Mokslinė veikla

Radiologijos ir branduolinės medicinos centras kasmet paskelbia apie 20 straipsnių recenzuojamuose respublikos ir užsienio mokslo žurnaluose. Centro darbuotojai skaito mokslinius pranešimus Londone, Stokholme, Osle, Helsinkyje, Vienoje, Erfurte, Čikagoje, Greifsvalde, Briuselyje, Berlyne ir kituose miestuose organizuojamose mokslinėse konferencijose. Nuo 1980 metų išleista 15 knygų įvairiais radiologijos klausimais. Įdiegta PACS sistema, įvyko 10 telemedicininių konferencijų su Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Belgijos, Vokietijos, Latvijos ir Estijos radiologais. Centro darbuotojai aktyviai dalyvauja  kas du metus rengiamuose Baltijos radiologijos kongresuose.

Moksliniai darbai

Parašytos ir apgintos mokslų daktaro disertacijos:

2018 m. Darius Palionis „Magnetinio rezonanso tomografijos bekontrastinių sekų reikšmė ir klinikinio taikymo galimybės aortos ligų diagnostikai“

2015 m. Andrius Brazaitis „Kelio sąnario statinės ir kinematinės magnetinio rezonanso tomografijos palyginamoji analizė ir vertė patelofemoralinio skausmo sindromo diangnostikai“

2015 m. Donatas Vajauskas „Širdies adrenerginės inervacijos vaizdinimas širdies nepakankamumui prognozuoti“

2014 m. Dileta Rutkauskaitė Valančienė „KT kolonogafijos duomenų palyginamoji analizė ir vertinimas tiriant navikinius darinius“

2012 m. Mindaugas Matačiūnas „Vienalaikės širdies ir plaučių kompiuterinės tomografijos angiografijos metodo taikymas ir vertinimas nustatant plaučių arterijos trombinę emboliją“

2011 m. Artūras Samuilis „Kepenų arterijų anatominiai variantai ir jų įtaka viršutinės pasaito arterijos hemodinamikai”

2005 m. Božena Daškevičienė „Išsėtinės sklerozės kompiuterinės ir magnetinio rezonanso tomografijos diagnostikos efektyvumo įvertinimas“

2003 m. Doc. Jūratė Dementavičienė „Intrakranijinių arterijų kompiuterinės tomoangiografijos reikšmė smegenų kraujotakos sutrikimų diagnostikai“

1999 m. Prof. Algirdas Edvardas Tamošiūnas „Doplerinė vartų venos hipertenzijos diagnostika”

1995 m. Prof. Nomeda Valevičienė „Nosies ertmės, nosiaryklės ir prienosinių ančių piktybinių navikų kompleksinė rentgenodiagnostika”

Pedagoginė veikla

Radiologijos ir branduolinės medicinos centras yra pagrindinė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedros mokomoji bazė. Centro darbuotojai dėsto radiologijos kursą studentams medikams, ruošia rezidentūroje gydytojus radiologus, centre tobulinasi gydytojai radiologai ir kitų specialybių gydytojai. Jame mokomi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto III kurso studentai (dėstomi Radiologijos pagrindai V semestre ir Klinikinė radiologija VI semestre, Odontologijos studijų programos Bendroji radiologija IV semestre). Medicinos fizikos magistratūros I ir II metų programos didesnė dalis dėstoma taip pat šio centro bazėje.

2015 metais pradėtas mokymo procesas Medicinos fakulteto užsienio studentams anglų kalba. 4 metų programoje yra nuolat rengiama apie 20 radiologijos specialybės gydytojų rezidentų. Per dvidešimt metų parengti 33 gydytojai radiologai, tobulinimosi kursus baigė 2012 gydytojų.

1998 metais kartu su Jungtinių Amerikos Valstijų mokslininkais buvo organizuotas seminaras Lietuvos radiologams virškinimo sistemos ligų radiologinės diagnostikos klausimais.

1999 metais kartu su Limburgo universitetine radiologijos klinika pravestas seminaras Baltijos šalių radiologams vėžio spindulinio gydymo klausimais.

2000 metais, bendradarbiaujant su Čikagos ir Ročesterio radiologijos klinikomis, organizuotas tarptautinis seminaras plonosios žarnos ligų diagnostikos klausimais.

2000–2001 metais organizuoti du tarptautiniai seminarai neuroradiologijos klausimais.

2001–2003 metais Radiologijos centro bazėje kartu su Olandijos radiologais buvo ruošiama ir įdiegta radiologinio darbo kokybės kontrolės sistema, kuri bus diegiama ir visoje respublikos radiologijos tarnyboje.

Tarptautinis bendradarbiavimas

2006 ir 2011 metais  centre su mokymo vizitu viešėjo Šiaurės Amerikos radiologų draugijos vizituojančių profesorių programos dalyviai: Marilyn Roubidoux, MD, Dept of Radiology (Box 0326), University of Michigan Medical Center, Manohar Shroff, The Hospital for Sick Children Department of Diagnostic Imaging, Toronto, Eric E.Williamson, Mayo Medical Center, Mayo Clinic Rochester Centers, USA.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-10-02
Į viršų