Pacientams siūlome:

 • Galimybę gauti kokybiškas ir savalaikes pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas
 
Šeimos medicinos centro pacientams siūlomos modernios, įrodymais pagrįstos ir į paciento poreikius orientuotos šeimos medicinos paslaugos. Šeimos medicinos centre prisirašiusiems bei Privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdraustiems pacientams pirminės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Šeimos medicinos centro pacientams šeimos gydytojo paskyrimu nemokamai atliekami tyrimai, nurodyti Lietuvos medicinos normoje MN 14:2019 „Šeimos gydytojas“

 • Galimybę pasitikrinti sveikatą ir užkirsti kelią sunkiai ligai
 
Šeimos medicinos centro pacientai kviečiami pasitikrinti sveikatą pagal prevencines programas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto, nes tik nustačius ligą ankstyvojoje stadijoje, galima užkirsti kelią jos vystymuisi bei galimoms skaudžioms pasekmėms, kurių galima išvengti laiku pasitikrinus sveikatą dėl žemiau nurodytų ligų.
 

Prevencinė programa

Pacientų amžiaus grupės, kurioms priklauso nurodyta programa

Priemonės

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos programa

Vyrams nuo 40 iki 55 metų; moterims nuo 50 iki 65 metų

1 kartą per metus atliekami kraujo tyrimai (gliukozė, lipidograma), elektrokardiograma, užpildoma asmens širdies ir kraujagyslių ligų rizikos nustatymo anketa, įvertinama paciento širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė. Šeimos gydytojas nustato rizikos veiksnius, sudaro individualų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos planą, skiria gydymą. Esant indikacijoms, pacientas nukreipiamas išsamesniam ištyrimui į specializuotą širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos padalinį.

Atrankinė programa dėl gimdos kaklelio patologijos

Moterims nuo 25 iki 60 metų

1 kartą per 3 metus atliekamas gimdos kaklelio citologinio tepinėlio tyrimas. Gavus atsakymą ir esant pakitimų, pacientė nukreipiama gydytojo specialisto konsultacijai.

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa

Moterims nuo 50 iki 69 metų (imtinai)

1 kartą per 2 metus pacientė siunčiama atlikti mamografijos tyrimą. Tyrimo rezultatus praneša šeimos gydytojas, gavęs juos iš mamogramas vertinančios įstaigos. Esant pakitimų, pacientė nukreipiama gydytojo specialisto konsultacijai.

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

Pacientams nuo 50 iki 74 metų (imtinai)

1 kartą per 2 metus atliekamas slapto kraujavimo testas. Jei atsakymas teigiamas, šeimos gydytojas nukreipia pacientą kolonoskopijos tyrimui, gavus atsakymą, sprendžiama, ar būtinas išsamesnis ištyrimas.

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

Vyrams nuo 50 iki 69 metų (imtinai) ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu

Periodiškai (1 kartą per 2 metus arba 1 kartą per 5 metus, priklausomai nuo atlikto tyrimo rodiklio) atliekamas kraujo tyrimas prostatos specifinio antigeno koncentracijai kraujyje nustatyti. Jei gautas rodiklis viršija normą, šeimos gydytojas nukreipia pacientą gydytojo specialisto konsultacijai.

 
 • Infekcinių susirgimų bei jų sukeltų komplikacijų prevenciją skiepijantis 
 
Šeimos medicinos centre atliekama įvairių amžiaus grupių asmenų imunoprofilaktika:
 
 • vaikai skiepijami pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, esant poreikiui sudaromas individualus skiepijimo planas;
 • pavojingų gripo komplikacijų rizikos grupei priskiriamų asmenų vakcinacija sezoninio gripo skiepu;
 • pneumokokinės infekcijos rizikos asmenų vakcinacija pneumokoko skiepu;
 • asmenų, patvirtintų kaip turėjusių kontaktą su sergančiuoju / įtariamai sergančiuoju tymais, skiepijimas;
 • suaugusiųjų revakcinacija nuo stabligės planine tvarka ar poekspozicinė stabligės imunoprofilaktika susižeidus;
 • profilaktinis skiepijimas nuo pasiutligės įkandus gyvūnui ir esant užsikrėtimo pasiutlige rizikai;
 • aktyvus pacientų skiepijimas nuo COVID-19 ligos teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Taip pat pacientai yra informuojami apie galimybę pasiskiepyti nuo erkinio encefalito, vėjaraupių, kitų užkrečiamųjų ligų.
 
 • Galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu
 
Nuotolinė šeimos gydytojo komandos nario konsultacija – šeimos gydytojo komandos nario teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikiama paslauga pacientui, naudojant nuotolinio ryšio priemones, pacientui nevykstant į gydymo įstaigą.
 
Nuotolinės šeimos gydytojo komandos nario konsultacijos paskirtis – aptarti atliktus bei skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti vaistų ar medicinos pagalbos priemonių (MPP) skyrimą bei teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios gali būti suteiktos be paciento tiesioginio kontakto su šeimos gydytoju ar šeimos gydytojo komandos nariais.
Nuotolinės šeimos gydytojo komandos nario konsultacijos paslaugos neteikiamos, kai:
 • nėra galimybės identifikuoti asmenį;
 • nepavyksta susisiekti su pacientu ar jo atstovu Išankstinės pacientų registracijos informacinėje sistemoje nurodytu kontaktiniu telefono numeriu;
 • pagal paciento ar jo atstovo pateiktą informaciją nuotoliniu būdu negalima nustatyti paciento sveikatos būklės, atlikti kitų reikalingų veiksmų.
Aukščiau išvardintais atvejais  pacientas turi būti registruojamas kontaktinei konsultacijai.
 
Atsakomybę už informacinėmis ar elektroninio ryšio technologijomis pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą prisiima pacientas ar jo atstovas.
 
 • Galimybę gauti slaugos paslaugas namuose
 
Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (ASPN) – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.
ASPN teikia komanda, kurią sudaro: bendruomenės bei psichikos sveikatos slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas, socialinis darbuotojas.
 
ASPN paslaugų gavėjai yra:
 • asmenys iki 18 metų, kuriems yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 • suaugę asmenys, kuriems yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
 • senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;
 • pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir iš stacionaro išrašantis gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;
 • pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių iš kvėpavimo takų išsiurbimas.

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Pacientams siūlome modernios, įrodymais pagrįstos ir į paciento poreikius orientuotos šeimos medicinos paslaugas. Šeimos medicinos centre prisirašiusiems bei Privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdraustiems pacientams pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiame nemokamai Lietuvos Respublikos įstatymų bei Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymų numatyta tvarka.

Prevencinės programos
Šeimos medicinos centro pacientus kviečiame pasitikrinti sveikatą pagal prevencines programas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto, nes tik nustatę ligą ankstyvoje stadijoje galime užkirsti kelią jos vystymuisi bei galimoms skaudžioms pasekmėms, kurių galime išvengti laiku pasitikrinę sveikatą dėl žemiau nurodytų ligų.
Prevencinė programa Pacientų amžiaus grupės, kurioms priklauso nurodyta programa Priemonės
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos programa Vyrams nuo 40 iki 55 metų; moterims nuo 50 iki 65 metų 1 kartą per metus atliekami kraujo tyrimai (gliukozė, lipidograma), elektrokardiograma, užpildoma asmens širdies ir kraujagyslių ligų rizikos nustatymo anketa, įvertinama paciento širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė. Šeimos gydytojas nustato rizikos veiksnius, sudaro individualų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos planą, skiria gydymą. Esant indikacijų pacientas nukreipiamams išsamesniam ištyrimui į specializuotą širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos padalinį.
Atrankinė programa dėl gimdos kaklelio patologijos Moterims nuo 25 iki 60 metų 1 kartą per 3 metus atliekamas gimdos kaklelio citologinio tepinėlio tyrimas. Gavus atsakymą, esant pakitimams, pacientė siunčiama gydytojo specialisto konsultacijai gauti.
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa Moterims nuo 50 iki 69 metų (imtinai) 1 kartą per 2 metus pacientė siunčiama atlikti mamografinį tyrimą. Tyrimo rezultatus praneša šeimos gydytojas, gavęs juos iš mamogramas vertinančios įstaigos. Esant pakitimų pacientė siunčiama gydytojo specialisto konsultacijai gauti.
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa Pacientams nuo 50 iki 74 metų  1 kartą per 2 metus atliekamas slapto kraujavimo testas. Jei atsakymas teigiamas – šeimos gydytojas siunčia pacientą kolonoskopijai atlikti, gavęs atsakymą, sprendžia dėl išsamesnio ištyrimo poreikio.
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa Vyrams nuo 50 iki 69 metų (imtinai) ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu Periodiškai (1 kartą per 2 metus arba 1 kartą per 5 metus, priklauso nuo atlikto tyrimo rodiklio) atliekamas kraujo tyrimas prostatos specifinio antigeno koncentracijai kraujyje nustatyti. Jei gautas rodiklis viršija normą, šeimos gydytojas siunčia pacientą gydytojo specialisto konsultacijai gauti.
 
