Šeimos medicinos centro pacientų dėmesiui!

Iš šeimos gydytojo pareigų pasitraukus profesoriui Vytautui Kasiulevičiui, nuo š.m. balandžio 1 dienos šios apylinkės pacientų priežiūra rūpinasi gydytoja Kamilė Keršytė.
Laikini pasikeitimai:
 • šeimos gydytoją Rimvydę Bliūdžiuvienę, esančią nėštumo ir gimdymo atostogose, pavaduoja šeimos gydytoja Kamilė Keršytė;
 • šeimos gydytoją Moniką Jukonę, esančią nėštumo ir gimdymo atostogose, pavaduoja šeimos gydytoja Ieva Gailiūtė;
 • šeimos gydytoją Emilę Žučenkienę, esančią vaiko priežiūros atostogose, pavaduoja šeimos gydytojas Antanas Bliūdžius. 
Kas mes esame

 

Mes, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Šeimos medicinos centro (toliau – Šeimos medicinos centras) darbuotojai, teikiame modernios, įrodymais pagrįstos ir į paciento poreikius orientuotos šeimos medicinos paslaugas. Šeimos medicinos centre šeimos gydytojo komandos, odontologinės bei pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos daugiau nei 12 000 Vilniaus miesto gyventojų. Šeimos medicinos centro medikai su kitais Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų bei Vaikų ligoninės gydytojais specialistais teikia ir užtikrina visapusę ir tęstinę Šeimos medicinos centro pacientų (vaikų, nėščiųjų, suaugusiųjų bei senjorų) sveikatos priežiūrą. Šeimos medicinos centre siekiama kurti ir vystyti šeimos gydytojo komandos praktikai optimalias, įrodymais pagrįstas procedūras ir algoritmus, kuriuos savo darbe taikytų šalies pirminės sveikatos priežiūros grandies specialistai.
 
Šeimos medicinos centre dirba 13 šeimos gydytojų (9,25 etato krūviu), 14 bendruomenės slaugytojų (11,625 etato krūviu), 1 bendrosios praktikos slaugytoja (1,25 etato krūviu), 4 bendrosios praktikos gydytojai odontologai (3,5 etato krūvio), 3 gydytojo odontologo padėjėjos (3,25 etato krūviu), 1 gydytojas psichiatras (1 etato krūviu), 2 psichologai (1 etato krūviu), psichikos sveikatos slaugytoja (1 etato krūviu), 2 socialiniai darbuotojai (1 etato krūviu), 1 kineziterapeutė (1 etato krūviu), 1 akušerė (0,5 etato krūviu), 5 medicinos registratorės (5 etato krūviu), 3 vyresnieji specialistai (1 etato krūviu), 2 slaugytojo padėjėjos (2 etatų krūviu), 1 ūkio reikalų tvarkytoja (0,25 etato krūviu).
Kuo esame ypatingi
Šeimos medicinos centro medikai dirba ne tik gydytojais – jie yra ir VU Medicinos fakulteto lektoriai bei rezidentų vadovai, savarankiškai gydytojo praktikai ruošiantys šeimos medicinos rezidentus, vedantys jiems seminarus. Šeimos medicinos centre yra 4 medicinos mokslų daktarai, 2 docentai, 1 doktorantas, kurie dėsto VU Medicinos fakulteto studentams.
 
Šeimos medicinos centro darbuotojai drauge su Lietuvos ir užsienio kolegomis atlieka mokslinius tyrimus, kuriuose vertina įvairių susirgimų prevencijos priemonių efektyvumą ir daugybinėmis lėtinėmis ligomis sergančių pacientų priežiūros galimybes. Šių tyrimų rezultatai nuolat skelbiami Lietuvos ir užsienio medicininėje spaudoje, taikomi kasdienėje praktikoje. Centre aktyviai atliekami klinikiniai – biomedicininiai tyrimai. Centro medikai, siekdami pacientams teikti kokybiškas, aukščiausio lygio, įrodymais pagrįstos medicinos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nuolat dalyvauja profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursuose, konferencijose, seminaruose.
 
