Skubios pagalbos skyrius
Skubios pagalbos skyrius
Skubi pagalba suaugusiesiems teikiama Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje (Santariškių g. 2, B korpusas, tel. 852365110)

Skubi pagalba teikiama 24 valandas per parą visus metus. Teikiamos medicinos gydytojo, skubiosios medicinos gydytojo, anesteziologo-reanimatologo, vidaus ligų gydytojo, kardiologo, neurologo paslaugos. Skubią pagalbą teikia visų specialybių chirurgai.

Sveikatos draudimo neturintiems pacientams teikiama tik būtinoji medicinos pagalba. Pacientai skubos tvarka atvykę patys arba atvežti greitosios medicinos pagalbos ar iš kitų gydymo įstaigų, yra konsultuojami Priėmimo-skubios pagalbos poste, tačiau tik VUL SK Priėmimo-skubios pagalbos skyrius sprendžia dėl guldymo į ligoninę. Atvykus į jį be siuntimo ir nesant būtinosios medicinos pagalbos indikacijų, asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos.

Priėmimo skyrius (planinė hospitalizacija)
Priėmimo skyrius (planinė hospitalizacija)

Čia teikiamos planinės pacientų hospitalizavimo paslaugos, t. y. guldymas į ligoninę suplanuotas iš anksto ir nereikia skubios, neatidėliotinos pagalbos.

Į VUL Santaros klinikų stacionaro skyrius planine tvarka pacientai guldomi turintys VUL Santaros klinikų Konsultacijų poliklinikos specialisto arba VUL Santaros klinikų bendrosios praktikos gydytojo siuntimą. Planinė pagalba sveikatos draudimo neturintiems pacientams yra teikiama tik mokama.

Hospitalizacija vyksta Planinės hospitalizacijos poste (Santariškių g. 2, B korpusas, 1 aukštas). Tel.:  852501328, 869771019

Ką turi žinoti pacientai, kuriems paskirtas COVID-19 tyrimas prieš planinį stacionarinį gydymą? 


Skubi akušerinė pagalba
Skubi akušerinė pagalba

Akušerijos skyriuje (Santariškių g. 2, F korpusas, tel. 869771247) veikia atskiras nėščiųjų ir gimdyvių priėmimas. Penki priėmimo apžiūros kabinetai yra moderniai įrengti, aprūpinti visa įranga, reikalinga nėščiosios ir vaisiaus būklei įvertinti. Priėmime nėščiosios konsultuojamos visą parą, teikiama būtinoji pagalba, nėščiosios ir gimdyvės guldomos į ligoninę.

Atvykusi į priėmimą, pacientė turi pateikti ambulatorinėje grandyje prižiūrinčio gydytojo išduotą Medicinos dokumentų išrašą / siuntimą (F Nr. 027/a) arba jam prilyginamą Nėščiosios kortelę (F Nr. 025-113/a). Jeigu pacientė nepateikia Medicinos dokumentų išrašo / siuntimo (F Nr. 027/a) arba Nėščiosios kortelės (F Nr. 025-113/a), o apžiūrėjęs ją gydytojas nenustato skubiosios pagalbos teikimo indikacijų, pasalugos yra mokamos.

Planine tvarka atvykstančioms pacientėms (pavyzdžiui, jei numatyta data planinei operacijai ar gimdymo sužadinimui), jei nebuvo nurodyta kitaip, rekomenduojama atvykti 7–10 val.

Aktuali informacija gimdyvėms karantino laikotarpiu

Infekcinių ligų centro priėmimo-skubios pagalbos skyrius
Infekcinių ligų centro priėmimo-skubios pagalbos skyrius

Infekcinių ligų centro Priėmimo-skubios pagalbos skyrius, Santariškių g. 14, tel. 852751076.

VUL Santaros klinikų Infekcinių ligų centro Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje pacientai yra tiriami ir gydomi dėl ūmiai pasireiškusių infekcinių ligų. Šiuo metu tai yra pagrindinė pacientų ištyrimo dėl COVID-19 vieta Vilniuje.

Į Infekcinių ligų centro Priėmimo-skubios pagalbos skyrių pacientai gali atvykti tiek patys, tiek būti atvežti greitosios medicinos pagalbos automobiliu.

