Noriu nuoširdžiai padėkoti 2021 06 16 d. I Vaikų priėmimo - skubios skyriuje budėjusiai gyd. Laurai Krupelytei ir visam personalui. Esame Jums labai dėkingi už profesionalumą, rūpestį, pagalbą ir nuraminimą. 

Emilijos Želnytės mama

Nuoširdžiai dėkoju visiems Intervencinės kardiologijos ir rentgenochirurgijos skyriaus profesionaliems gydytojams ir slaugytojoms (vis maga tarti  sesutėms).

Skyriaus darbas puikiai organizuotas vedėjo dr. A. Baranausko pastangų dėka.

Ypatinga padėka Gydytojui Rimgaudui Katkui, gebančiam operatyviai organizuoti darbus bei vertinti situaciją.

Gavus rentgenogramą, sukėlusią abejonių, Gydytojas  R. Katkus bemaž 20 min. bėgyje suorganizavo ištyrimą kompiuteriniu tomografu.

Profesionalų kosiliumas buvo pagarbus ir pakantus paciento klausimams, pateikiantis atsargias, mediciniškai pagrįstas įžvalgas.

Telydi Jus profesinė sėkmė, dėkingų pacientų šypsenos bei džiugios akimirkos asmeniniame gyvenime...

 

Pagarbiai 

Ramunė Navickienė


Padėka nuostabiam dr. MARIJUI GUTAUSKUI, šis gydytojas gali operuoti jau „užsimerkęs" - jo dėka vaikštau jau 9 metus. Be galo esu dėkinga už suteiktą antrą gyvenimą!

Irena


Nuoširdžiai dėkojame už profesionalumą ir dėmesingumą Kardiologijos ir angiologijos centro Prevencinės kardiologijos poskyrio nuostabiai komandai: prof. Germanui Marinskiui, prof. Pranui Šerpyčiui, doc. Jolitai Badarienei, dr. Dianai Sudavičienei, gyd. Gintarei Pukanasienei, gyd. Agnei Urbonienei bei slaugytojoms ir padėjėjoms.
Pagarbiai
Ieva Zdanevičiūtė-Cacace ir Biruta Zdanevičienė

Nuoširdžiai, paciento Vytauto Bradulskio ir visos šeimos vardu dėkojame gerb. gydytojai Jevgenijai Guk, už geranorišką pagalbą, profesionalumą, dėmesingumą, kantrybę ir šiltą bendravimą. Sėkmės ir sveikatos, Jums Daktare!
Su didele pagarba
Marija Bradulskienė

Žemėje per maža meilės, padėkos žodžių, dažnai taip ir išsiskiriame jų nepasakę vienas kitam. (J. Marcinkevičius).
Ačiū už suteiktą profesionalią pagalbą gydytojams ortopedams - traumatologams Remigijui Valčeckui, Liudvikui Kerviui ir visiems Ortopedijos – traumatologijos centro gydytojams, kantriai mane globojusiems dvejus mano nelaimių metus. Už gražų, šiltą bendravimą, kompetenciją ir dėmesį nuoširdžiai dėkoju slaugytojoms ir jų padėjėjoms. Aš visada Jums būsiu dėkinga.
Su pagarba Asta Pliaukštienė

Iš visos širdies dėkojame profesionalų komandai: Urologijos centro vadovui doc. Arūnui Želviui, Urologijos skyriaus vedėjui dr. Albertui Čekauskui, gydytojui Gediminui Platkevičiui, gydytojoms anesteziologėms-reanimatologėms Mildai Nekrašienei ir Valdonei Kybartienei, operacinės slaugytojoms už sėkmingai atliktą inksto transplantaciją, o visam Urologijos skyriaus ir Specializuoto vaikų ligų skyriaus personalui – už atidžią priežiūrą po jos. Gydytojoms nefrologėms Loretai Vareikienei ir Ilonai Rudminienei dėkojame už pasiruošimą transplantacijai, detalų donorės ištyrimą, kruopštumą planuojant tyrimus ir juos apibendrinant. Ypatingą ačiū tariame vaikų nefrologei prof. Augustinai Jankauskienei už lydėjimą kelyje į transplantaciją ir po jos, už ramybę, atsidavimą, kantrybę ir šilumą. Kiekvieną dieną esame jums už tai dėkingi. Jūsų visų pastangų dėka mūsų dukra galės džiaugtis jaunyste – tai pati didžiausia dovana, kurios tik gali trokšti tėvai.
Pagarbiai
Liudvika ir Vytautas Starkai

Žemai lenkiu galvą Jūsų ligonines Covid III skyriaus gydytojams ir visam personalui. Dėmesys ligoniui, profesionalumas, korektiškumas, paslaugumas. Didžiuojuosi kad gyvenu tokioje šalyje kur toks aukštas medicininio aptarnavimo lygis. Pagarbiai
Lina Rimkutė

