Moksliniais tyrimais grįstos rekomendacijos COVID-19 infekcijos laboratorinei diagnostikai gerinti ir ligos eigai prognozuoti
Projekto pavadinimas ,,Moksliniais tyrimais grįstos rekomendacijos COVID-19 infekcijos laboratorinei diagnostikai gerinti ir ligos eigai prognozuoti“ 
Projektas Nr. S-COV-20-5 vykdomas pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamą veiklos kryptį „Taikomųjų tyrimų, skirtų parengti sprendimus dėl COVID-19 pandemijos padarinių, projektai“.

Projekto pradžia – 2020 m. birželio 12 d.

Projekto pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d.

Projekto vertė – 84 069,00 Eur.

Atsakingas VUL SK padalinys: Laboratorinės medicinos centras.

Projekto vadovas – VU Medicinos fakulteto dekanas prof. (HP) dr. Algirdas Utkus.

Projekto tikslas – pagerinti ir pagreitinti COVID 19 infekcijos laboratorinę diagnostiką pritaikant įvairius laboratorinius žymenis COVID-19 infekcijos eigai prognozuoti.

Projekto metu planuojama ištirti COVID-19 sergančiųjų infekuotumą kitomis kvėpavimo takų sukėlėjų infekcijomis ir nustatyti koinfekcijos ryšį su klinikiniais požymiais bei klinikine eiga, bus atlikta santykinė kiekybinė SARS-COV-2 viruso koncentracijos analizė COVID-19 infekcija sergančiųjų ėminiuose. Siekiant pagerinti SARS-COV-2 virusinės infekcijos laboratorinę diagnostiką bus sukurtas SARS-COV-2 nukleorūgščių detekcijos reagentų komplektas, kuris leis nustatyti virusą tiesiai iš ėminių, netaikant papildomo mėginio apdorojimo. Taip pat planuojama papildyti iki šiol trūkstamus duomenis apie SARS-COV-2 persistavimą kituose ligonių ėminiuose – kraujyje, išmatose, šlapime.

Projekto rezultatai. Atlikus mokslinius tyrimus ir remiantis gautų rezultatų išvadomis LR Sveikatos apsaugos ministerijai bus pateiktos praktinės rekomendacijos COVID-19 infekcijos laboratorinei  diagnostikai gerinti ir ligos eigai  prognozuoti, taip pat bus įvertinta ar yra poreikis dėl SARS-COV-2 viruso testuoti kraujo donorus, kurių kraujo produktai naudojami įvairių pacientų gydymui.

Projekto pareiškėjas: Vilniaus universitetas.

Projekto partneris: Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos.

 
VACCELERATE – Europos Corona vakcinų tyrimų akceleravimo platforma

Projektas: VACCELERATE – Europos Corona vakcinų tyrimų akceleravimo platforma

Projekto Nr. 101037867

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos 2014–2020 metų mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020″ lėšomis.

Priemonė:  ES Covid-19 vakcinų tyrimų tinklas (EU-wide Covid-19 vaccine trial network)

Projekto trukmė: 36 mėnesiai.

Projekto vertė: 11 999 997.50 EUR

Projekto tikslassukurti VACCELERATE kaip pasirengimo pandemijai tinklą, kuris sukurs tinkamas struktūras, sudarančias sąlygas greitai ir efektyviai išbandyti naujas vakcinas kandidates net po koronavirusinės pandemijos. VACCELERATE organizuos suinteresuotųjų šalių darbo grupę (SWG), kuri palengvins strategines diskusijas ir įvertins bei įvardins visuomenės sveikatos priežiūros poreikius kartu su sveikatos priežiūros institucijomis, vakcinų kūrėjais ir tarptautinėmis vakcinų iniciatyvomis. VACCELERATE sujungs galimas klinikinių tyrimų atlikimo vietas, suvienys ekspertų žinias ir skatins skaidrų keitimąsi patirtimi vakcinų kūrimo srityje.

Tikslas yra suplanuoti ir koordinuoti vakcinų bandymus visose ES valstybėse narėse ir ES asocijuotose šalyse po vienu strateginiu-moksliniu skėčiu. Svarbus žingsnis kuriant šį tinklą yra nustatyti klinikinių tyrimų vietas ir laboratorijas, galinčias atlikti vakcinų klinikinius tyrimus Europoje; VACCELERATE palengvins prieigą prie vakcinos tyrimuose norinčių dalyvauti savanorių, sukurdami savanorių registrus.

Platforma skatins suderintą duomenų rinkimą, atvirus informacijos mainus ir duomenų konsolidavimą, kad būtų galima patobulinti duomenų analizę. Tokiu būdu platformos pagalba bus išaiškinamos būdingos vakcinų kūrimo pandemijos metu problemos, randami jų sprendimai bei atsakymai į aktualius visuomenės sveikatos klausimus. Europos Komisija siekia pasitelkti VACCELERATE ilgalaikiam vakcinų kūrimo pajėgumų didinimui.

Daugiau apie tai: 

Naujienos ir renginiai - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Lietuvoje jau veikia VACCELERATE savanorių dalyvauti klinikiniuose tyrimuose registras

 

Paskutinį kartą redaguota: 2022-08-17
Į viršų