Ką siūlome pacientams
Pacientams siūlome:

- Galimybę gauti kokybiškas ir savalaikes pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas
 
Šeimos medicinos centro pacientams siūlomos modernios, įrodymais pagrįstos ir į paciento poreikius orientuotos šeimos medicinos paslaugos. Šeimos medicinos centre prisirašiusiems bei Privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdraustiems pacientams pirminės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
 
- Galimybę pasitikrinti sveikatą ir užkirsti kelią rimtam susirgimui
 
Šeimos medicinos centro pacientai kviečiami pasitikrinti sveikatą pagal prevencines programas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto, nes tik nustačius ligą ankstyvojoje stadijoje, galima užkirsti kelią jos vystymuisi bei galimoms skaudžioms pasekmėms, kurių galima išvengti laiku pasitikrinus sveikatą dėl žemiau nurodytų ligų.
 

Prevencinė programa

Pacientų amžiaus grupės, kurioms priklauso nurodyta programa

Priemonės

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos programa

Vyrams nuo 40 iki 55 metų; moterims nuo 50 iki 65 metų

1 kartą per metus atliekami kraujo tyrimai (gliukozė, lipidograma), elektrokardiograma, užpildoma asmens širdies ir kraujagyslių ligų rizikos nustatymo anketa, įvertinama paciento širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė. Šeimos gydytojas nustato rizikos veiksnius, sudaro individualų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos planą, skiria gydymą. Esant indikacijoms, pacientas nukreipiamas išsamesniam ištyrimui į specializuotą širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos padalinį.

Atrankinė programa dėl gimdos kaklelio patologijos

Moterims nuo 25 iki 60 metų

1 kartą per 3 metus atliekamas gimdos kaklelio citologinio tepinėlio tyrimas. Gavus atsakymą ir esant pakitimų, pacientė nukreipiama gydytojo specialisto konsultacijai.

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa

Moterims nuo 50 iki 69 metų (imtinai)

1 kartą per 2 metus pacientė siunčiama atlikti mamografijos tyrimą. Tyrimo rezultatus praneša šeimos gydytojas, gavęs juos iš mamogramas vertinančios įstaigos. Esant pakitimų, pacientė nukreipiama gydytojo specialisto konsultacijai.

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

Pacientams nuo 50 iki 74 metų (imtinai)

1 kartą per 2 metus atliekamas slapto kraujavimo testas. Jei atsakymas teigiamas, šeimos gydytojas nukreipia pacientą kolonoskopijos tyrimui, gavus atsakymą, sprendžiama, ar būtinas išsamesnis ištyrimas.

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

Vyrams nuo 50 iki 69 metų (imtinai) ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu

Periodiškai (1 kartą per 2 metus arba 1 kartą per 5 metus, priklausomai nuo atlikto tyrimo rodiklio) atliekamas kraujo tyrimas prostatos specifinio antigeno koncentracijai kraujyje nustatyti. Jei gautas rodiklis viršija normą, šeimos gydytojas nukreipia pacientą gydytojo specialisto konsultacijai.

 
- Infekcinių susirgimų bei jų sukeltų komplikacijų prevenciją skiepų pagalba
 
Šeimos medicinos centre atliekama įvairių amžiaus grupių asmenų imunoprofilaktika:
 
 • vaikai skiepijami pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, esant poreikiui sudaromas individualus skiepijimo planas;
 • pavojingų gripo komplikacijų rizikos grupei priskiriamų asmenų vakcinacija sezoninio gripo skiepu;
 • pneumokokinės infekcijos rizikos asmenų vakcinacija pneumokoko skiepu;
 • asmenų, patvirtintų kaip turėjusių kontaktą su sergančiuoju / įtariamai sergančiuoju tymais, skiepijimas;
 • suaugusiųjų revakcinacija nuo stabligės planine tvarka ar poekspozicinė stabligės imunoprofilaktika susižeidus;
 • profilaktinis skiepijimas nuo pasiutligės įkandus gyvūnui ir esant užsikrėtimo pasiutlige rizikai;
 • aktyvus pacientų skiepijimas nuo COVID-19 ligos teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Taip pat pacientai yra informuojami apie galimybę pasiskiepyti nuo erkinio encefalito, vėjaraupių, kitų užkrečiamųjų ligų.
 
- Galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu
 
Nuotolinė šeimos gydytojo komandos nario konsultacija – šeimos gydytojo komandos nario teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikiama paslauga pacientui, naudojant nuotolinio ryšio priemones, pacientui nevykstant į gydymo įstaigą.
 
