Kaip užsiregistruoti pas gydytojus specialistus

VUL Santaros klinikų Konsultacijų poliklinikos gydytojai specialistai konsultuoja pacientus iš visos Lietuvos, turinčius siuntimus iš savo gydančių gydytojų pagal gyvenamąją vietą.

Konsultacijų poliklinikos specialistų konsultacijai reikia registruotis iš anksto.

Registruojantis https://ipr.esveikata.lt/, galima pasirinkti gydytoją specialistą, konsultuojantį ambulatorinius pacientus, bei išsirinkti patogiausią laiką. Būtina nurodyti siuntime įrašytą diagnozę bei jos kodą pagal TLK-10-AM. Sėkmingą registraciją gydytojo konsultacijai turi patvirtinti SMS žinutė. Vizito patvirtinimas įvyksta ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po registracijos.

Registruotis gydytojų konsultacijoms ir vakcinacijai galima ir telefonu 852501717Daugiau kontaktinės informacijos rasite čia. 

AKTUALU

Pacientams dėl informavimo apie registraciją konsultacijai

Telefonu ar internetu gydytojo specialisto konsultacijai užsiregistravusiam pacientui (tėvams / globėjams) išsiunčiama vizitą patvirtinanti trumpoji žinutė su būtina informacija (data, laiku, vieta). Maloniai prašome ją išsisaugoti ir atvykti vizitui nurodytu laiku.
Pakartotinai informacija apie vizitą nebus siunčiama.

Jei negalite atvykti Jums paskirtu konsultacijos laiku, prašom atšaukti registraciją telefonu 852501717 arba el. p. registratura@santa.lt (paštas skirtas tik registracijai atšaukti).

Papildomos informacijos (tekstinės bei video) apie registraciją specialistų konsultacijoms rasite čia               

Ambulatoriniams pacientams COVID-19 tyrimo atlikti prieš konsultaciją nereikia.  

Apie gimdymo tvarką informaciją rasite čia  

Onkologinių ligų prevencinės programos
Rytų regiono prevencijos programų koordinavimo centras koordinuoja onkologinių ligų – gimdos kaklelio, krūties ir storosios žarnos vėžio – ankstyvosios diagnostikos programų įgyvendinimą:
 • atliekame programų tikslinei populiacijai priklausančių asmenų atranką ir siunčiame kvietimą (paprastu laišku, elektroniniu paštu, trumpąja SMS žinute) dalyvauti atitinkamoje programoje;
 • informuojame pacientus apie programų metu suteiktų paslaugų rezultatus;
 • esant poreikiui organizuojame vizitus pas gydytoją specialistą, programų specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;
 • tikslinamės programos dalyvių kontaktinę informaciją;
 • Valstybės duomenų valdymo platformos aplinkoje esančioje prevencinių programų informacijos jungtinė duomenų bazėje tvarkome programų dalyvių asmens duomenis.
 
Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų tikslas - padidinti atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumą, prieinamumą ir kokybę bei sumažinti ankstyvą gyventojų mirtingumą nuo piktybinių navikų.
 
Kreiptis į mus galite darbo dienomis nuo 7.00 iki 15.30 tel. arba el. paštu
 
Rytų regiono prevencijos programų koordinavimo centras
El. paštas rrppkc@santa.lt.
GIMDOS KAKLELIO PIKTYBINIO NAVIKO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS PROGRAMA
Vykdydami Gimdos kaklelio piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos organizavimo, vykdymo ir kokybės reikalavimų įgyvendinimo bandomąją veiklą bendradarbiaujame su šiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis:
 • · VšĮ Centro poliklinika
 • · VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centru
 • · VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika
 • · VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centru
 • · VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centru
 • · VšĮ Eišiškių pirminės sveikatos priežiūros centru
 • · VšĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centru
 • · VšĮ Balsių šeimos medicinos centru
 • · VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centru
 • · VšĮ Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centru
 • · VšĮ Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centru
 • · VŠĮ Rokiškio pirminės sveikatos priežiūros centru
 • · VŠĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centru
 • · UAB Smėlynės ambulatorija
 
Gimdos kaklelio piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos profilaktiniai tyrimai - efektyviausia priemonė išvengti šios ligos.
Į Gimdos kaklelio piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programą kviečiame moteris nuo:

 • 25-34 m. (imtinai) kartą per 3 metus Joms atliekamas gimdos kaklelio citologinis tepinėlis.

