2017 m. gruodžio mėnesį įkurtas jungtinis Gastrointestinių bei hepatopankreatobilijinės sistemos ligų kompetencijos centras, kuriame, bendradarbiaujant VULSK ir Nacionalinio vėžio instituto (NVI) specialistams, teikiamos visapusiškos, koordinuotos, daugiadisciplinės paslaugos sergantiems retais virškinimo sistemos navikais ir kitomis retomis chirurginėmis virškinimo sistemos ligomis. Centre dirba gydytojai pilvo chirurgai, gastroenterologai, onkologai chemoterapeutai, gydytojai radiologai, gydytojai genetikai ir kiti specialistai. Sukaupta ilgametė retų virškinimo sistemos navikų sudėtingos diagnostikos ir gydymo, daugiadisciplinės pacientų priežiūros patirtis, reikalinga specializuota diagnostikos ir gydymo įranga, vykdoma mokymo ir mokslinių tyrimų, įskaitant klinikinius tyrimus, veikla, plačiai taikomos ir diegiamos inovatyvios, pažangios diagnostikos ir gydymo technologijos ir naujausiais tyrimais grįstos klinikinės praktikos gairės bei rekomendacijos ir užtikrinamos visos kompetencijos centro veiklai būtinos sąlygos.

Kuo mes ypatingi

Bendradarbiavimo principu Jungtiniame kompetencijos centre retų suaugusiųjų virškinimo sistemos navikų srityje vykdomos šios veiklos:

 • Sudėtinga specializuota diagnostika, įskaitant patohistologinę, molekulinę, genominę diagnostiką;
 • Sudėtingas specializuotas gydymas, įskaitant chirurginį, spindulinį, branduolinės medicinos, chemoterapinį;
 • Rutininiai daugiadiscipliniai pacientų aptarimai dalyvaujant chirurgams, radiologams, chemoterapeutams, radioterapeutams, patologams, ginekologams, endoskopuotuojams, gastroenterologams ir kitiems reikalingiems specialistams;
 • Kompleksinės, multivisceralinės operacijos, hibridinės operacijos; 
 • Konsultacinė ir ekspertinė pagalba VUL SK, Nacionalinio vėžio instituto (NVI) specialistams bei kitoms gydymo įstaigoms;
 • Gydymo tęstinumo užtikrinimas skubios ar neatidėliotinos pagalbos reikalaujančiais atvejais visą parą;
 • Paslaugų organizavimas ir pacientų su komplikuota patologija pervežimas iš kitų gydymo įstaigų;
 • Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 • Pacientų stebėsenos sistemų sudarymas koordinuotam klinikinių paslaugų teikimui užtikrinti bei epidemiologiniams  ir klinikiniams tyrimams vykdyti;
 • Klinikinės praktikos rekomendacijų, protokolų ir kitų kokybės vadybos sistemos dokumentų rengimas ir diegimas;
 • Medicinos specialistų mokymo ir mokslo tiriamoji veiklos;
 • Bendradarbiavimas su pacientų organizacijomis;
 • Viešinimo veikla.

VULSK ir NVI (bendradarbiaujant su VU Medicinos fakultetu ir kitomis Lietuvos bei užsienio mokslinių tyrimų institucijomis) vykdoma plati mokymo veikla, įskaitant visų pakopų ikidiplomines ir podiplomines rezidentūros bei doktorantūros studijas, gydytojų, slaugytojų stažuočių, tobulinimo kursų programas, bei plati mokslinių tyrimų veikla. Jungtinio kompetencijos centro, mokslinių ir klinikinių bendradarbiaujančių padalinių darbuotojai yra daugelio nacionalinių ir tarptautinių profesinių organizacijų nariai. Kasmet mokslinės veiklos rezultatai skelbiami nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, publikuojami Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose. Be to, darbuotojai kelia kvalifikaciją ir įsisavina naujus diagnostikos ir gydymo metodus, stažuodamiesi užsienio mokslo ir gydymo įstaigose.

Retų gastrointestininės bei hepatopankreatobilijinės sistemos ligų KC yra pažangus centras, kuriame diagnozuojamos retos virškinamojo trakto ligos, konsultuojami pacientai, vyksta daugiadalykės komandos aptarimai, atliekamos įvairaus sudėtingumo operacijos. KC pacientai yra registruojami į pacientų stebėsenos sistemą, kurioje šiuo metu užregistruota daugiau nei 200 pacientų.

Retų gastrointestininės bei hepatopankreatobilijinės sistemos ligų KC yra padavęs paraišką tapti Europos referencinio tinklo ERN EURACAN nariu. Šis tinklas vienija specialistus, gydančius retus suaugusiųjų vėžius. Tapę tinklo nariais, galėsime dar efektyviau prižiūrėti savo pacientus, dalindamiesi žiniomis ir patirtimi su Europos specialistais, bei galėdami sudėtingas situacijas aptarti konsultacijų platformoje. 

Centro gydytojai reguliariai dalyvauja tarptautinėse konferencijose, kur atnaujina savo žiniais ir pristato centre atliekamų tyrimų rezultatus.


Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-06
Į viršų