Skiepijimas

Šeimos medicinos centre atliekama įvairių amžiaus grupių asmenų imunoprofilaktika: 

 • vaikai skiepijami pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, esant poreikiui, sudaromas individualus skiepijimo planas;
 • pavojingų gripo komplikacijų rizikos grupei priskiriamų asmenų vakcinacija sezoninio gripo skiepu;
 • pneumokokinės infekcijos rizikos asmenų vakcinacija pneumokoko skiepu;
 • asmenų, patvirtintų kaip turėjusių kontaktą su sergančiu / įtariamai sergančiu tymais, skiepijimas;
 • suaugusiųjų revakcinacija nuo stabligės planine tvarka ar poekspozicinė stabligės imunoprofilaktika susižeidus;
 • pasiutligės profilaktikos kurso skiepijimas įkandus gyvūnui ir esant užsikrėtimo rizikai. 

Taip pat pacientai yra informuojami apie galimybę pasiskiepyti nuo erkinio encefalito, vėjaraupių ir kitų užkrečiamųjų ligų.

 

Nuotolinės paslaugos

Nuotolinė pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (NSP) paslauga  – šeimos gydytojo komandos nario (šeimos gydytojo, gydytojo rezidento, bendruomenės slaugytojo, gydytojo psichiatro) pagal kompetenciją teikiama paslauga pacientui jam nevykstant į gydymo įstaigą, naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį. NSP paslaugos paskirtis – aptarti atliktus bei skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti vaistų ar medicinos pagalbos priemonių (MPP) skyrimą. 

Teikdamas paslaugą, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymų bei įstaigos numatyta tvarka, šeimos gydytojas ar jo komandos narys gali:

 • tęsti suaugusiam pacientui anksčiau paskirtų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių (MPP) skyrimą;
 • vaikams receptą vaistams išrašyti gali ne ilgiau kaip 1 mėnesiui;
 • skirti pakartotinius tyrimus, jei paciento būklė stabili;
 • komentuoti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą;
 • suteikus NSP paslaugą, pacientas kitą kartą dėl tos pačios priežasties privalo atvykti į įstaigą šeimos gydytojo konsultacijos (ši nuostata netaikoma, kai pacientui tęsiamas MPP skyrimas).

NSP paslaugą teikiantis šeimos gydytojo komandos narys pirmiausia išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo. Atsakomybę už informacinėmis ar elektroninio ryšio technologijomis pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą prisiima pacientas ar jo atstovas. 

NSP paslaugos neteikiamos, kai:

 • nėra galimybės identifikuoti asmens (pacientas ar jo atstovas nenurodo NSP sutartyje nurodyto identifikacijos numerio);
 • nepavyksta susisiekti su pacientu ar jo atstovu NSP sutartyje nurodytu kontaktiniu telefono numeriu;
 • paciento ar jo atstovo nurodoma kreipimosi priežastis vertintina kaip naujas ligos atvejis ir reikalinga paciento apžiūra;
 • prašoma paskirti vaistų ar MPP, kurių jis anksčiau nevartojo.

Šiais atvejais pacientas turi būti registruojamas konsultacijai gauti įprastine tvarka.

Paslaugos namuose
Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (ASPN) – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, bendruomenės slaugytojų teikiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą. ASPN teikiama pacientams, kuriems:
 • nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar nuolatinės priežiūros poreikis su dideliais spec. poreikiais;
 • po gydymo stacionare, kai Bartelio indeksas yra 20–61 balas;
 • yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-05-15
Į viršų