 • 35-59 m. (imtinai) kartą per 5 metus. Joms atliekamas gimdos kaklelio aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso tyrimas (AR ŽPV) ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas skystoje terpėje (jei AR ŽVP tyrimas teigiamas).

  Gavus tepinėlių rezultatus gali būti atliekami išsamesni tyrimai.
 
INFORMACINĖ MEDŽIAGA APIE GIMDOS KAKLELIO PIKTYBINIO NAVIKO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS PROGRAMĄ 25-34 METŲ AMŽIAUS MOTERIMS ČIA

 
Internetinė paciento kortelė (IPK)
Pacientai, norintys prisijungti prie IPK, gali tai padaryti savarankiškai, papildomai atvykti į gydymo įstaigą nereikia.

Asmenys, turintys teisę susipažinti su vaikų ar kitų asmenų medicininiais duomenimis ir norintys prisijungti prie jų IPK, turi vadovautis Všį Vilniaus universiteto Santaros klinikų generalinio direktoriaus 2022 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-918 „Dėl prieigos teisių suteikimo prie SANTA-HIS informacinės sistemos posistemės internetinės paciento kortelės tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinta tvarka, kurią rasite ČIA.
Prisijunkite naudodami paslaugą:

Nepavyksta prisijungti?

Pasitikrinkite, ar esate draustas
Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos (nemokamos):
 • prevencinė (profilaktinė) medicinos pagalba;
 • medicinos pagalba, medicininė reabilitacija;
 • slauga, socialinės paslaugos bei patarnavimai, priskirti asmens sveikatos priežiūrai;
 • asmens sveikatos ekspertizė.

Būtinoji pagalba teikiama nemokamai:

 • visiems nuolatiniams šalies gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą;
 • laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsieniečiams;
 • ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus jų draustumą patvirtinančius dokumentus: galiojančią E kortelę arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymą;
Kiekvienas asmuo savo PSD statusą gali paprastai pasitikrinti pasirinkęs Vilniaus TLK interneto svetainės www.vilniaustlk.lt skilties „Pasitikrinkite“ nuorodą „Ar esate draustas (-a) privalomuoju sveikatos draudimu?“. 
 
Detalūs asmens PSD duomenys, kaip ir informacija apie asmeniui suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, asmenims pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinus jų asmens tapatybę, t. y.:
- naudojantis el. parašo sertifikatu, skirtu identifikuotis, arba per el. bankininkystės sistemas asmeniui prisijungus prie „Elektroninių valdžios vartų“ (www.epaslaugos.lt) portalo; 
- atvykus į teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyrių ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba atsiuntus pasirašytą prašymą su asmens tapatybės dokumento kopija, patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Vilniaus TLK adresas: Ž. Liauksmino g. 6, 01101 Vilnius. 
 
Bendraisiais klausimais, susijusiais su PSD, gyventojams informacija teikiama Vilniaus TLK gyventojų informavimo telefonu: 852120000 ir el. paštu vitlk@vlk.lt
arba visų ligonių kasų bendruoju telefonu 852322222 (skambinant iš užsienio +37052322222 ) ir el. paštu info@vlk.lt
 
Siekdami tausoti gyventojų ir įstaigų laiką, maloniai prašome informuoti savo vadovaujamos įstaigos darbuotojus, kad, kilus klausimų dėl pacientų PSD galiojimo ar jo negaliojimo priežasties ir pan. atvejais, pacientams būtų nurodomi šie gyventojų informavimo būdai ir telefono numeriai.
TAI SVARBU!
Lietuvos Respublikos privalomuoju sveikatos draudimu apdraustieji yra:
 • LR piliečiai nuolat gyvenantys Lietuvoje, mokantys arba už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos;
 • nuolat LR gyvenantys užsieniečiai, mokantys arba už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos;
 • laikinai gyvenantys ir LR teisėtai dirbantys užsieniečiai;
 • laikinai gyvenančių ir LR teisėtai dirbančių užsieniečių nepilnamečiai šeimos nariai;
 • nuolat LR gyvenantys LR piliečiai ir užsieniečiai, draudžiami valstybės lėšomis.

