Biomedicininių tyrimų vykdymo skyrius yra Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (VULSK) padalinys, kuruojantis visus VULSK vykstančius biomedicininius tyrimus. Biomedicininiai tyrimai padeda tyrėjams atrasti naujų metodų ir būdų, kaip aptikti ir gydyti įvairias ūmias ir lėtines ligas, sindromus ar būkles arba kaip jų išvengti. Esminis šių tyrimų tikslas – patobulinti žmonių, turinčių sveikatos problemų, medicinos priežiūrą.  

Biomedicininiai tyrimai yra neatskiriama mokslinių tyrimų dalis, o tai savo ruožtu yra labai svarbu kuriant vaistus, medicinos prietaisus ir gerinant gydymo galimybes. Klinikiniai tyrimai apima šiuos pagrindinius gydymo būdus:

  • tiriamieji vaistiniai preparatai arba nauji vaistų deriniai;
  • naujos chirurginės procedūros arba prietaisai;
  • nauji būdai, leidžiantys taikyti esamą gydymą, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę, palengvinti ligos simptomus ir/arba sulėtinti ligos progresavimą.

Be klinikinių tyrimų nebūtų jokių naujų vaistų, nebūtų šių vaistų ar įrodymais pagrįsto gydymo metodų tobulinimo. 

Dauguma pacientų (tiriamųjų), dalyvaujančių klinikiniuose vaistų ar medicinos prietaisų tyrimuose turi galimybę aktyviai dalyvauti savo sveikatos priežiūroje. Prieš dalyvaujant klinikiniame tyrime įvertinama paciento sveikatos būklė, atliekamas išsamus medicininis ištyrimas – platesnis nei įprastinėje klinikinėje praktikoje. Viso tyrimo metu tiriamasis yra stebimas aukštos kvalifikacijos medicinos personalo, gauna išskirtines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Tiriamieji gali pirmi išbandyti tiriamąjį vaistinį preparatą anksčiau, nei jis pateikiamas plačiajai visuomenei, padėti tyrėjams daugiau sužinoti apie geriausius gydymo būdus įvairioms pacientų grupėms, padėti kitiems pacientams prisidėdami prie medicininių mokslinių tyrimų.

Biomedicininių tyrimų vykdymo skyrius aprūpintas moderniausia įranga tiek pacientams, tiek tyrėjams, tiek tyrimo koordinatoriams. Skyriuje atliekami visų fazių klinikiniai tyrimai (I-IV). Vieni iš dažniau atliekamų yra III ir IV fazės tyrimai, kurių metu patvirtinamas vaisto terapinis poveikis bei jo saugumas tiriamajam. Klinikiniai tyrimai yra ypač aktualūs, jei tiriamasis serga liga, kuriai iki šiol nebuvo sukurtas ir patvirtintas gydymas,  kai gydymas yra brangus ir ne visiems pacientams kompensuojamas, tuomet dalyvaujant klinikiniame tyrime jis gauna efektyvų (inovatyvų) gydymą nemokamai.

Biomedicininių tyrimų vykdymo skyrius padeda įvairių sričių specialistams pradėti ir kokybiškai atlikti tiek nekomercinius, tiek komercinius didelės apimties ir ilgos trukmės tyrimus. Skyriaus darbuotojai konsultuoja VULSK dirbančius gydytojus biomedicininių tyrimų atlikimo klausimais.

Geros klinikinės praktikos mokymai biomedicininių tyrimų tyrėjams

VUL Santaros klinikos yra gavusios Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos leidimą organizuoti Geros klinikinės praktikos mokymus (GKP). Tyrėjų patogumui Geros klinikinės praktikos pagrindų ir tobulinimosi mokymus galima išklausyti nuotoliniu būdu. Tyrėjams suteikiama galimybė bet kuriuo metu bet kurioje Jiems patogioje vietoje išklausyti mokymų kursą ir išlaikyti testą. Sėkmingai išklausius ir išlaikius testą suteikiamas Geros klinikinės praktikos pagrindų (8 ak. val.) mokymų sertifikatas arba Geros klinikinės praktikos tobulinimosi / žinių atnaujinimo (4 ak. val.) mokymų sertifikatas.

Mokymus sudaro dvi dalys: teorinė – paskaitos (nuotoliniu būdu) ir testas.

Norinčius dalyvauti nuotoliniuose Geros klinikinės praktikos mokymuose, prašome užsiregistruoti el. paštu klinikiniai.tyrimai@santa.lt.

Geros klinikinės praktikos pagrindų mokymų programa skirta visiems biomedicininių tyrimų vykdytojams (tyrėjams, koordinatoriams, slaugytojams, tyrėjo asistentams-studentams). Mokymų programoje pateikti pagrindiniai aspektai apie:

  • biomedicininius tyrimus: klinikiniai vaistinių preparatų, medicinos prietaisų ir kiti biomedicininiai tyrimai (retrospektyviniai, stebėsenos tyrimai, moksliniai tyrimai);
  • Geros klinikinės praktikos taisyklės;
  • Lietuvos ir ES teisės aktai, reglamentuojantys biomedicininių tyrimų atlikimą;
  • konfidencialumo užtikrinimas, duomenų apsauga;
  • biomedicininių tyrimų vykdymo ir planavimo teoriniai ir praktiniai aspektai.

Geros klinikinės praktikos tobulinimosi programa skirta tyrimų vykdytojams, jau anksčiau išklausiusiems Geros klinikinės praktikos pagrindų mokymus.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-03-04
Į viršų