Apie mus
2015 metais rugpjūčio 5 dieną  Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose įgimtas širdies ydas gydančių struktūrinių padalinių bazėje buvo įkurtas Įgimtų širdies ydų kompetencijos centras (KC).  Tai vienintelis įgimtų širdies ydų diagnostikos, gydymo, mokymo bei mokslo tyrimų centras Lietuvoje bei didžiausias specializuotas centras Baltijos regione, sukaupęs  ilgametę gydymo patirtį.

Pirmoji įgimtos širdies ydos chirurginė korekcija atviroje širdyje su dirbtine kraujotaka Lietuvoje buvo sėkmingai atlikta Vilniuje 1964 metais spalio 14 dieną.

Šiuo metu centre gydomi Lietuvos bei užsienio pacientai, atliekama apie 200 chirurginių ir invazinių įgimtų širdies ydų korekcijų, Įgimtų širdies ydų KC teikia plataus spektro ambulatorines ir stacionarines paslaugas. Jame teikiamos gydytojų širdies chirurgų, vaikų ir suaugusiųjų kardiologų, genetikų, akušerių – ginekologų, neonatologų ir kitų specialistų konsultacijos.

Centre taikomos pažangiausios diagnostikos bei gydymo technologijos: laboratorinė, radiologinė, instrumentinė, molekulinė diagnostika, medikamentinis ir chirurginis gydymas, pacientams teikiama psichologinė ir socialinė pagalba.
Įgimtų širdies ydų KC sudaro ambulatorinė ir stacionarinė įgimtų širdies ydų vaikams ir suaugusiesiems skirtos tarnybos (Širdies ir krūtinės chirurgijos, Kardiologijos ir angiologijos centruose ir Konsultacijų poliklinikoje) bei pagalbinės tarnybos. Kompetencijos centre gydoma visa įgimtų širdies ydų patologija tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.
 
Kuo mes ypatingi
Kasmet Lietuvoje su įgimtomis širdies ydomis (ĮŠY) gimsta apie 250 vaikų. Dauguma ydų chirurgiškai koreguojamos kūdikystėje ir vyresniems vaikams. Maždaug  dešimtadaliui  naujagimių, gimusių su IŠY,  reikia skubios intervencijos, be kurios naujagimis neišgyventų.

Įgimtų širdies ydų kompetencijos centre (KC) atliekamos sudėtingos kompleksinės širdies ydų chirurginės operacijos,  invazinės procedūros, taikomas intensyvus gydymas. Nuo 1964 metų centre atlikta per 8000 įgimtų širdies ydų operacijų. Nuo 2001 metų atliekamos širdies transplantacijos vaikams.

Lietuvoje yra apie 4500-5500 suaugusiųjų su įgimtomis širdies ydomis ir jų skaičius auga apie 5 proc. per metus [Warnes, JACC 2005]. Net laiku ir tinkamai koregavus įgimtas širdies ydas, šiems ligoniams reikia tęstinės specializuotos priežiūros dėl galimų komplikacijų. Nuo 2006 metų veikia įgimtų širdies ydų suaugusiesiems tarnyba, kurioje dirba daugiadalykė komanda, glaudžiai bendradarbiaudama su kitais specializuotais centrais bei komandomis: Plautinės hipertenzijos kompetencijos centru – nuo 2010 metų, Nėštumo širdies komanda – nuo 2013 metų, kardiogenetikos, jaunų insultų, kraujagyslių ligų komandomis.
 
Didžiulė įgimtų širdies ydų įvairovė, retos ydos ir sudėtinga ydų korekcija kelia aukštos specializacijos ir unikalios darbo organizavimo kokybės reikalavimus. Europos širdies ir krūtinės chirurgijos draugijos Įgimtų širdies ydų komitetas parengė dokumentą apie optimalios struktūros įgimtų širdies ydų chirurgijos centrų organizavimą Europoje, atsižvelgiant į gyventojų skaičių (W. Daenen 2003). Remiantis šiuo dokumentu, įgimtų širdies ydų chirurgijos centre turi būti atliekamos visos įgimtų širdies ydų operacijos: koreguojamos naujagimių kritinės ydos, sudėtingos (kompleksinės) ydos vaikams ir suaugusiesiems, atliekama širdies transplantacija ir pagalbinės kraujotakos prijungimas. Vilniaus įgimtų širdies ydų centras atitiko struktūrinius ir darbo reikalavimus, iškeltus dokumente, – tai padėjo laimėti Norvegijos skirtą paramą centro renovacijai ir darbo kokybei gerinti 2005 metais.
 