Privalomojo sveikatos draudimo galiojimas

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis (įskaitant politikus, valstybės tarnautojus) privalomojo sveikatos draudimas (toliau – PSD) įsigalioja nuo tos dienos, kurią už juos buvo pradėtos mokėti arba jie patys pradėjo mokėti PSD įmokas. Asmenų, kurie gauna autorinius atlyginimus, sporto veiklos, atlikėjų pajamas, vykdo individualią veiklą, ūkinių bendrijų narių, individualių įmonių savininkų, asmenų, besidraudžiančių savarankiškai, asmenų, gaunančių kitas GPM apmokestinamąsias pajamas bei ūkininkų PSD įsigalioja kitą mėnesį po tos dienos, kai 3 mėnesius iš eilės už juos buvo mokamos arba jie patys mokėjo privalomojo sveikatos draudimo įmokas, arba nuo tos dienos, kai šie asmenys sumoka 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio įmoką. 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio įmokos sumokėjimas neatleidžia nuo prievolės mokėti nustatyto dydžio įmokas.

Pacientų lankymas

Nuo 2023 m. balandžio 11 d. Santaros klinikose atsisakoma privalomo reikalavimo dėvėti medicinines kaukes, išskyrus tuos atvejus, kai asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos:
 • imunosupresuotiems pacientams;
 • pacientams priėmimo – skubios pagalbos skyriuose.
Atkreipiame dėmesį, jog dėvėti kaukes rekomenduojame kontaktuojantiems su ypatingai saugomų ir užkrečiamų pacientų grupėmis.

Vadovaudamiesi Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) rekomendacijomis, kviečiame visus saugoti save bei kitus, todėl rekomenduojame dėvėti medicinines kaukes tiems, kurie jaučia peršalimo simptomus.

Kaukių dėvėjimas, saugaus atstumo laikymasis, patalpų vėdinimas – priemonės, padedančios riboti virusų plitimą visuomenėje.

Pacientų lankymas

Jeigu jaučiate peršalimo ligos simptomus – nelankykite savo artimųjų! Įeidami ir išeidami iš įstaigos, VISADA dezinfekuokite rankas.

Pacientai lankomi darbo dienomis 11-13 val. ir 15-19 val., švenčių ir poilsio dienomis 9-13 val. ir 15-19 val.
Intensyvios terapijos skyriuose: kasdien 13-14 ir 18-19 valandomis.

Nebelikus papildomų pacientų lankymo ribojimų, siuntos nebus priimamos ir perduodamos.
Siuntinių perdavimo tvarka

Nuo 2023 m. balandžio 11 d. Santaros klinikose atsisakoma privalomo reikalavimo dėvėti medicinines kaukes, išskyrus tuos atvejus, kai asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos.  Nebelikus papildomų pacientų lankymo ribojimų, siuntos nebus priimamos ir perduodamos.
Kilus neaiškumų, galite kreiptis tel. 868862232.
Jūsų patogumui ligoninėje veikia
 
 • Bevielis internetinis ryšys „SantaFree“, „TEO Wi-Fi“.
 • SEB (E korpusas) ir „Swedbank" bankomatai (B korpusas).
 • F korpuso palatose terminalai (internetas, TV ir kt.).
 • Maisto salelės - maisto automatai. Jų lokacijos vietos:
  1. B korpusas,1 aukštas( centrinis įėjimas) prie rūbinės;
  2. B korpusas, 2 aukštas , priėmimo laukiamasis;
  3. B korpusas, 1 aukštas, RADIOLOGIJOS IR BRANDUOLINĖS MEDICINOS CENTRAS;
  4. C korpusas, 0 aukštas;
  5. E korpusas prie auditorijų;
  6. P korpusas (poliklinika), 1 aukštas, laukiamasis;
  7. F korpusas , 1 aukštas, prie liftų;
  8. L korpusas (Infekcinė ligoninė), 1 aukštas.
 • Santaros klinikų Dievo Gailestingumo koplyčia (žr.žemiau)
Ligoninės muzikiniai renginiai. Clinica musicalis
Clinica musicalis – tai gyvos klasikinės muzikos koncertinė terapija arba muzikos terapijos filharmonija. Jos tikslas – gyvų koncertų poveikis ten, kur to nesitikima, bet labiausiai reikia.

