Nuoširdžiai Dėkoju VULSK Ginekologijos skyriaus personalui už nepaprastai šiltą rūpestį, priežiūrą ir palaikymą. Jūsų Pasišventimas darbui ir atida suteikia stiprybės ir paguodos. Ypač Šiltai ir Nuoširdžiai Dėkoju gyd. Danutai Vasilevskai - už nepaprastą Atidumą, Rūpestį, Profesionalumą! Gydytoja nuo Dievo. kuri sugeba išlaikyti simbiozę tarp paciento palaikymo, išsamaus informacijos suteikimo ir profesionalios pagalbos.

Agnė


Nuoširdžiai dėkoju gydytojai reabilitologei Linai BUTĖNAITEI už rūpestingumą, nuoširdumą ir pagalbą įveikiant skausmą.
Dalė Kazlaučiūnienė


Labai dėkingas chirurgui Vladislavui Mečkovskiui už puikiai 2014 metais padaryta peties operacija.

Petras


Nuoširdžiai dėkinga gydytojai Daliai Gruslienei už dėmesingumą, įsigilinimą į mano lygą ir operativų tirimų paskirimą. Į visus man rupimus klausimus atsakė išsamiai, labai lengva bendrauti su tokia gydytoją, kuri išmano savo darbą, labai malonus žmogus, įsiklausantis ir patariantis.

Gydytojas iš didžiosios raidės.

Linkiu Jums kantrybės ir kuo geriausios sėkmės.

Lina Jackevičienė


Iš visos širdies nuoširdžiai noriu padėkoti kardiologei EGLEI SADAUSKIENEI, ne tik kaip profesionaliai medikei, ieškančiai optimaliausių

gydymo sprendimų ir būdų, bet ir kaip žmogui iš Didžiosios raidės kuri visą savo švelnumą, nuoširdumą, begalinį dėmesį skiria eiliniam ligoniui. Aš nesugebu rasti išskirtinių padėkos žodžių, kuriuos norėtų padiktuoti mano širdis, tad tariu didelį nuoširdų AČŪ.

Sėkmės Jums ir Ačiū kad Jūs esate.

 

Pagarbiai

Algimantas Mackevičius

Vilkaviškio raj. Kybartai. 


Didžiausia padėka prof. Eugenijui Lesinskui už konsultacijas, už atliktą sudėtingą ausies operaciją ir išaiškinimą kas buvo padaryta ir kaip elgtis toliau. Ačiū ir visam skyriaus personalui už dėmesingumą ir geranoriškumą. Viskuo esu labai patenkinta: gydymu ir priežiūra, ir maistu, o svarbiausia – kita gyvenimo kokybe. Linkiu sėkmės ir gražios ateities Jums, profesoriau, ir Jūsų vadovaujamai komandai. Labai labai pagarbiai – V. Mališauskienė


Nuoširdžiai dėkoju gerb. oftalmologei Rasai Strupaitei-Šileikienei, priėmusiai mane skubos tvarka 2019-07-10 d. vakarą. Gydytoja nepaprastai rūpestingai ir atsakingai ištyrė bei nuramino. Nuostabu, kad yra tokių jautrių šaunių gydytojų.

Auksė Noreikienė


Dėkojame doc. dr. Jūratei Barysienei už ilgametį gydymą, malonų bendravimą, už rūpestingumą, nuoširdų bendravimą ir domėjimąsi tolimesne sveikatos būkle.

Ona ir Juozapas Kaupai


Nuoširdžiai dėkinga gydytojai Daliai Gruslienei už dėmesingumą. Į visus man rūpimus klausimus atsakė išsamiai. Labai lengva bendrauti su tokia gydytoja, kuri išmano savo darbą, yra labai malonus žmogus, įsiklausantis ir patariantis. Gydytoja iš didžiosios raidės.

Galina Baliukevič


Nuoširdus ačiū kraujagyslių chirurgui Tomui Baltrūnui už atliktus išsamius tyrimus, malonų bendravimą ir gydymą.

Juozapas Kaupas


Nuoširdžiai dėkoju Hepatologijos ir gastroenterologijos skyriaus gydytojoms Ilonai Savlan ir Aušrai Aleknaitei už profesionalumą ir rūpestį gydant mano močiutę L. Pilipavičienę. Širdingai dėkoju visoms skyriaus slaugytojoms už puikią slaugą, gerą nuotaiką, dėmesingumą ir išklausymą. Jūs esate puikūs, labai Jums visiems Ačiū!

Jurgita Gabalė


Dėkoju gydytojoms Rasai Sirtautienei ir Gintarei Želnytei už suteiktą skubią ir efektyvią pagalbą.

Pagarbiai Aleksandras Karulaitis


Reiškiame didelę padėką gydytojui Albinui Karužui, gydžiusiam mūsų tėtį Vincą Rastenį. Jo profesionalumo dėka buvo rasta blogos sveikatos būklės priežastis. Tėtis išoperuotas, sveiksta. Tai gydytojas, kuris vykdo Hipokrato priesaiką. Mūsų tėtis jį vadina Auksiniu gydytoju.

Sėkmės ir tvirtybės Jums labai sunkiame darbe.


Dukros.


Noriu labai padėkoti Hematologijos skyriaus gydytojui Linui Davainiui už profesionalumą ir rūpestingumą tyrimo metu. Skausminga procedūra buvo atlikta greitai ir be skausmo. Nuoširdus ačiū ir šiam gydytojui asistavusiai seselei, kuri nuo pat pradžių buvo labai nuoširdi ir viską iki smulkmenų paaiškino apie tyrimo eigą. Seselės vardo nespėjau įsidėmėti, bet atsimenu, kad ji buvo jauna ir trumpais šviesiais plaukais. Dar kartą nuoširdus ačiū.

Mindaugas Ignotas


Didelis, didelis ačiu gydytojai Ivetai Paulauskienei dėl tonzilito operacijos padarytos mano dukrai Editai Micienei .

Labai gerai gydytoja nuoširdi, atsaikinga ir profesionali.

Oksana


Paskutinį kartą redaguota: 2020-08-14
Į viršų