LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos vadovaujasi Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašu, kurios tikslas – užtikrinti, kad Santaros klinikose būtų laikomasi lygių galimybių principo ir draudimo varžyti darbuotojų teises arba teikti jiems privilegijas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ir kitais pagrindais. 
 


LYČIŲ LYGYBĖS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2022 - 2027 METAMS
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikų (VUL SK) lyčių lygybės užtikrinimo priemonių planas 2022–2027 m.  – institucinės politikos instrumentas, skirtas paskatinti kultūrinius, sisteminius ir struktūrinius pokyčius organizacijoje, siekiant moterims ir vyrams palankių darbo sąlygų. VUL SK lyčių lygybės užtikrinimo priemonių planu įsipareigojama nuosekliai ir sistemingai siekti lyčių lygybės principų įgyvendinimo šiose srityse: organizacijos valdyme ir sprendimų priėmime, personalo valdyme, mokslo ir inovacijų projektų rengime ir įgyvendinime, organizacinėje komunikacijoje.


Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-27
Į viršų