Šeimos medicinos centro pacientų dėmesiui!

Iš šeimos gydytojo pareigų pasitraukus profesoriui Vytautui Kasiulevičiui, nuo š.m. balandžio 1 dienos šios apylinkės pacientų priežiūra rūpinsis gydytoja Kamilė Keršytė.
Kas mes esame
Mes, Šeimos medicinos centro darbuotojai, teikiame modernios, įrodymais pagrįstos ir į paciento poreikius orientuotos šeimos medicinos paslaugas.
Šeimos medicinos centras teikia pirminės sveikatos priežiūros šeimos gydytojo, odontologo, psichiatro, psichologo bei socialinio darbuotojo paslaugas beveik 12 000 Vilniaus miesto gyventojų. Medikai kartu su kitais Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų bei Vaikų ligoninės gydytojais specialistais teikia ir užtikrina visapusę ir tęstinę mūsų centro pacientų (vaikų, nėščiųjų, suaugusiųjų bei senjorų) sveikatos priežiūrą. Šeimos medicinos centras siekia kurti ir vystyti šeimos gydytojo komandos praktikai optimalias, įrodymais pagrįstas procedūras ir algoritmus, kuriuos taikytų savo darbe šalies pirminės sveikatos priežiūros grandies specialistai. 

Centre dirba bei sveikatos priežiūros paslaugas teikia 12 šeimos gydytojų (8,75 etato krūviu), 13 bendruomenės slaugytojų (11 etatų krūviu), 5 bendrosios praktikos gydytojai odontologai (4,25 etato krūviu), 3 gydytojo odontologo padėjėjos (3,25 etato krūviu), 1 gydytojas psichiatras (1 etato krūviu), 2 psichologai (1 etato krūviu), psichikos sveikatos slaugytoja (0,75 etato krūviu), 2 socialiniai darbuotojai (1 etato krūviu), 1 akušerė (0,5 etato krūviu), 4 medicinos registratorės (4 etatų krūviu), 4 vyresnieji specialistai (1 etato krūviu), 2 slaugytojo padėjėjos (2 etatų krūviu), 1 ūkio reikalų tvarkytoja (0,25 etato krūviu).
Kuo esame ypatingi

Šeimos medicinos centro medikai dirba ne tik šeimos centro gydytojais, jie taip pat yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto lektoriai bei rezidentų vadovai, kurie šeimos medicinos rezidentus ruošia savarankiškai gydytojo praktikai, veda seminarus. Šiuo metu savo gretose turime 5 medicinos mokslų daktarus, 1 profesorių, 1 docentą, 1 doktorantą, kurie dėsto VU Medicinos fakulteto studentams.

Šeimos medicinos centre drauge su Lietuvos ir užsienio kolegomis atliekame mokslinius tyrimus, kuriuose vertiname įvairių susirgimų prevencijos priemonių efektyvumą ir daugybinėmis lėtinėmis ligomis sergančių pacientų priežiūros galimybes. Šių tyrimų rezultatus nuolat skelbiame Lietuvos ir užsienio medicininėje spaudoje, o taip pat taikome savo kasdienėje praktikoje. Centre aktyviai atliekami klinikiniai – biomedicininiai tyrimai. Mūsų medikai reguliariai dalyvauja profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursuose, konferencijose, seminaruose, kad savo pacientams galėtų teikti kokybiškas, aukščiausio lygio, įrodymais pagrįstos medicinos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Ką siūlome pacientams

Pacientams siūlome modernios, įrodymais pagrįstos ir į paciento poreikius orientuotos šeimos medicinos paslaugas. Šeimos medicinos centre prisirašiusiems bei Privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdraustiems pacientams pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiame nemokamai Lietuvos Respublikos įstatymų bei Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymų numatyta tvarka.

Ką siūlome medikų bendruomenei

VUL Santaros klinikų Šeimos medicinos centras yra sudėtinė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinikos dalis, kurioje vyksta: 

  • Medicinos fakulteto studentų mokymo procesas

Šeimos medicinos centro gydytojai, kurių gretose yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto lektoriai, asistentai, medicinos mokslų daktarai, docentas bei profesorius, skaito paskaitas, veda seminarus ir praktinius užsiėmimus Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto VI kurso medicinos specialybės bei III kurso odontologijos specialybės lietuvių ir užsienio grupių studentams. Studentai, kurių magistro darbas susijęs su pirmine asmens sveikatos priežiūra, turi galimybę savo magistro darbų vadovais pasirinkti mūsų Šeimos medicinos centro gydytojus.

Šeimos medicinos centras turi visas sąlygas Medicinos fakulteto studentams internatūros bei vasaros praktikai atlikti ir studentai noriai renkasi mūsų centrą. 

  • Gydytojų rezidentų parengimo savarankiškam klinikiniam darbui procesas

Mūsų centras yra pagrindinė šeimos medicinos rezidentūros bazė, kurią noriai renkasi dešimtys šeimos medicinos rezidentų. Šeimos medicinos rezidentai yra visaverčiai mūsų centro komandos nariai, kurie kartu su jiems priskirtais rezidentų vadovais aktyviai dalyvauja centro veikloje, todėl įgyja daug klinikinės patirties, reikalingos tolimesniame šeimos gydytojo darbe.

Visi centro šeimos gydytojai yra įdarbinti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto lektoriais, todėl visi be išimties veda seminarus aktualiomis temomis šeimos medicinos rezidentams.

Pirminės sveikatos priežiūros ciklą mūsų centre turi ir vidaus ligų bei skubios medicinos rezidentai.

Šeimos medicinos rezidentai savo baigiamųjų šeimos medicinos rezidentūros darbų vadovais noriai renkasi mūsų centro šeimos gydytojus.
  • Gydytojų stažavimosi procesas

Kiekvienais metais į Šeimos medicinos centrą atvyksta šeimos gydytojai stažuotojai, kurie tobulina savo žinias dirbdami kartu su patyrusiais kolegomis. 

Centre per metus vidutiniškai studijuoja 200 studentų, 100 šeimos medicinos rezidentų, o profesinio tobulinimosi cikluose – daugiau kaip 20–30 gydytojų.
Susisiekite
Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis:

Paskutinį kartą redaguota: 2021-03-29
Skubi pagalba kaip mus rasti susisiekti