Lipidologijos kompetencijos centre (KC) diagnozuojama ir gydoma:
 • Šeiminės hipercholesterolemijos,
 • Kitos retos hiperlipidemijos,
 • Retos hipolipidemijos,
 • Sindrominės dislipidemijos.
Lipidologijos KC atliekami tarptautinės reikšmės klinikiniai tyrimai: 
 1. Atsitiktinių imčių, dvigubai aklas, aktyviai kontroliuojamas, daugiacentris tyrimas su pacientais, kuriems yra pirminė hipercholesterolemija ir didelė kardiovaskulinė rizika, kuri nėra tinkamai kontroliuojama kartu su atorvastatinu (10 mg): veiksmingumo ir saugumo palyginimas vartojant ezetimibą ir atorvastatiną versus – dviguba atorvastatino dozė arba perėjimas prie rosuvastatino.
 2. III fazės daugiacentris, dvigubai aklas, kryžminio dizaino tyrimas, siekiantis įvertinti poveikį lipidų veiksmingumui ir saugumui išplėstinio atpalaidavimo niacino / laropipranto / simvastatino sudėtinių tablečių pacientams su pirmine hipercholesterolemija ir mišria dislipidemija.
 3. III fazės, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas, paralelinių grupių tyrimas, skirtas nustatyti PF-04950615 veiksmingumą, ilgalaikį saugumą ir toleravimą, skiriant tiriamiesiems, sergantiems pirmine hiperlipidemija arba mišria dislipidemija, kuriems gresia širdies ir kraujagyslių ligų pavojus.
 4. Atsitiktinių imčių, dvigubai aklas, placebu kontroliuojamas, paralelinių grupių tyrimas, skirtas įvertinti poveikį SAR236553 / REGN727 širdies ir kraujagyslių reiškiniams pacientams, kuriems įvyko pastaruoju metu ūminis koronarinis sindromas.
Lipidologijos KC atliekami biomedicininiai tyrimai: 
 • Tarptautinis, daugiacentris tyrimas Šeiminės hipercholesterolemijos ilgalaikės stebėsenos tyrimas.
 • Tarptautinis, daugiacentris tyrimas Įgimtų metabolizmo sutrikimų biologiniai žymenys, nuo 2020 m.
 
 Lipidologijos KC teikiamos:
 • kvalifikuotos endokrinologų, kardiologų, nefrologų, gastroenterologų, dietologų, genetikų konsultacijos
 • pacientams teikiama psichologinė pagalba: konsultavimas, emocinės krizės įveikimas, palaikomoji terapija, relaksacijos technikos.
Kuo mes ypatingi?

Lipidologijos kompetencijos centras (KC) yra vienas didžiausių centrų Baltijos šalyse pagal atliekamų konsultacijų skaičių. 2019 m. konsultuoti 1684 pacientai (lentelėje pateikiama 5 metų konsultacijų skaičiaus dinamika):

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Ambulatorinės konsultacijos

1223

2191

1108

1180

1684

Lipidologijos KC pacientų stebėsenos sistemoje yra 159 asmenys. Lipidologijos KC atliekami klinikiniai, biocheminiai, mikrobiologiniai, imunologiniai ir genetiniai tyrimai, taikomi pažangūs ligos nustatymo metodai, radiologinė diagnostika.
Nuo 2016 m. Lipidologijos KC yra Europos referencinių centrų tinklo MetabERN narys. Daugiau informacijos: https://metab.ern-net.eu

Lipidologijos KC sukurta unikali stebėsenos sistema, kurioje kaupiami duomenys apie naujai diagnozuotus atvejus, sekama ligos eiga ir vertinamas gydymo efektyvumas. Joje sukaupti duomenys analizuojami ir nuolat atnaujinami.

Lipidologijos KC prioritetine kryptimi laiko biomedicininių tyrimų vystymą, kuriais skatinamos medicinos inovacijos, o pacientai pirmieji gauna naują pažangų lipidų apykaitos sutrikimų gydymą. Lipidologijos KC organizuoja ir vysto epidemiologinius gydymo rezultatų tyrimus ir nuolat tobulina gydymo protokolus pagal įrodymais grįstos medicinos principus. Centro gydytojai reguliariai dalyvauja tarptautinėse konferencijose, kur atnaujina savo žinias ir pristato centre atliekamų tyrimų rezultatus.

Lipidologijos KC organizuoja mokslines-praktines konferencijas, skirtas studentams, rezidentams, gydytojams ir pacientams. Centras bendradarbiauja su užsienio šalių klinikomis ir centrais – pagrindinėmis Lietuvos, Latvijos, Estijos daugiaprofilinėmis ligoninėmis, įvairių specialistų draugijomis (endokrinologųnefrologųkardiologų). KC darbuotojai dėsto VU studentams, rezidentams, gydytojams specialistams. 

Apie Lipidologijos KC veiklą - žiniasklaidoje. 


Paskutinį kartą redaguota: 2020-11-24
Į viršų