Leidinys. 2022 metų Santaros klinikų mokslo pasiekimai ir inovacijos
2022 metais Santaros klinikos išliko stipriu regiono klinikiniu ir mokslo centru – naujai pradėtų ir ilgainiui tęsiamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros iniciatyvų skaičiuojama vis daugiau. Santaros klinikų specialistai aktyviai bendradarbiauja ir su užsienio partneriais – įgyvendina Europos Horizonto programos finansuojamus projektus, įsitraukia į tarptautinius tinklus, skirtus gerinti mokslo kokybę ir pacientų priežiūrą, vykdo klinikinius tyrimus. Nuosekli ir kryptinga mūsų specialistų veikla daugelyje medicinos sričių leidžia išsaugoti aukščiausią sveikatos priežiūros lygio standartą, suteikia progą ieškoti naujų erdvių ligų diagnostikos ir gydymo atradimams. Pažvelgus į 2022 metų mokslo ir inovacijų gausą ir įvairovę, kviečiu pasisemti įkvėpimo tolesnėms iniciatyvoms, leisiančioms įveikti net ir sudėtingiausius profesinius iššūkius.


Leidinys. 2021 metų Santaros klinikų mokslo pasiekimai ir inovacijos
2021-ieji Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose paženklinti nesibaigiančia, intensyvia kova su COVID-19 pandemija, per kurią sukaupti mokslo įrodymai reikšmingai gerino šios ligos diagnostikos ir gydymo galimybes, o rekordiškai greitai sukurtos vakcinos tapo vienu iš pagrindinių pandemijos valdymo įrankių. Visa tai leido dar kartą prisiminti, kad sparti mokslo ir inovacijų plėtra yra būtina efektyviai mūsų pacientų ir šalies visuomenės sveikatos apsaugai užtikrinti. 


Leidinys. 2020 metų Santaros klinikų mokslo pasiekimai ir inovacijos
 
2020-ieji dar ilgai bus prisimenami kaip iššūkių gausūs metai, iš mūsų bendruomenės pareikalavę susikaupimo ir didžiulių pastangų kovojant su COVID-19 pandemija. Net ir įtemptos epidemiologinės situacijos metu Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose buvo teikiamos aukščiausios kokybės sveikatos priežiūros paslaugos, diegiami inovatyvūs diagnostikos ir gydymo metodai, dalyvaujama tarptautiniuose projektuose, vykdomi biomediciniai tyrimai. Šis leidinys skirtas mums visiems pasidžiaugti 2020 metų mokslo pasiekimais ir inovacijomis, dėl kurių Santaros klinikos ir joms atstovaujantys specialistai bei tyrėjai tampa vis labiau vertinami Lietuvos bei užsienio medicinos ir mokslo erdvėje. 


2020 m. universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo rezultatai
Remdamasi LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymu, Lietuvos mokslo taryba kasmet atlieka ekspertinį universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) vertinimą: nuo 2020 m. spalio mėn. skelbiami 2019 m. institucijų vykdytos veiklos vertinimo rezultatai.

Pagrindiniai kriterijai, į kuriuos atsižvelgiant institucijai suteikiamas skaitinis veiklos įvertis, yra įgyvendintų mokslinių darbų apimtis ir vertė (priklausomai nuo darbo rūšies) bei institucijai priklausančių autorių dalis, prisidėjusi prie darbo. Vertinamos darbo rūšys: tarptautiniu mastu pripažintos monografijos, publikacijos cituojamumo rodiklį turinčiuose žurnaluose, straipsniai, esantys tarp 10 % labiausiai pasaulyje cituojamų publikacijų, EPO, USPTO ar JPO pateiktos patentų paraiškos arba išduoti patentai, programos „Horizontas 2020“ koordinavimas ir kt.

Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms (VUL SK) 2020 m. ekspertinio vertinimo metu buvo įskaityti 175,21 taškai (priedas Nr. 1) – tai trečias geriausias įvertis medicinos ir sveikatos mokslų srities kategorijoje. Lyginant su 2019 m. vertinimo rezultatais (priedas Nr. 2), VUL SK įvertis išaugo 6,53 taškais (3,9 %). 

Vertinimo metu pateikiama informacija ir apie institucijos MTEP veiklai vykdyti gautas lėšas. Jos skirstomos į lėšas, kurias gavo institucija, dalyvaudama tarptautinių mokslo programų projektuose (TPP, 183,31 tūkst. Eur.), ir lėšas, kurias gavo institucija, vykdydama ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakymus (USU, 764,49 tūkst. Eur.). 2019 m. veiklos rezultatai (priedas Nr. 3) atskleidžia žymų pastarojoje kategorijoje (USU) vertinimo metu įskaitytų lėšų augimą, lyginant su 2018 m. (166,3 %) bei pasipildė lėšų, kurias gavo institucija, dalyvaudama tarptautinių mokslo programų projektuose, suma ((TPP, 183,31 tūkst. Eur.), kurios nebuvo teiktos anksčiau.


 
Susisiekite
Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis:

Paskutinį kartą redaguota: 2023-02-02
Į viršų