Kaip užsiregistruoti pas gydytojus specialistus

VUL Santaros klinikų Konsultacijų poliklinikos gydytojai specialistai konsultuoja pacientus iš visos Lietuvos, turinčius siuntimus iš savo gydančių gydytojų pagal gyvenamąją vietą.

Konsultacijų poliklinikos specialistų konsultacijai reikia registruotis iš anksto.

Patogiausias ir pagrindinis registracijos būdas internetu – https://www.esveikata.lt/ipr/

Registruojantis https://www.esveikata.lt/ipr/ tinklalapyje, galima pasirinkti gydytoją specialistą, konsultuojantį ambulatorinius pacientus, bei išsirinkti patogiausią laiką. Būtina nurodyti siuntime įrašytą diagnozę bei jos kodą pagal TLK-10-AM. Registruojantis internetu vėliau nereikės gaišti laiko registratūroje. Sėkmingą registraciją gydytojo konsultacijai turi patvirtinti SMS žinutė. Vizito patvirtinimas įvyksta ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po registracijos.

Registruotis galima registracijos telefonu 852501717Daugiau kontaktinės informacijos rasite čia. 

Jei negalite atvykti Jums paskirtu konsultacijos laiku, prašom atšaukti registraciją el. p. registratura@santa.lt (paštas skirtas tik registracijos atšaukimui).

Dėmesio! Ambulatoriniams pacientams COVID-19 tyrimo atlikti prieš konsultaciją nereikia. 

 

                          

Internetinė paciento kortelė (IPK)
Pacientai, norintys prisijungti prie IPK, gali tai padaryti savarankiškai, papildomai atvykti į gydymo įstaigą nereikia.

Asmenys, norintys matyti savo vaikų (globotinių) medicininius duomenis, turi atvykti į Vaikų ligoninę, adresais Santariškių g. 4 (Registratūrą) arba Santariškių g. 7 (Registratūrą). Su savimi būtina turėti vaiko gimimo liudijimą (originalą) ir savo asmens dokumentą (pasą arba ID kortelę).

Prisijunkite naudodami paslaugą:

Nepavyksta prisijungti?

Pasitikrinkite, ar esate draustas
Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos (nemokamos):
 • prevencinė (profilaktinė) medicinos pagalba;
 • medicinos pagalba, medicininė reabilitacija;
 • slauga, socialinės paslaugos bei patarnavimai, priskirti asmens sveikatos priežiūrai;
 • asmens sveikatos ekspertizė.

Būtinoji pagalba teikiama nemokamai:

 • visiems nuolatiniams šalies gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą;
 • laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsieniečiams;
 • ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus jų draustumą patvirtinančius dokumentus: galiojančią E kortelę arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymą;
Kiekvienas asmuo savo PSD statusą gali paprastai pasitikrinti pasirinkęs Vilniaus TLK interneto svetainės www.vilniaustlk.lt skilties „Pasitikrinkite“ nuorodą „Ar esate draustas (-a) privalomuoju sveikatos draudimu?“. 
 
Detalūs asmens PSD duomenys, kaip ir informacija apie asmeniui suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, asmenims pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinus jų asmens tapatybę, t. y.:
- naudojantis el. parašo sertifikatu, skirtu identifikuotis, arba per el. bankininkystės sistemas asmeniui prisijungus prie „Elektroninių valdžios vartų“ (www.epaslaugos.lt) portalo; 
- atvykus į teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyrių ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba atsiuntus pasirašytą prašymą su asmens tapatybės dokumento kopija, patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Vilniaus TLK adresas: Ž. Liauksmino g. 6, 01101 Vilnius. 
 
Bendraisiais klausimais, susijusiais su PSD, gyventojams informacija teikiama Vilniaus TLK gyventojų informavimo telefonu: 852120000 ir el. paštu vitlk@vlk.lt
arba visų ligonių kasų bendruoju telefonu 852322222 (skambinant iš užsienio +37052322222 ) ir el. paštu info@vlk.lt
 
Siekdami tausoti gyventojų ir įstaigų laiką, maloniai prašome informuoti savo vadovaujamos įstaigos darbuotojus, kad, kilus klausimų dėl pacientų PSD galiojimo ar jo negaliojimo priežasties ir pan. atvejais, pacientams būtų nurodomi šie gyventojų informavimo būdai ir telefono numeriai.
TAI SVARBU!
Lietuvos Respublikos privalomuoju sveikatos draudimu apdraustieji yra:
 • LR piliečiai nuolat gyvenantys Lietuvoje, mokantys arba už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos;
 • nuolat LR gyvenantys užsieniečiai, mokantys arba už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos;
 • laikinai gyvenantys ir LR teisėtai dirbantys užsieniečiai;
 • laikinai gyvenančių ir LR teisėtai dirbančių užsieniečių nepilnamečiai šeimos nariai;
 • nuolat LR gyvenantys LR piliečiai ir užsieniečiai, draudžiami valstybės lėšomis.