Nuotolinės šeimos gydytojo komandos nario konsultacijos paskirtis – aptarti atliktus bei skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti vaistų ar medicinos pagalbos priemonių (MPP) skyrimą bei teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios gali būti suteiktos be paciento tiesioginio kontakto su šeimos gydytoju ar šeimos gydytojo komandos nariais.
Nuotolinės šeimos gydytojo komandos nario konsultacijos paslaugos neteikiamos, kai:
 • nėra galimybės identifikuoti asmenį;
 • nepavyksta susisiekti su pacientu ar jo atstovu Išankstinės pacientų registracijos informacinėje sistemoje nurodytu kontaktiniu telefono numeriu;
 • pagal paciento ar jo atstovo pateiktą informaciją nuotoliniu būdu negalima nustatyti paciento sveikatos būklės, atlikti kitų reikalingų veiksmų.
Aukščiau išvardintais atvejais  pacientas turi būti registruojamas kontaktinei konsultacijai.
 
Atsakomybę už informacinėmis ar elektroninio ryšio technologijomis pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą prisiima pacientas ar jo atstovas.
 
- Galimybę gauti slaugos paslaugas namuose
 
Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (ASPN) – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.
ASPN teikia komanda, kurią sudaro: bendruomenės bei psichikos sveikatos slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas, socialinis darbuotojas.
 
ASPN paslaugų gavėjai yra:
 • asmenys iki 18 metų, kuriems yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 • suaugę asmenys, kuriems yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
 • senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;
 • pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir iš stacionaro išrašantis gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;
 • pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių iš kvėpavimo takų išsiurbimas.
 
Ką siūlome medikų bendruomenei
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Šeimos medicinos centras yra sudėtinė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinikos dalis, kurioje vyksta:
 
 • Medicinos fakulteto studentų mokymo procesas
Šeimos medicinos centro gydytojai, kurių gretose yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto lektorių, asistentų, medicinos mokslų daktarų bei docentų, skaito paskaitas, veda seminarus ir praktikinius užsiėmimus Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto VI kurso medicinos specialybės bei III kurso odontologijos specialybės lietuvių ir užsienio grupių studentams. Studentai, kurių magistro darbas susijęs su pirmine asmens sveikatos priežiūra, turi galimybę savo magistro darbų vadovais pasirinkti Šeimos medicinos centro gydytojus. Medicinos fakulteto studentai noriai renkasi Vilniaus universiteto Santaros klinikų Šeimos medicinos centrą, kuriame yra visos sąlygos internatūros bei vasaros praktikai atlikti.
 
 • Gydytojų rezidentų parengimo savarankiškam klinikiniam darbui procesas
Šeimos medicinos centras – pagrindinė šeimos medicinos rezidentūros bazė, kurią noriai renkasi dešimtys šeimos medicinos rezidentų. Šeimos medicinos rezidentai yra visaverčiai Šeimos medicinos centro komandos nariai, kurie su jiems priskirtais rezidentų vadovais aktyviai dalyvauja centro veikloje, įgydami daug klinikinės patirties. Visi Šeimos medicinos centro šeimos gydytojai yra įdarbinti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto lektoriais ir veda seminarus aktualiomis temomis šeimos medicinos rezidentams. Pirminės sveikatos priežiūros ciklą Šeimos medicinos centre turi ir vidaus ligų bei skubios medicinos rezidentai. Šeimos medicinos rezidentai savo baigiamųjų šeimos medicinos rezidentūros darbų vadovais noriai renkasi Centro šeimos gydytojus. Šeimos medicinos centro gydytojai vadovauja daugybei Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų magistro darbų bei šeimos medicinos rezidentų moksliniams darbams.
 
 • Gydytojų stažavimosi procesas
Kiekvienais metais į Šeimos medicinos centrą atvyksta šeimos gydytojų stažuotojų, kurie tobulina žinias dirbdami su patyrusiais kolegomis. Šeimos medicinos centre kasmet praktinio patyrimo semiasi maždaug 200 studentų, 100 šeimos medicinos rezidentų, o profesinio tobulinimosi cikluose – apie 10 gydytojų.
 
Susisiekite
Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis:

Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-18
Skubi pagalba kaip mus rasti susisiekti