Aš ir mano sūnus Linas Jonas Gustas nuoširdžiai dėkojame gerb. daktarui Rolandui Zablockiui ir visam jo vadovaujamam kolektyvui už mano žmonos Valerijos Gustienės gydymą, už jos gyvybės išgelbėjimą. Linkime sėkmės sunkiame ir atsakingame darbe.
Pagarbiai - Jonas Gustas

Nuoširdžiai, visos šeimos vardu dėkojame med. m. dr. Gediminui Račkauskui, už profesionalumą ir dėmesingumą. Su širdies stimuliatoriumi mūsų tėtis Robertas Gverzdys, jaučiasi puikiai, kupinas vilties ir gyvenimo džiaugsmo.
Sėkmės ir sveikatos, Jums Daktare!
Šeimos vardu, dukra Laima Jurėnienė.

Esu maloniai nustebintas ir noriu padėkoti už aukštą profesionalumą, mandagų ir kultūringą bendravimą su pacientais Santaros klinikų Intervencinės Kardiologijos dienos stacionaro skyriaus vedėjui dr. Arvydui Baranauskui, operacinės ir slaugos personalui. Visą tai asmeniškai patyriau atliekant man koronarografiją 2021 gegužės 18 d. Dar daugiau - rytojaus dieną man paskambino šio skyriaus darbuotoja (nepaklausiau vardo) ir maloniai pasiteiravo, kaip gyja rankoje punkcinė žaizda, ar nekraujuoja, kokia bendra savijauta. O čia tai lygis !!!

AČIŪ.

Bronislovas Degutis


Puikiai vertinu akių gydytojos Ievos Ališauskaitės profesinę kompetenciją, nuoširdų bendravimą, geranorišką pagalbą. Nuoširdžiai dėkoju gydytojai ir tikiu, kad Santaros klinikose dirba puikūs jaunos kartos gydytojai.
Stiprybės Jums.
Aldona Šilerienė

Nuoširdžiai dėkojame Vidaus ligų skyriaus gydytojai Daliai Vaniušinienei ir Vidaus ligų centro vedėjai dr. Aušrai Marcijonienei už atsidavimą savo profesijai, dėmesį pacientui ir jo artimiesiems, už suteiktas paslaugas, gydymą, pasakytą gerą žodį ir už kantrybę!

Didžiuojamės, kad mūsų medikai yra būtent tokie, kaip šios gydytojos: profesionalūs, geraširdžiai, atjaučiantys ir visada šalia.

Vidaus ligų centras, vadovaujamas gerb. dr. Aušros Marcijonienės, yra pavyzdinis centras / skyrius! Dėkojame visiems, kurie čia dirba ir kurie prisidėjo prie paciento Vytauto Sabaliausko iš Alytaus (626 palata) sveikimo, jo ligų diagnostikos.

„Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė“ (V. J. Gėtė).

Mielos gydytojos, būkite laimingos, nes esate vertos! Būkite stiprios, sveikos, nepamirškite saugoti savęs ir pailsinti save!

Žemai lenkiamės – Vytauto Sabaliausko artimieji: žmona, sūnus, giminaičiai
 

Noriu padėkoti visam Santaros klinikų Infekcinių ligų centro COVID-19 III skyriaus 4-to aukšto medikų personalui, ypač  gydytojai Violetai Radžiūnienei už rūpestį, didžiulį dėmesį suteikiant tinkamą gydymą ir priežiūrą, sergant COVID-19 liga.

Esant tokiai sudėtingai situacijai, kai ligoniai atvyksta patys ar atvežami greitosios pagalbos automobiliais vienas paskui kitą…, mūsų medikai suranda jėgų, sveikatos ir kantrybės atiduoti savo visas profesines ir patirties žinias mūsų gyvybių ir sveikatos išsaugojimui. Tokios priežiūros ir gydymo kokybės dar nesu patyrusi per savo 56 gyvenimo metus.

Iš visos širdies dėkoju mane gydžiusiems ir visokeriopą pagalbą teikusiems medikams už gyvybę ir teisę gyventi…

Pagarbiai
Jolita Noreikienė

Gydytojai RITAI KAZLAUSKAITEI širdingiausiai dekoja Jadvyga Tamošiūnienė, tai pati geriausia savo srities pecialistė, jautri, atsakinga, dėmesinga, jos dėka „nebesidaužo" širdis, atrodydavo, kad „išlėks per gerklę". 

Jadvyga


Paskutinį kartą redaguota: 2020-08-14
Skubi pagalba kaip mus rasti susisiekti