Kas mes esame
Kas mes esame
Kardiologijos ir angiologijos centras yra pažangus, atviras naujovėms, aukštos specializacijos centras, turintis didelę klinikinę patirtį. Centre taikomi visi šiuolaikiniai širdies ir kraujagyslių ligų tyrimo bei gydymo metodai. Vykdydamas savo funkcijas, centras glaudžiai bendradarbiauja su Širdies ir krūtinės chirurgijos centru. Kardiologijos ir angiologijos centre dirbantis medicinos personalas yra vienas geriausių Lietuvoje, keliantis tiek savo kvalifikacijai, tiek ir medicininių paslaugų kokybei itin didelius reikalavimus.
Kuo esame ypatingi

Kardiologijos ir angiologijos centre taikomos šiuolaikinės intervencinės, minimaliai invazinės procedūros:

 • Nuo 2011 metų atliekamos minimaliai invazinės degeneracinės kilmės mitralinio vožtuvo nesandarumo gydymo operacijos su NeoChord sistema. Operacijos atliekamos be dirbtinės kraujo apytakos, implantuojant dirbtines chordas per širdies viršūnę į pažeistą MV burių segmentą.
 • Pirmą kartą Lietuvoje atliktas perkateterinis aortos vožtuvo implantavimas (nuo 2009 metų) per šlaunies arteriją bei per širdies viršūnę, perkateterinė tromboektomija plaučių arterijos trombinės embolijos atveju, perkateterinis plaučių arterijos vožtuvo implantavimas per šlaunies veną, perkateterinė mitralinio vožtuvo balioninė valvuloplastika, perkateterinis mitralinio vožtuvo paravalvulinių fistulių uždarymas (nuo 2013 metų) per širdies viršūnę, nusileidžiančios aortos stentavimo procedūra.
 • Nuo 2011 metų pradėtos taikyti naujovės intensyvios kardiologijos srityje – terapinė hipotermija, taip pat bendradarbiaujant su Širdies ir krūtinės chirurgijos centru ekstrakorporinė membraninė oksigenacija (EKMO).
 • Kardiologijos ir angiologijos centre pirmą kartą Lietuvoje pradėti taikyti intrakoronariniai ir intrakardiniai ultragarsiniai tyrimai, 2010 metais įkurtas pirmasis šalyje šiuolaikinis Plautinės hipertenzijos koordinacinis centras.
 • Kardiologijos ir angiologijos centre atliekamos naujausios elektrofiziologinės procedūros: pirmą kartą Lietuvoje pradėta taikyti radiodažninė kateterinė abliacija; perkateterinis plaučių venų izoliavimas, taikant radiodažninę abliaciją (pasitelkiant elektromagnetinę trimatę kartografavimo sistemą) ir kriobalioninius kateterius, prieširdžių virpėjimo chirurginį gydymą – „labirinto” operaciją su dirbtine kraujo apytaka ar minimaliai invazines prieširdžių virpėjimo chirurginio gydymo operacijas be dirbtinės kraujo apytakos.
 • Centre taikomas šiuolaikinis kompleksinis širdies nepakankamumo gydymas – nuo medikamentinio iki širdį resinchronizuojančio gydymo, o bendradarbiaujant su Širdies ir krūtinės chirurgijos centru pacientai ruošiami širdies transplantacijai bei gydomi po jos. Kardiologijos ir angiologijos centras pirmauja Lietuvoje pagal kasmet implantuojamų prietaisų (elektrokardiostimuliatorių ir kardioverterių-defibriliatorių) skaičių. Kardiologijos ir angiologijos centras yra vienintelis centras Lietuvoje, kuriame naujagimiams ir mažiems vaikams implantuojami elektrokardiostimuliatoriai.    
 • 2018 metais VUL Santaros klinikose pirmą kartą pasaulyje atlikta perkateterinė triburio vožtuvo žiedo korekcija MIA prietaisu (multicentrinė STTAR klinikinė studija).
 • 2018 metais atlikta pirmoji Lietuvoje perkateterinė mitralinio vožtuvo žiedo siaurinimo procedūra AccuCinch technika. AccuCinch – tai perkateterinis mitralinio vožtuvo žiedą siaurinantis implantas, skirtas gydyti pacientams, turintiems reikšmingą funkcinį mitralinio vožtuvo nesandarumą.