Privalomojo sveikatos draudimo galiojimas

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis (įskaitant politikus, valstybės tarnautojus) privalomojo sveikatos draudimas (toliau – PSD) įsigalioja nuo tos dienos, kurią už juos buvo pradėtos mokėti arba jie patys pradėjo mokėti PSD įmokas. Asmenų, kurie gauna autorinius atlyginimus, sporto veiklos, atlikėjų pajamas, vykdo individualią veiklą, ūkinių bendrijų narių, individualių įmonių savininkų, asmenų, besidraudžiančių savarankiškai, asmenų, gaunančių kitas GPM apmokestinamąsias pajamas bei ūkininkų PSD įsigalioja kitą mėnesį po tos dienos, kai 3 mėnesius iš eilės už juos buvo mokamos arba jie patys mokėjo privalomojo sveikatos draudimo įmokas, arba nuo tos dienos, kai šie asmenys sumoka 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio įmoką. 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio įmokos sumokėjimas neatleidžia nuo prievolės mokėti nustatyto dydžio įmokas.

Jūsų patogumui ligoninėje veikia
 • Vaistinė (A korpusas) 
 • 2 kavinės (A korpusas ir F korpusas)
 • Spaudos kioskas
 • Koplyčia 

Centriniame ligoninės pastate kardinolo Audrio Juozo Bačkio ir kitų dvasininkų, taip pat ligoninės administracijos pastangomis įrengta Dievo Gailestingumo koplyčia. Joje pasimelsti, ieškoti dvasinės atgaivos ir prašyti malonių iš Gailestingojo Dievo gali ne tik ligoninės pacientai, bet ir gydytojai, darbuotojai, svečiai. Koplyčioje pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį ir penktadienį 16.30 val., o šeštadienį ir sekmadienį 11.00 val. aukojamos šv. Mišios. Prieš jas kunigas klauso išpažinčių. Antradienį 17.30 val. šv. Mišios lenkų kalba. Sekmadienį po šv. Mišių kunigas kapelionas visą dieną lanko negalinčius iš lovos atsikelti ligonius: klauso išpažinčių, teikia Komuniją, Ligonių sakramentą, bendrauja su žmonėmis. Kitu laiku ligoniai lankomi iš anksto susitarus. Kasmet vasario 11 d. ligoninėje minima Ligonių diena, per kurią Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas aukoja šv. Mišias ir lanko ligonius. Asmeniškai susitarus su kunigu, koplyčioje aukojamos šv. Mišios už gyvuosius, prašoma Dievo palaimos, sveikatos ir malonės sau, giminėms, artimiesiems, meldžiamasi už gyvus ir mirusius bendradarbius ar geradarius.

Kapeliono kun. Renato Švenčionio tel. 8 673 27 154

 • Sveikatos radijas 
 • Bevielis internetinis ryšys „SantaFree“, „TEO Wi-Fi“
 • SEB (E korpusas) ir „Swedbank" bankomatai (B korpusas)
 • F korpuso palatose terminalai (internetas, TV ir kt.).
Pacientų lankymas ir siuntinių perdavimas

 

Šiuo metu VUL Santaros klinikose galioja karantino režimas.

Su pacientų lankymo tvarka galima susipažinti čia.

Siuntinių pacientams perdavimo tvarką rasite čia.

Kilus neaiškumų, galite kreiptis tel. 868862232.

Muzikiniai renginiai. Clinica musicalis
Clinica musicalis – tai gyvos klasikinės muzikos koncertinė terapija arba muzikos terapijos filharmonija. Jos tikslas – gyvų koncertų poveikis ten, kur to nesitikima, bet labiausiai reikia.

Sudėtingų technologijų, kompiuterių, elektronikos amžiuje žmonės vis labiau svetimėja, tolsta vieni nuo kitų. Net pokalbiai vyksta elektroninėmis priemonėmis, muzika pažįstama dažniausiai ne tiesiogiai, o klausantis įrašų. Gyvas atlikimas daro daug stipresnį poveikį klausytojui, ypač jei jis pirmą kartą gyvenime išgirsta rimtąją muziką.

2003 m. rugsėjo mėn. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) pianistei pedagogei Inesai Leonavičiūtei gimė idėja įkurti muzikinę kliniką, o tuometinis VUL Santariškių klinikų generalinis direktorius prof. Aleksandras Laucevičius pasiūlė maestro Mstislavui Rostropovičiui tapti Clinica musicalis krikštatėviu ir globėju.

2004 m. sausio 12 d. Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikų Didžiojoje auditorijoje buvo surengtas pirmasis Clinica musicalis koncertas. Tai buvo naujo ilgalaikio projekto pristatymas ne tik ligoniams ir medikams, bet ir plačiajai visuomenei. Bendradarbiavimo sutartį pasirašė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius Juozas Antanavičius, tuometinis VUL Santariškių klinikų generalinis direktorius prof. Aleksandras Laucevičius ir M. Rostropovičiaus fondo pirmininkė Rasa Kubilienė. Projekto vadove tapo Inesa Leonavičiūtė.

