Daugiau informacijos apie projektus galite rasti čia:

Vykdomi projektai
  • PanCareSurPass: PanCare skaitmeninio „Pasveikusiojo paso” plėtros ir įdiegimo studija, skirta pagerinti vaikystėje vėžį išgyvenusių asmenų priežiūrą, Nr. 899999 (01/03/2021 - 28/02/2025)


 

  • CHIP-AML22 – Geresnė diagnostika ir išgyvenamumas visiems vaikams, sergantiems ūmine mieloblastine leukemija ir gydomiems per NOPHO-DB-SHIP konsorciumą; Europos bendradarbiavimas (CHIP-AML22)" (angl. Improved diagnostics and survival for all children with Acute Myeloid Leukemia treated within the NOPHO-DB-SHIP consortium; a cross-European collaboration);

Projekto numeris: 101079988

Projekto akronimas: CHIP-AML22

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos EU4Health programos Europos lėšomis.

Šaukimas: EU4H-2021-PJ2

Tema: EU4H-2021-PJ-15

Projekto koordinatorius: REGION SKANE

Projekto pradžia: 2022 m. lapkričio 01 d.

Projekto pabaiga: 2025 m. spalio 31 d.

Trukmė: 36 mėnesiai

Projekto vertė: 2 993 152.73 EUR

Projekto koordinatorius VUL Santaros klinikose: R. Pasaulienė

Projekto tikslas: konsoliduoti citogenetinį ir srautinį MRD (Minimalios rezidualinės ligos) rizikos įvertinimą ir suteikti galimybę juo naudotis visose dalyvaujančiose šalyse.

Projekto parneriai: 14 Europos valstybių institucijos (gydymo įstaigos ir universitetai) iš 12 ES šalių

Vaikų ŪML (Ūmi mieloidinė leukemija) pasitaiko retai, todėl, siekiant pagerinti rezultatus, būtina bendradarbiauti tarptautiniu mastu. NOPHO šalys (Šiaurės šalių Vaikų onkologijos ir hematologijos asociacija) Švedija, Danija, Suomija, Norvegija, Islandija, Estija, Lietuva, Latvija, kartu su Nyderlandais, Belgija ir Honkongu 2012 m. pradėjo taikyti AML12 gydymo protokolą. Nuo 2012 m. prisijungė Ispanija, Izraelis ir Portugalija ir šiuo metu mūsų konsorciumas pavadintas NOPHO-DB-SHIP. AML12 centrinė ašis buvo citogenetinės rizikos grupių paskirstymas ir pažangus MRL (minimalios reziduojančios ligos) pagrįstas gydymo pritaikymas. Tuo būdu buvo pasiektas precedento neturintis 80 proc. pacientų, turinčių galimybę atlikti visus diagnostinius tyrimus, išgyvenamumas. Pristatome AML12 pakeitusį Tarptautinį vaikų protokolą - ūminė mieloidinė leukemija 2022 m. (CHIP-AML22). CHIP-AML22 tikslas - konsoliduoti citogenetinį ir srautinį MRD rizikos įvertinimą ir suteikti galimybę juo naudotis visose dalyvaujančiose šalyse. Be to, remiantis patirtimi, įgyta per AML12, bus įdiegtas pažangesnis citogenetinės ligos profiliavimas, kad būtų galima geriau nustatyti riziką. Be to, siekiame, kad naujos kartos sekos nustatymas (NGS -next generation sequencing) bus naudojamas siekiant taikyti naują, specialiai pritaikytą ir tikslinį gydymą daliai pacientų, taip pat siekiant toliau optimizuoti MRD analizę. Daugelyje dalyvaujančių šalių NGS metodai nėra atliekami kaip standartinės gydymo procedūros. Mes siekiame, kad šie metodai ir gydymas būtų taikomi visų konsorciumo dalyvių, kad visiems vaikams, sergantiems ŪML, būtų sudarytos vienodos galimybės gauti optimalią priežiūrą.