  

Kardiologijos ir angiologijos centre atliekama širdies ritmo sutrikimų gydymui skirta klinikinė studija – „Apama”. Tai Jungtinėse Amerikos Valstijose sukurtas radiodažninis balioninis kateteris paroksizminiam prieširdžių virpėjimui gydyti, atliekant plaučių venų izoliavimą. Daugiau informacijos apie klinikinį tyrimą rasite čia.

Širdies ritmo sutrikimų gydymui skirta klinikinė studija „Affera“. Jungtinėse Amerikos Valstijose sukurta sistema, kurios metu naudojant „Sphere-9™“ abliacijos radiodažninį kateterį ir sistemą, gydomas paroksizminis prieširdžių virpėjimas bei prieširdžių plazdėjimas, atliekant plaučių venų izoliavimą. Daugiau informacijos apie klinikinį tyrimą rasite čia

Duomenys gauti naudojant pažangiausias aritmijų gydymo technologijas skelbiami Amerikos ir Europos širdies ligų kongresuose, centre atliekamas operacijas atvyksta stebėti užsienio šalių gydytojai.

Ką siūlome pacientams

Kardiologijos ir angiologijos centre dirba kompetentingi specialistai, kurie greta kasdienio klinikinio darbo dalyvauja tarptautiniuose medicininiuose ir biomedicininiuose tyrimuose, moksliniuose eksperimentiniuose tyrimuose, tarptautiniuose registruose bei mokslinėse-praktinėse konferencijose Lietuvoje bei už jos ribų.

Centre taikomi inovatyviausi širdies ir kraujagyslių tyrimo bei gydymo metodai, dirba labai kvalifikuota specialistų komanda.

Kardiologijos ir angiologijos centrą sudaro:

 •  I ir II kardiologijos skyriai (gydomi įvairiomis lėtinėmis ir ūmiomis širdies ligomis sergantys pacientai). 
 •  Intensyviosios kardiologijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius (per metus skyriuje gydoma apie 4000 pacientų).
 • Širdies aritmijų skyrius (jame atliekamos intervencinės vainikinių arterijų bei elektrofiziologinės procedūros, skyriui priklauso Intervencinės kardiologijos stacionarinis poskyris).
 • Širdies ir kraujagyslių neinvazinės ir ultragarsinės diagnostikos skyrius (jame atliekami elektrokardiografijos, perkrūtininės ir perstemplinės echokardiografijos tyrimai, elektrokardiografiniai krūvio mėginiai (veloergometrija, bėgtakis), ultragarsiniai krūvio mėginiai (farmakologiniai bei fizinio krūvio mėginiai), kontrastinė echokardiografija, kardiopulmoninis krūvio mėginys, vaizdiniai krūvio tyrimai, kompleksinis kraujagyslių endotelio funkcijos vertinimas, neinvazinis periferinių kraujagyslių tyrimas).
 • Ambulatorinės kardiologijos skyrius (konsultuojami ir tiriami pacientai, sergantys visomis įgimtomis ir įgytomis širdies ir kraujagyslių ligomis, per metus konsultuojama apie 65 000 vaikų bei suaugusiųjų).
 • III operacinis blokas (per metus visose operacinėse atliekama apie 13 000 procedūrų).
 • Intervencinės kardiologijos ir rentgenochirurgijos skyrius (gydomi koronarine širdies liga sergantys pacientai, atliekamos širdies vainikinių arterijų diagnostinės ir gydomosios procedūros planine tvarka bei ūmiu miokardo infarktu sergantiems pacientams).

Ambulatorinėje grandyje atliekamos procedūros: stempliniai elektrofiziologiniai tyrimai, implantuotų elektrokardiostimuliatorių bei kardioverterių-defibriliatorių apklausa, elektrokardiogramos ir arterinio kraujo spaudimo paros monitoravimo tyrimai. Kardiologijos ir angiologijos centras siūlo puikią pacientų priežiūrą ir slaugą, pacientui jautrią aplinką. 