Centre sukurta stebėsenos sistema, kurioje kaupiami duomenys apie naujai diagnozuotus atvejus, stebima ligos eiga ir vertinamas gydymo efektyvumas. Įgimtų širdies ydų KC pacientų stebėsenos sistemoje yra daugiau nei 3500 vaikų, apie 2000 suaugusiųjų. Centre  atliekami klinikiniai, biocheminiai, mikrobiologiniai, imunologiniai ir genetiniai tyrimai, taikomi pažangūs ligos nustatymo metodai, radiologinė diagnostika.

Įgimtų širdies ydų KC yra Europos vaikų transplantacijos referencinių centrų tinklo TransplantChild tikrasis ir GUARD-HEART (Gateway to Uncommon And Rare Disease of the HEART), atstovaujančio retoms širdies ligoms, afilijuotas narys.
 
Centro gydytojai reguliariai dalyvauja tarptautinėse konferencijose, kur atnaujina savo žinias ir pristato centre atliekamų tyrimų rezultatus. Centras aktyviai dalyvauja Lietuvos vaikų kardiologų, kardiologų, krūtinės ir širdies chirurgų draugijos veikloje, organizuoja mokslines-praktines konferencijas, skirtas studentams, rezidentams, gydytojams ir pacientams. Įgimtų širdies ydų KC dalyvauja tarptautiniuose ES šalių mokslo projektuose ir bendradarbiauja su užsienio šalių klinikomis ir centrais. KC darbuotojai dėsto VU studentams, rezidentams, gydytojams specialistams. Veikia specializuoti ciklai vaikų kardiologijos ir kardiologijos rezidentams, organizuojami tobulinimosi kursai kardiologams, vaikų kardiologams ir kitų specialybių gydytojams.

Centras bendradarbiauja su pacientų draugijomis:  Paramos ir labdaros fondu „Mažoji širdelė“ ir Vaiko širdies asociacija, Suaugusių žmonių, sergančių ĮŠY, pacientų draugija.
 
Daugiau informacijos:
 
Kompetencijos centro specialistai tiesiogiai dalyvauja tarptautiniuose ES šalių mokslo projektuose:
 • Tarptautinis prospektyvinis savitojo plautinės hipertenzijos gydymo duomenų rinkimo tyrimas COMPERA nuo 2018 metų rugsėjo mėn.
 • Geriamųjų ne vitamino K antagonistų, vartojamų tromboembolinių komplikacijų prevencijai, efektyvumas ir saugumas asmenims su įgimtomis širdies ydomis (ĮŠY) - ,,NOTE” registras – nuo 2016 metų.
 • Europos kardiologų draugijos (EKD) Suaugusiųjų įgimtų širdies ydų darbinės grupės studijų grupė Centrinei ir Rytų Europai nuo 2018 metų.
 • Europos širdies ir krūtinės chirurgų asociacijos įgimtų širdies ydų operacijų registras (EACTS Database for Congenital Heart Disease Surgery).
 • Bendradarbiavimas su Astanos (Kazachija) širdies chirurgijos centru, įdiegiant įgimtų širdies ydų operacijas ir širdies transplantacijas.
 • Europos kardiologų draugijos (EKD) nėščiųjų, sergančių širdies ydomis, registras (Registry of pregnancy and cardiac disease ROPAC): 2009-2017 metais.
 • EKD stebėsenos programa „Suaugusiųjų ĮŠY“: 2003-2004 metais.
  
Panaudojant įgimtų širdies ydų diagnostikos, operacinio gydymo ir pooperacinio stebėjimo  duomenis Širdies chirurgijos centre apginta 19 disertacijų įgimtų širdies ydų tematika.

