarbiai

Simona Nemeikaitė


Paskutinį kartą redaguota: 2020-08-14
Į viršų