Ką siūlome medikų bendruomenei

Kardiologijos ir angiologijos centre vyksta Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų mokymas bei gydytojų kvalifikacijos tobulinimas lietuvių, rusų ir anglų kalbomis. Centras yra podiplominių studijų bazė, kur nuolat vyksta rezidentūros ir doktorantūros studijos. Čia organizuojamos tarptautinės konferencijos aktualiomis temomis, kuriose dalyvauja aukštos kvalifikacijos Lietuvos ir užsienio šalių lektoriai. Centras siūlo galimybę įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikos bei gydymo įgūdžių.

Centro istorija

Kardiologijos ir angiologijos centras įkurtas 2002 metais ir yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Širdies ir kraujagyslių ligų klinikos (vedėjas prof. habil. dr. A. Laucevičius) padalinys.

Klinikos (vėliau – Centro) istorijos pradžia – 1977 metai. Tais metais įsteigta Kardiologijos katedra (vedėjas prof. J. Rugienius), kurią suformavo Hospitalinės terapijos katedros personalas (vedėjas prof. L. Laucevičius). Čia dėstė šios katedros profesoriai ir docentai: L. Laucevičius, Ch. Kibarskis, J. Rugienius, I. Stupelis, P. Erelis, S. Sutkienė, A. Vidugiris, V. Žvironaitė ir kiti. Kardiologijos katedroje pagrindinė mokslinio darbo kryptis buvo elektrofiziologiniai laidžiosios sistemos tyrimai eksperimentu ir kliniškai. Už naujų intrakardinių tyrimų metodikų sukū­rimą ir įdiegimą į kardiologijos prak­tiką 1976 metais prof. J. Rugieniui buvo paskirta valstybinė premija ir nusipelniusio gy­dytojo vardas. Hiso pluošto poten­cialus pirmieji Sovietų Sąjungoje ir Lie­tuvoje užregistravo J. Rugienius, S. Korablikovas, R. Chajet, A. Laucevičius, o šių tyrimų rezultatus apibendri­no kandidatinėse disertacijose A. Laucevičius (1978) ir B. Abraitienė (1980). Naują si­nusinio mazgo ir prieširdžių potencialų tiesioginę registravimo metodiką (eks­perimentu ir kliniškai) aprašė J. Rugie­nius, A. Laucevičius, Z. Montvila, o R. Steponėnienė tai apibendrino kandidatinėje disertacijoje (1979). Širdies laidžiosios sistemos tyrimai intrakardinės ir neinvazinės diferencijuotai sustiprintos EKG metodikų duomenys apibendrinti kandidatinėse disertacijose – A. Kibarskio (1981), B. Petrauskienės (1986), A. Rudžio (1986), L. Grigonienės (1987) ir V. Žvironaitės daktaro disertacijoje (1988).

1990 metais, sujungus universiteto ir ligoninės padalinius, įsteigta Kardiologijos klinika, kurią sudarė Kardiologijos katedros bendradarbiai ir prof. A. Laucevičiaus vadovaujamas mokslinis kolektyvas – A. Aidietis, S. Aidietienė, V. Grabauskienė, G. Marinskis, J. Misiūra ir kt. Mokslinio darbo kryptys buvo ultragarsinių tyrimų ir širdies aritmijų diagnostikos ir gydymo aspektai. Vyr. mokslinis bendradarbis A. Laucevičius 1981 metais pirmasis Lietuvoje įdiegė į klinikinę praktiką naujausias echokardiografinio tyrimo metodikas ir apibendrino jas 1987 metais parengtoje daktaro disertaci­joje „Diagnostinės kardiostimuliacijos ir echokardiografinės kompiuterinės analizės informatyvumas, atrenkant ligonius kardiochirurginiam gydymui“. 

2002 metais Kardiologijos klinika reorganizuota į Širdies ir kraujagyslių ligų kliniką, o Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose įkurtas Kardiologijos ir angiologijos centras, kuriam vadovavo prof. A. Laucevičius, nuo 2009 metų centro vadovu tapo prof. A. Aidietis.

