Administracija
Prof. Feliksas Jankevičius
Prof. Feliksas Jankevičius
Generalinis direktorius
Jolita Jakutienė
Jolita Jakutienė
DIREKTORĖ VALDYMUI
Doc. Donata Ringaitienė
Doc. Donata Ringaitienė
Laikinai einanti DIREKTORIAUS MEDICINAI pareigas
Doc. Edita Kazėnaitė
Doc. Edita Kazėnaitė
DIREKTORIAUS VALDYMUI PAVADUOTOJA FARMACIJAI IR VISUOMENĖS SVEIKATAI
Prof. Tomas Jovaiša
Prof. Tomas Jovaiša
Direktoriaus medicinai pavaduotojas stacionariniam darbui
Ilma Tavorienė
Ilma Tavorienė
Direktoriaus medicinai pavaduotoja ambulatoriniam ir diagnostiniam darbui
Jurga Šuminienė
Jurga Šuminienė
DIREKTORIAUS MEDICINAI PAVADUOTOJA SLAUGAI
Česlovas Selemonas
Česlovas Selemonas
DIREKTORIAUS VALDYMUI PAVADUOTOJAS INFRASTRUKTŪRAI
Doc. Andrius Klimašauskas
Doc. Andrius Klimašauskas
GENERALINIO DIREKTORIAUS PATARĖJAS
Dokumentų valdymo skyrius
Asta Buginienė
Asta Buginienė
SKYRIAUS VEDĖJA
Finansinės apskaitos skyrius
Liuda Grigentienė
Liuda Grigentienė
VYRIAUSIOJI FINANSININKĖ
Ana Strunina
Ana Strunina
VYRIAUSIOSIOS FINANSININKĖS PAVADUOTOJA
Jolanta Bilinskaitė
Jolanta Bilinskaitė
VYRIAUSIOSIOS FINANSININKĖS PAVADUOTOJA
Viktorija Filmanovič
Viktorija Filmanovič
VYRIAUSIOSIOS FINANSININKĖS PAVADUOTOJA
Teisės skyrius
Edmunda Rudzevičienė
Edmunda Rudzevičienė
SKYRIAUS VEDĖJA-VYRIAUSIOJI TEISININKĖ
Vidas Kapušinskas
Vidas Kapušinskas
INFORMACIJOS SAUGOS GRUPĖS VADOVAS

Vidas Kapušinskas

userphoto_1638366475-18baab130794b7652efbf5672063cfca.jpg
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius
Ieva Bareikė
Ieva Bareikė
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJA
Jolanta Rimkevičienė
Jolanta Rimkevičienė
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJA
Lina Šopienė
Lina Šopienė
VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ-ORGANIZACINĖ PSICHOLOGĖ
Vidaus audito tarnyba
Infekcijų kontrolės skyrius
Vilija Gurkšnienė
Vilija Gurkšnienė
SKYRIAUS VEDĖJA
Komunikacijos tarnyba
Jurgita Juozaitytė-Markevičienė
Jurgita Juozaitytė-Markevičienė
Komunikacijos tarnybos vadovė
Gitana Letukienė
Gitana Letukienė
VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ RYŠIAMS SU VISUOMENE
Rasa  Pekarskienė
Rasa Pekarskienė

Vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene

Viešųjų pirkimų skyrius
Alicja Grygutis
Alicja Grygutis
SKYRIAUS VEDĖJA
Inovacijų ir technologijų perdavimo skyrius
Indrė  Klimantavičienė
Indrė Klimantavičienė
Projektų valdymo skyrius
Valdas Kavalnis
Valdas Kavalnis
SKYRIAUS VEDĖJAS
Informatikos ir plėtros centras
Rolandas Bėrontas
Rolandas Bėrontas
CENTRO VADOVAS
Roman Volkov
Roman Volkov
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VEDĖJAS
Justas Trinkūnas
Justas Trinkūnas
Informacinių sistemų skyriaus vedėjas
Dalia Petrauskienė
Dalia Petrauskienė
INFORMACIJOS SKYRIAUS VEDĖJA
Ekonomikos ir planavimo tarnyba
Irena Tunkienė
Irena Tunkienė
VYRIAUSIOJI EKONOMISTĖ
Korupcijos prevencijos grupė
Aida Martinkėnienė
Aida Martinkėnienė
GRUPĖS VADOVĖ
Socialinio darbuotojo pagalbos skyrius
Alma Buginytė
Alma Buginytė
SKYRIAUS  VEDĖJA
Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius
Aleksandras Šestelis
Aleksandras Šestelis
SKYRIAUS VEDĖJAS
Klinikinės radiacinės priežiūros skyrius
Doc. dr. Birutė Gricienė
Doc. dr. Birutė Gricienė
SKYRIAUS VEDĖJA
Medicinos technikos skyrius
Darius Kazlauskas
Darius Kazlauskas
SKYRIAUS VEDĖJAS
Farmacinės veiklos skyrius
Saulius  Kriūnas
Saulius Kriūnas
SKYRIAUS VEDĖJAS-VAISTININKAS
Dalia Knašienė
Dalia Knašienė
Farmacinės veiklos vadovė - VAISTININKĖ
Pacientų taryba
Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-01
Į viršų