Siekiant užtikrinti pacientų ir kartu atvykstančių artimųjų saugumą, pacientai yra registruojami lauke prie specialiai tam įrengtos registratūros bei šildomos palapinės.

Pacientą užregistravus, jis nukreipiamas į vieną iš apžiūros izoliuotą patalpą (boksą). Čia atliekamas išsamus paciento ištyrimas.

Gavus tyrimų duomenis bei vertinant paciento būklę, priimamas sprendimas dėl tolesnės taktikos – hospitalizavimo, siuntimo į kitą gydymo įstaigą arba išleidimo gydytis į namus.I vaikų priėmimo-skubios pagalbos poskyris
I vaikų priėmimo-skubios pagalbos poskyris

Vaikai priimami Vaikų ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje. I priėmimo-skubios pagalbos poskyryje (Pediatrijos korpusas, Santariškių g. 4, tel. 852720387) priimami vaikų ligų profilio pacientai. I priėmimo-skubios pagalbos poskyris aptarnauja Vaikų onkohematologijos centrą ir Pediatrijos centrą.

Pacientai dėl skubios pagalbos gali kreiptis be siuntimo. Atvykus be siuntimo ir nesant būtinosios pagalbos poreikio, teikiamos mokamos paslaugos. Planine tvarka į ligoninę guldomi ligoniai tik su gydytojo siuntimu. Visiems atvykusiems vaikams būtina turėti vaiko gimimo liudijimą ar pasą arba dokumento kopiją.

II vaikų priėmimo-skubios pagalbos poskyris
II vaikų priėmimo-skubios pagalbos poskyris

II priėmimo-skubios pagalbos poskyryje (Chirurgijos korpusas, Santariškių g. 7, tel. 852720556, 865669951) priimami naujagimiai ir vaikų chirurginio profilio pacientai.

II priėmimo-skubios pagalbos poskyris aptarnauja Vaikų chirurgijos, ortopedijos-traumatologijos centrą, Vaikų skubios medicinos, intensyviosios terapijos ir anesteziologijos, Neonatologijos, Vaiko raidos centro Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrių.

Pacientai dėl skubios pagalbos gali kreiptis be siuntimo.

Pacientams atliekami perrišimai miesto, rajonų poliklinikų nedarbo metu.

Specialistai konsultuoja dėl įvairios chirurginės, traumatologinės patologijos nuo 8 iki 14 val. darbo dienomis.

Atvykus be siuntimo ir nesant būtinosios pagalbos poreikio, teikiamos mokamos paslaugos. Planine tvarka į ligoninę guldomi ligoniai tik su gydytojo siuntimu.

Visiems atvykusiems vaikams būtina turėti vaiko gimimo liudijimą ar pasą arba dokumento kopiją.

Kaip teikiama pagalba

Būtinoji pagalba teikiama nemokamai:

 • visiems nuolatiniams šalies gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą;
 • laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsieniečiams;
 • ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus jų draustumą patvirtinančius dokumentus: galiojančią E kortelę arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymą;

Pacientai skubos tvarka atvykę patys arba atvežti greitosios medicinos pagalbos automobiliu, ar iš kitų gydymo įstaigų, yra konsultuojami Priėmimo-skubios pagalbos poste, tačiau tik VUL Santaros klinikų Priėmimo-skubios pagalbos skyrius sprendžia dėl guldymo į ligoninę.

Užsieniečiams, ne ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems LR, būtinosios pagalbos paslaugos yra mokamos.

 • Kritinės būklės pacientams pagalba teikiama reanimacinėje palatoje.
 • Skyriuje yra 20 stebėjimo lovų su pacientų sveikatos būklės stebėjimo sistemomis (kvėpavimo, širdies dažnio ir deguonies įsisotinimo stebėjimas). Paciento tolimesnis gydymas tęsiamas ligoninės skyriuje arba jis perkeliamas gydyti į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, arba išrašomas ambulatoriniam gydymui.
 • Centre skubi pagalba teikiama atsižvelgiant į paciento būklės sunkumą.
 • Jei pacientas neatitinka nė vienos iš 4 skubios pagalbos kategorijų, jis priskiriamas 5-tai kategorijai (žr. „Kaip teikiama pagalba priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje“).
 • Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, kurių būklės sunkumas atitinka 1–4 skubios pagalbos kategorijas, yra nemokama.Guldymo į ligoninę tvarka
Į VUL Santaros klinikas (VUL SK) pacientai guldomi planine bei skubos tvarka.