 
Habilituoto daktaro disertacijos:
 1. J. Rugienius. Platinos-vandenilio metodo reikšmė kompleksiškai tiriant ligonius, sergančius įgimtomis širdies ligomis su arteriniu-veniniu nuosrūviu. 1969.
 2. P. Šimulis. Atokūs chirurginio įgimtų širdies ydų gydymo rezultatai, 1974.
 3. A.-D. Dranenkienė. Įgimtos širdies ydos suaugusiųjų amžiuje. Diagnostikos ir gydymo ypatumai, 2002.
Daktaro disertacijos:
 1. E. Kelbauskas.  Širdies pertvarų defektų įtaka hemodinamikai, 1969.
 2. G. Uždavinys.  Chirurginė taktika esant atviram arteriniam latakui, 1970.
 3. E. Kosinskas. Dalinės plaučių venų įtekėjimo anomalijos diagnostika ir chirurginis gydymas, 1972.
 4. T. Urbonavičienė. Vaikų, sergančių įgimtomis širdies ydomis su sumažinta plaučių kraujotaka, klinikinių rodiklių pokyčiai po operacijos, 1974.
 5. N. Tilindienė. Vaikų, sergančių įgimtomis širdies ydomis, klinikinių rodiklių pakitimai po operacijos, 1975.
 6. A. Adomaitis. Vaikų, sergančių įgimtomis širdies ydomis, fizinis išsivystymas ir lytinis subrendimas. 1975.
 7. R. Karalius. Plaučių arterijos liekamosios stenozės arba nesandarumo įtaka hemodinamikai radikalių tetrada Fallot operacijų metu (eksperimentiniai hemodinamikos tyrimai), 1988.
 8. V. Grabauskienė. Naujagimių ir kūdikių, sergančių kritinėmis širdies ydomis, tyrimų, natūralios eigos, klinikos ypatumų, diagnostikos ir gydymo taktikos rezultatai, 1988.
 9. A. Jasulaitis A. Plaučių hipertenzijos formos, esant įgimtiems širdies tarpskilvelinės pertvaros defektams, 1993.
 10. V. Lebetkevičius. Žmogaus audinio panaudojimas kardiochirurgijoje, 1995.
 11. K. Versockas. Anestezijos įtaka artimiems Fallot tetrados radikalių korekcijų rezultatams, 1998.
 12. R. Sudikienė. Ross’o operacija. Artimi ir atokūs rezultatai, 1999.
 13. D. Liekienė. Fontano operacija. Ankstyvieji ir atokūs rezultatai, 2001.
 14. L. Gumbienė. Įgimtų vainikinių arterijų anomalijų klinikinė reikšmė, diagnostika ir gydymas, 2002.
 15. V. Tarutis. Mažiau invazinė įgimtų širdies ydų chirurgija. Širdies pertvarų defektų korekcijos galimybės, 2009.
 16. S. V. Čibiras. Intervencinės pediatrinės kardiologijos metodai įgimtų širdies ydų gydymui: ankstyvieji ir vėlyvieji rezultatai, 2010.
 17. L Bezuška. Bendros organizmo kraujotakos formavimo vienu skilveliu chirurginių metodų analizė ir optimizavimas, 2017
 
Doktorantūroje rengiamos disertacijos
 1. V. Rudienė. Plaučių arterinė hipertenzija dėl įgimtų širdies ydų: prognozė ir gydymo būdų įvertinimas.
 2. K. Jonas. Stambiųjų kraujagyslių transpozicijos chirurginio gydymo rezultatai ir rizikos veiksnių nustatymas ribotų atvejų skaičiaus centre.
 3. S. Česna. Inkstų perfuzijos ir arterinio kraujospūdžio pakitimai po aortos koarktacijos intervencinio gydymo.
 4. S. Sendžikaitė. Ankstyvas kraujagyslių senėjimas ir arterinė hipertenzija vaikams, sergantiems aortos koarktacija.
 


Paskutinį kartą redaguota: 2020-09-22
Į viršų