 

https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/cancer/europes-beating-cancer-plan-eu4health-financed-projects/projects/chip-aml22_en

 

 

  • JAPreventNCD: Vėžio ir kitų neinfekcinių ligų prevencija – veiksmai, susiję su sveikatą lemiančiais veiksniais (angl. Cancer and other NCDs prevention – action on health determinants).

Projekto numeris: 101128023

Projekto akronimas: JAPreventNCD

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos EU4Health programos Europos lėšomis

Šaukimas: EU4H-2022-JA-IBA

Tema: JA EU4H-2022-JA-02

Projekto koordinatorius: HELSEDIREKTORATET, Norvegija

Projekto pradžia: 2024 m. sausio 01 d.

Projekto pabaiga: 2027 m. gruodžio 31 d.

Trukmė: 48 mėnesiai

Projekto vertė: 95 523 718,92 EUR

Projekto koordinatorius: VUL Santaros klinikose: Prof. E. Preikšaitienė

Projekto tikslas: Remti strategijas ir politikos kryptis, skirtas sumažinti vėžio ir neinfekcinių ligų naštą, jų bendrus rizikos veiksnius tiek asmeniniu, tiek visuomeniniu lygmeniu, ir nustatyti jų veiksmingumo vertinimo metodus visoje Europoje.

Projekto parneriai: 98 Europos valstybių institucijos (gydymo įstaigos, vėžio tyrimo centrai, valstybinės įstaigos, pacientų organizacijos) iš 23 šalių

Vėžys ir kitos neinfekcinės ligos (toliau - VŽI) sudaro daugiau kaip 2/3 Europoje patiriamos ligų naštos. Didelės dalies šios ligų naštos galima išvengti. JA „Vėžio ir kitų neinfekcinių ligų prevencija - veiksmai, susiję su sveikatą lemiančiais veiksniais" tikslas – remti strategijas ir politiką, skirtą sumažinti vėžio ir neinfekcinių ligų naštą, jų bendruosius rizikos veiksnius tiek asmeniniu, tiek visuomenės lygmeniu ir apibrėžti jų veiksmingumo vertinimo metodus visoje Europoje. Konkretūs tikslai yra šie: gerinti bendrus valstybių narių gebėjimus planuoti ir prevencijos politiką, ir veiklą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis tobulinti C&NCD stebėsenos sistemą ir jų bendrų rizikos veiksnių mažinti C&NCD nelygybę bendradarbiauti su pagrindiniais C&NCD prevencijos srities veikėjais, įskaitant sprendimus priimančius asmenis, pilietinės visuomenės organizacijas, specialistus, plačiąją visuomenę ir pacientų grupes, siekiant palengvinti bendradarbiavimą ir bendras pastangas.

Pagrindiniai veiklos rezultatai - ES konsorciumas dėl vėžio prevencijos, aukšto lygio metiniai renginiai, intervencinės priemonės ir politinės rekomendacijos, kurios prisidės prie C&NCD ir nelygybės mažinimo Europoje.

 

 

Įgyvendinti projektai
TREL: Mokslinių tyrimų ir švietimo bendradarbiavimo projektas, siekiant pagerinti vaikų, sergančių piktybiniais navikais, išgyvenamumą Lietuvoje, Nr. 952438 (01/01/2021 - 31/12/2023)

https://siope.eu/TREL-project

https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/projects/success-stories/all/cross-border-skills-exchange-helps-children-lithuania-get-cancer-treatment-they-deserve

https://cordis.europa.eu/project/id/952438


UNCAN.eu: Europos iniciatyva - projektas suprasti vėžį (angl. to UNderstand CANcer (UNCAN.eu)), kurio pabaigoje bus sukurtas planas, kaip įsteigti Europos jungtinį vėžio duomenų centrą – platformą  - UNCAN.eu (01/09/2022 – 30/11/2023)

 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-29
Į viršų