Į VUL SK stacionaro skyrius planine tvarka pacientai guldomi turintys VUL SK Konsultacijų poliklinikos specialisto arba VUL SK bendrosios praktikos gydytojo siuntimą, hospitalizacija vykdoma Planinės hospitalizacijos poste (B korpusas, 2 aukštas). (nuoroda į žemėlapį)

Planinė pagalba sveikatos draudimo neturintiems pacientams yra teikiama tik mokama.

Atvykus į VUL SK Priėmimo-skubios pagalbos skyrių be siuntimo ir nesant būtinosios medicinos pagalbos indikacijų, asmens sveikatos priežiūros paslaugos taip pat yra mokamos.
Pacientai skubos tvarka atvykę patys arba atvežti greitosios medicinos pagalbosa utomobiliu, ar iš kitų gydymo įstaigų, yra konsultuojami Priėmimo-skubios pagalbos poste, tačiau tik VUL SK Priėmimo-skubios pagalbos skyrius sprendžia dėl guldymo į ligoninę.

Sveikatos draudimo neturintiems pacientams teikiama tik būtinoji medicinos pagalba. 
Kaip atvykti

VUL Santaros klinikų Priėmimo-skubios pagalbos skyrius dirba visą parą. 

Kaip atvykti:

 

Skubios medicinos centras
Skubią pagalbą suaugusiesiems teikia Skubios medicinos centras.

Skubios medicinos centre kritinės būklės ligoniams pagalba ligoniams teikiama reanimacinėje palatoje. Skyriuje veikia 20 stebėjimo lovų su pacientų sveikatos būklės stebėjimo sistemomis (kvėpavimo, širdies dažnio ir deguonies įsisotinimo). Paciento tolesnis gydymas tęsiamas arba ligoninės skyriuje, arba pacientas perkeliamas gydyti į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, arba išrašomas gydytis ambulatoriškai.
Centre skubi pagalba teikiama atsižvelgiant į paciento sveikatos būklės sunkumą. Atvykęs į skubios pagalbos skyrių, pacientas priskiriamas vienai iš 4 skubios pagalbos kategorijų (1–2 – pagalba pradedama teikti nedelsiant; 3–4 – pagalba pradedama teikti per 30 min. ar 1 val.) (2004-04-08 LR Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicininės pagalbos teikimo tvarkos bei masto“).

Skubios medicinos centro darbų apimtys
 • Skubos tvarka konsultuotų ligonių per metus skaičius – apie 50 000.
 • Konsultacijų skaičius per metus – apie 100 000.
 • Skubos tvarka paguldytų į ligoninę ligonių – apie 25 proc.
 • Skubos tvarka paguldytų į ligoninę gydymo trukmė Skubios medicinos centre – 3,7 val. (2018 metų duomenimis).
 • Skubos tvarka konsultuotų ir išleistų tolesniam gydymui į kitas ligonines arba į namus gydymo trukmė Skubios medicinos centre – 5,2 val. (2018 metų duomenimis).
 • Stebėjimo paslaugų trukmė skubios medicinos centre – apie 10 val. (2018 metų duomenimis).
 • Planine tvarka paguldytų ligonių skaičius – apie 40 000.

Centro komanda 

Centro vadovas
doc. Andrius Klimašauskas                             

Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus vedėja

vidaus ligų gydytoja 
Liucija Vaitkevičiūtė
Tel. 852501840

Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus 

vyresnioji slaugytoja – slaugos administratorė
Kristina Možeiko
Tel. 852365152

Skubios konsultacinės pagalbos skyriaus

vyresnioji slaugytoja – slaugos administratorė 
Gražina Urbonienė 
Tel. 852365040


Paskutinį kartą redaguota: 2022-11-14
Į viršų