Inovacijų ir technologijų perdavimo skyriui,  įkurtam 2018 metais, VUL Santaros klinikos kėlė tris pagrindinius tikslus:  padėti klinikos darbuotojams inicijuoti ir realizuoti inovatyvias idėjas, siekti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų komercinio panaudojimo, vykdyti technologijų perdavimo veiklas ir prisidėti prie Santaros klinikų strategijos įgyvendinimo.

Santaros klinikos, būdamos viena  didžiausių šalies universiteto ligoninių, svarbią reikšmę teikia pažangiems procesams plėtoti. Tik būdami inovatyvūs ir kūrybingi, sugebėsime geriau padėti pacientams, suteikti aukščiausios kokybės, pacientų lūkesčius atitinkančias paslaugas. Esame atviri inovacijoms ir bendradarbiavimui tarptautinėje erdvėje. 

Svarbus tarptautinio bendradarbiavimo  veiksnys – konkurencinis pranašumas, kuris šiais laikais priklauso nuo žinių, mokslo, moderniųjų technologijų ir gebėjimo šias technologijas panaudoti. Inovacijų ir technologijų perdavimo (plėtros) skyrius inicijuoja ir padeda realizuoti mokslininkų ir gydytojų idėjas, vysto technologijų perdavimo procesus.

Technologijų perdavimas – tai skirtingų sričių atstovų dalijimasis žiniomis, gebėjimais ir patirtimi. Tai technologijų, žinių, įgūdžių ar  metodų perdavimo procesas, vykstantis tarp įmonių, universitetų, mokslinių tyrimų institutų, universiteto ligoninių ir kitų įstaigų, siekiant, kad moksliniai ir technologiniai laimėjimai pasiektų platesnį naudotojų ratą bei sukurtų prielaidas naujiems produktams, procesams, medžiagoms ar paslaugoms atsirasti. Dažnai šis procesas tampa ar turi tapti tiltu tarp mokslo ir verslo bendruomenių tam, kad siekiant visuomenės gerovės būtų sėkmingai išnaudojami mokslinių tyrimų rezultatai bei potencialas.

Inovacijų ir technologijų perdavimo skyrius:

  • Informuoja, konsultuoja darbuotojus, teikia pagalbą rengiant paraiškas projektams. 
  • Ieško idėjų, finansavimo ir partnerių naujiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės  plėtros, inovacijų projektams.
  • Rengia mokslo ir verslo susitikimus, organizuoja renginius, organizuoja dalyvavimą Tarptautiniame gyvybės mokslų forume, populiarina mokslą ir inovacijas.

 

Komanda 

Indrė Klimantavičienė, skyriaus vedėja, tel. 869771440, el. p. indre.klimantaviciene@santa.lt

Renata Blackutė, vyriausioji projektų vadovė, tel. 869771171, el. p. renata.blackute@santa.lt

Giedrė Urbonavičiūtė, projektų vadovė, tel. 869771318giedre.urbonaviciute@santa.lt 


Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-09
Į viršų