Sudėtingų technologijų, kompiuterių, elektronikos amžiuje žmonės vis labiau svetimėja, tolsta vieni nuo kitų. Net pokalbiai vyksta elektroninėmis priemonėmis, muzika pažįstama dažniausiai ne tiesiogiai, o klausantis įrašų. Gyvas atlikimas daro daug stipresnį poveikį klausytojui, ypač jei jis pirmą kartą gyvenime išgirsta rimtąją muziką.

2003 m. rugsėjo mėn. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) pianistei pedagogei Inesai Leonavičiūtei gimė idėja įkurti muzikinę kliniką, o tuometinis VUL Santariškių klinikų generalinis direktorius prof. Aleksandras Laucevičius pasiūlė maestro Mstislavui Rostropovičiui tapti Clinica musicalis krikštatėviu ir globėju.

2004 m. sausio 12 d. Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikų Didžiojoje auditorijoje buvo surengtas pirmasis Clinica musicalis koncertas. Tai buvo naujo ilgalaikio projekto pristatymas ne tik ligoniams ir medikams, bet ir plačiajai visuomenei. Bendradarbiavimo sutartį pasirašė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius Juozas Antanavičius, tuometinis VUL Santariškių klinikų generalinis direktorius prof. Aleksandras Laucevičius ir M. Rostropovičiaus fondo pirmininkė Rasa Kubilienė. Projekto vadove tapo Inesa Leonavičiūtė.

Apie gydomąjį muzikos poveikį žinoma jau seniai. 1500 metų pr. Kr. egiptiečiai papirusuose apie mediciną aprašė muzikos gydomąjį poveikį. Biblijoje irgi minima, kaip Dovydas arfos garsais gydė karalių Saulių nuo depresijos. Senovės Graikijos filosofai Platonas, Aristotelis, Pitagoras aprašė muzikos gydomąją ir auklėjamąją reikšmes.

XX a. toliau buvo renkami empiriniai duomenys apie gydomąjį muzikos poveikį. Paskelbus psichologijos ir psichofiziologijos mokslų atradimų rezultatus, muzikos terapijos plėtra ypač suintensyvėjo po Antrojo pasaulinio karo.

Tačiau Clinica musicalis skiriasi nuo tradicinės muzikos terapijos seansų, kadangi koncertų klausytojai – uždaros erdvės gyventojai, t. y. ligoniai (atvykę iš įvairių Lietuvos vietovių) ir ten dirbantys medikai (jų darbo specifika – ilgi budėjimai). Ir vieni, ir kiti kurį laiką būna atskirti nuo pasaulio.

Vienas iš šių koncertų tikslų – ligonių rekreacija, emocinė ir protinė atgaiva, psichikos stabilizavimas, kartu ir ligoninėje skirto gydymo kurso sustiprinimas.

Muzikos gydomasis poveikis yra dvejopas: raminamasis ir aktyvinamasis. Clinica musicalis koncertai turi aktyvinamąjį poveikį. Klausytojai (ligoniai) vidury dienos ištraukiami iš ligoninės aplinkos ir kviečiami pasinerti į muzikos pasaulį. Jie tampa tarsi įpareigoti aktyviai dalyvauti muzikos interpretacijos procese, galbūt net pamiršti savo ligą. Dažnai dauguma susirinkusiųjų niekada nėra buvę tikrame akademinės muzikos koncerte. Šiuo atveju ypač svarbu, kad pirmasis susitikimas nenuviltų žiūrovų, todėl Clinica musicalis koncertuose sukuriama neformali aplinka, artistai repetuoja besirenkančių klausytojų akivaizdoje, nes žmonės pradeda rinktis vos tik išgirdę pirmuosius muzikos garsus.

Clinica musicalis koncertai labdaringi – savo meną ligoniams dovanoja kylančios žvaigždės ir visame pasaulyje pripažinti muzikai. Koncertai vyksta vieną kartą per mėnesį.