Apie gydomąjį muzikos poveikį žinoma jau seniai. 1500 metų pr. Kr. egiptiečiai papirusuose apie mediciną aprašė muzikos gydomąjį poveikį. Biblijoje irgi minima, kaip Dovydas arfos garsais gydė karalių Saulių nuo depresijos. Senovės Graikijos filosofai Platonas, Aristotelis, Pitagoras aprašė muzikos gydomąją ir auklėjamąją reikšmes.

XX a. toliau buvo renkami empiriniai duomenys apie gydomąjį muzikos poveikį. Paskelbus psichologijos ir psichofiziologijos mokslų atradimų rezultatus, muzikos terapijos plėtra ypač suintensyvėjo po Antrojo pasaulinio karo.

Tačiau Clinica musicalis skiriasi nuo tradicinės muzikos terapijos seansų, kadangi koncertų klausytojai – uždaros erdvės gyventojai, t. y. ligoniai (atvykę iš įvairių Lietuvos vietovių) ir ten dirbantys medikai (jų darbo specifika – ilgi budėjimai). Ir vieni, ir kiti kurį laiką būna atskirti nuo pasaulio.

Vienas iš šių koncertų tikslų – ligonių rekreacija, emocinė ir protinė atgaiva, psichikos stabilizavimas, kartu ir ligoninėje skirto gydymo kurso sustiprinimas.

Muzikos gydomasis poveikis yra dvejopas: raminamasis ir aktyvinamasis. Clinica musicalis koncertai turi aktyvinamąjį poveikį. Klausytojai (ligoniai) vidury dienos ištraukiami iš ligoninės aplinkos ir kviečiami pasinerti į muzikos pasaulį. Jie tampa tarsi įpareigoti aktyviai dalyvauti muzikos interpretacijos procese, galbūt net pamiršti savo ligą. Dažnai dauguma susirinkusiųjų niekada nėra buvę tikrame akademinės muzikos koncerte. Šiuo atveju ypač svarbu, kad pirmasis susitikimas nenuviltų žiūrovų, todėl Clinica musicalis koncertuose sukuriama neformali aplinka, artistai repetuoja besirenkančių klausytojų akivaizdoje, nes žmonės pradeda rinktis vos tik išgirdę pirmuosius muzikos garsus.

Clinica musicalis koncertai labdaringi – savo meną ligoniams dovanoja kylančios žvaigždės ir visame pasaulyje pripažinti muzikai. Koncertai vyksta vieną kartą per mėnesį.

Buvo atliktas eksperimentas. Profesoriaus Liubomiro Laucevičiaus 100 metų jubiliejui skirtoje konferencijoje tarp mokslinių pranešimų buvo įterpiami muzikiniai numeriai.

Clinica musicalis koncertų dalyviai – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagogai ir studentai bei pasaulyje pripažintos muzikos žvaigždės. Koncertavo S. Stonytė, I. Milkevičiūtė, V. Juozapaitis, S. Jonaitytė, I. Armonaitė, D. Balsytė, J. Dvarionas, A. Stasiūnaitė, I. Želvytė, R. Zubovas, E. Špokaitė, V. Landsbergis, taip pat Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos, B. Dvariono dešimtmetės vaikų muzikos mokyklos moksleiviai, Vilniaus kvartetas, fortepijoninis trio Camerata baltica ir kt. Pavyko pasikviesti ir garsių užsienio atlikėjų – koncertavo M. Gantvargas (Sankt Peterburgas), L. Maxey (JAV), P. Giusiano (Prancūzija), L. Dorfmanas (Vokietija), V. Sondeckis (Vokietija). Koncertus veda žymūs aktoriai bei televizijos žvaigždės: K. Kazlauskaitė, E. Gabrėnaitė, L. Mukaitė L. Kalpokaitė, L. Kiauleikytė, N. Marčėnaitė, R. Zubovas.

Vienas įspūdingiausių Clinica musicalis ciklo koncertų – Europos aukštųjų muzikos mokyklų jaunimo simfoninio orkestro (dirigentas J. Janulevičius) pasirodymas kamerinėje erdvėje, t. y. ligoninės auditorijoje. Šio koncerto garbės svečias buvo M. Rostropovičius. Dėl vietų stokos orkestrantai vos tilpo scenoje, todėl sėdėjo beveik prisiglaudę prie klausytojų.

Didysis M. Rostropovičius po koncerto pasakė: „Visko mačiau, visur teko koncertuoti – Sibire, net Japonijoje, buvo improvizuota scena kalnuose ant uolų, bet tokio koncerto, kur kamerinėje erdvėje sutilptų didelis simfoninis orkestras, – to dar nemačiau. Tai ateities koncertai, nes mes privalome eiti pas klausytoją, o ne laukti, kad jis ateitų pas mus".
 
Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-15
Skubi pagalba kaip mus rasti susisiekti