1997 metais, vadovaujant prof. A. Laucevičiui ir prof. Ž. Petrulionienei, buvo įkurtas Prevencinės kardiologijos poskyris – pirmas tokio pobūdžio padalinys Baltijos šalyse ir vienas pirmųjų Rytų Europoje. Įkūrus Kardiologijos ir angiologijos centrą, šis poskyris drauge su kitais kardiologinio profilio skyriais tapo Centro dalimi. Šiuo metu poskyriui vadovauja dr. Jolita Badarienė. Nuo pat įsikūrimo čia buvo vykdoma pacientų, sirgusių miokardo infarktu, nestabilia krūtinės angina ir patyrusių vainikinių arterijų revaskuliarizacijos procedūras, priežiūra. Šiame poskyryje konsultuojami ir gydomi pacientai, turintys retas šeimines dislipidemijas. 

Mūsų centre atliekamos sudėtingiausios širdies ritmo sutrikimų gydymo perkateterinės procedūros. Tai vienintelis centras Lietuvoje, kuriame naujagimiams ir mažiems vaikams implantuojami elektrokardiostimuliatoriai. 

Širdies ritmo sutrikimų kateterinio gydymo (abliacijos) procedūros pradėtos 1991 metais, praėjus nedaug laiko po pirmųjų publikacijų pasirodymo pasaulyje. 1991 metais atliktos pirmos Lietuvoje atrioventrikulinio mazgo tachikardijos ir papildomo laidumo tako (Kento pluošto) kateterinės abliacijos procedūros naudojant radiodažninę energiją, taip pat pirmoji prieširdžių virpėjimo kateterinės abliacijos procedūra (1999 metais), kriobalioninė plaučių venų izoliavimo procedūra (2008 metais). Bendradarbiaujant su širdies chirurgais, pradėta taikyti modifikuota radiodažninė labirinto procedūra širdies operacijų metu. Nuo 2009 metų pradėtos minimaliai invazinės prieširdžių virpėjimo abliacijos procedūros, šioje srityje klinika pirmauja Baltijos šalyse. 

Sukaupta didžiausia šalyje vainikinių arterijų perkateterinių intervencinių procedūrų patirtis. Atliekamos tarpprieširdinės pertvaros defekto uždarymo procedūros, apatinės tuščiosios venos prieštrombolitinių filtrų implantavimai. Čia pirmąkart šalyje atliktos nusileidžiančios aortos stentavimo ir širdies vožtuvų balioninės plastikos procedūros. Taip pat Lietuvoje pradėti intrakoronariniai ir intrakardiniai ultragarsiniai tyrimai. 

Širdies nepakankamumui gydyti taikoma širdies resinchronizavimo terapija. Pirmasis biventrikulinis elektrokardiostimuliatorius Lietuvoje implantuotas mūsų klinikoje 2002 metais, o biventrikulinis defibriliatorius – 2008 metais. 

Centre svečiavosi ir skaitė paskaitas pasauli­nio garso profesoriai. Ypač didelis indėlis Kardiologijos ir angiologijos centro darbui ir mokslui – JAV gyvenusio šviesios atminties dr. Rimgaudo Nemicko. Jo pastangų dėka daugelis Lietuvos gydytojų ir mokslininkų plėtė žinias JAV. Lankydamasis Lietuvoje prof. R. Nemickas ne tik konsultavo medikus, skaitė paskaitas, vedė seminarus, bet buvo atvežęs mokslinių knygų, medicinos instrumentų. Už nuopelnus Lietuvai 1998 metais dr. R. Nemickas apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu. 

Visi centro kardiologai yra Lietuvos kardiologų draugijos, Europos kardiologų draugijos nariai ir tobulina savo žinias draugijų kongresuose, dalyvauja telemedicinos satelitinėse konferencijose, stažuojasi aukšto lygio užsienio šalių klinikose. Svarbiausi mokslo tiriamųjų darbų rezultatai publikuojami Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose referuojamuose ISI ir PubMed duomenų bazėse.

Susisiekite
Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis:

Paskutinį kartą redaguota: 2020-10-15
Į viršų