Buvo atliktas eksperimentas. Profesoriaus Liubomiro Laucevičiaus 100 metų jubiliejui skirtoje konferencijoje tarp mokslinių pranešimų buvo įterpiami muzikiniai numeriai.

Clinica musicalis koncertų dalyviai – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagogai ir studentai bei pasaulyje pripažintos muzikos žvaigždės. Koncertavo S. Stonytė, I. Milkevičiūtė, V. Juozapaitis, S. Jonaitytė, I. Armonaitė, D. Balsytė, J. Dvarionas, A. Stasiūnaitė, I. Želvytė, R. Zubovas, E. Špokaitė, V. Landsbergis, taip pat Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos, B. Dvariono dešimtmetės vaikų muzikos mokyklos moksleiviai, Vilniaus kvartetas, fortepijoninis trio Camerata baltica ir kt. Pavyko pasikviesti ir garsių užsienio atlikėjų – koncertavo M. Gantvargas (Sankt Peterburgas), L. Maxey (JAV), P. Giusiano (Prancūzija), L. Dorfmanas (Vokietija), V. Sondeckis (Vokietija). Koncertus veda žymūs aktoriai bei televizijos žvaigždės: K. Kazlauskaitė, E. Gabrėnaitė, L. Mukaitė L. Kalpokaitė, L. Kiauleikytė, N. Marčėnaitė, R. Zubovas.

Vienas įspūdingiausių Clinica musicalis ciklo koncertų – Europos aukštųjų muzikos mokyklų jaunimo simfoninio orkestro (dirigentas J. Janulevičius) pasirodymas kamerinėje erdvėje, t. y. ligoninės auditorijoje. Šio koncerto garbės svečias buvo M. Rostropovičius. Dėl vietų stokos orkestrantai vos tilpo scenoje, todėl sėdėjo beveik prisiglaudę prie klausytojų.

Didysis M. Rostropovičius po koncerto pasakė: „Visko mačiau, visur teko koncertuoti – Sibire, net Japonijoje, buvo improvizuota scena kalnuose ant uolų, bet tokio koncerto, kur kamerinėje erdvėje sutilptų didelis simfoninis orkestras, – to dar nemačiau. Tai ateities koncertai, nes mes privalome eiti pas klausytoją, o ne laukti, kad jis ateitų pas mus".
 
Dievo Gailestingumo koplyčia

Santaros klinikų Dievo Gailestingumo koplyčia

(Santariškių g. 2, centrinis ligoninės pastatas)

 

Koplyčia atvira kasdien 7:00-19:00.

 

Šv. Mišios:

I - 16.30 val.;

II - 16.30 val.;

III - 16.30 val.;

IV - 16.30 val.;

V - 16:30 val.;

VI - 11.00 val.;

VII - 11.00 val.

 

Prieš ir po šv. Mišių klausoma išpažinčių.

Antradieniais per šv. Mišias teikiamas Ligonių sakramentas.

Penktadieniais 16:00 val. vyksta Švč. Sakramento Adoracija.

 

Dėl išpažinties, pokalbio, Šv. Komunijos ar Ligonių sakramento bet kuriuo paros metu drąsiai kreipkitės į ligoninės kapelioną. Jeigu negalite ateiti į koplyčią, koplyčia gali „ateiti" pas Jus.

 

Kapeliono kun. Gabrieliaus Satkausko tel. 864323834

El. paštas gabrielius.satkauskas@santa.lt

 

Dėl informacijos teikimo artimiesiems apie Infekcinių ligų centro pacientus

Artimieji apie 1-ame infekcinių ligų ir COVID-19 1-ame skyriuje gydomus pacientus informaciją gali gauti paskambinę gydytojams tel. 869779107869779205869779014869779006 darbo dienomis nuo 11:00 iki 13:00 val. 

Slaugytojų posto tel.: 869779224 (I aukštas), 869779104 (II aukštas).

Apie Infekcinių ligų centro Reanimacijoje gydomus pacientus, informaciją galima gauti paskambinus kasdien nuo 11:00 iki 12:00 ir nuo 17:00 iki 18:00 valandomis

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-13
Į viršų