Pedagoginė veikla

VU Infekcinių ligų ir dermatovenerologijos klinikos Infekcinių ligų centro darbuotojai dėsto VU Medicinos fakulteto studentams, veda teorinius bei praktinius užsiėmimus įvairių specialybių rezidentams, rengiami infekcinių ligų specialybės rezidentai, kurie ligoninėje dirba gydytojų asistentais. Taip pat rengiami infekcinių ligų specialybės doktorantai.

Lietuvos ir užsienio medicinos specialybės studentams dėstomas dalykas „Užkrečiamos ligos ir epidemiologija“ (IV kursas, 7 ir 8 semestras). Ciklo metu studentai susipažįsta su bendraisiais epidemiologijos pagrindais ir atskirų infekcinių ligų etiologija, epidemiologija, patogeneze, klinika, diagnostika, gydymu ir profilaktika. Visuomenės sveikatos specialybės studentams dėstomas kursas „Infekcinių ligų prevencija ir kontrolė“ (II kursas, 4 semestras). Šio mokymo dalyko metu studentai supažindinami su infekcinių ligų diagnostika, klinika, epidemiologijos, profilaktikos ir atvejo valdymo principais.

Infekcinių ligų centras yra mokymo ir praktikos bazė infekcinių ligų specialybės, kitų terapijos profilio specialybių, bendrosios praktikos ir odontologijos rezidentams. Kasmet centre paruošiami 1–2 infekcinių ligų specialybės rezidentai.

Centre kasmet organizuojami gydytojų tobulinimosi kursai įvairių specialybių gydytojams. Kursų tematika sudaroma vadovaujantis poreikiu ir aktualia epidemiologine situacija. Centre vykdomi gydytojų tobulinimosi kursai: „Infekcinių ligų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos aktualijos“, „Infekcinės ligos šeimos gydytojo praktikoje“.

Mokomosios knygos

1. Ambrozaitis A, Žagminas K. Virusiniai hepatitai. Mokomoji knyga. Vilnius: „Gironda“, 1997. – 144 p.
2. Ambrozaitis A, Laiškonis A, Marcinkutė A, Kaubrys G, Jaržemskas E, Zakarevičius Ž. „Neuroinfekcinės ligos“ /Budrys V. „Klinikinė neurologija“, 6 skyrius. Mokomoji knyga. Vilnius: UAB „Vaistų žinios“,2003. 257-343p
3. Ambrozaitis A, Gulbinovič J, Marcinkutė A. Infekcijos ir priešinfekciniai vaistai. Vilnius: UAB „Vaistų žinios“, 2004. – 446 p.
4. Matulionytė R. ŽIV infekcijos diagnostika ir gydymas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007. – 147 p.
5. Infekcinių ligų vadovas./Ambrozaitis A.– Vilnius: UAB „Vaistų žinios“, 2010. – 824 p
6. Laiškonis A, Ambrozaitis A. Naujos infekcinės ligos. Mokomoji knyga. Kaunas: LSMU Leidybos namai, 2012.-186 p.
7. Evengå B, Marcinkute A, Petersen E. Northern Europe. Infectious Diseases: A Geographic Guide. Wiley-Blackwell, Oxford, UK.2011.ch17.-2016.ch 17.
8. Mickienė A, Minkauskienė M, Levinienė G, Jančorienė L ir kt. Perinatalinė infekcija. Vadovėlis, LSMU, 2015 m.
9. Ambrozaitis A, Jančorienė L. Ir kt. Senyvo amžiaus žmonių skiepijimo Lietuvoje rekomendacijos 2016. Vilnius. – 20 p.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-09-16
Į viršų