Santaros klinikose darbą pradėjo Pacientų taryba

Sausio 30, 2023

VUL Santaros klinikos pakvietė aktyvius pacientų organizacijų atstovus bei piliečius ir subūrė Pacientų tarybą, kuri ligoninėje veiks kaip patariamasis organas, atstovaujantis Santaros klinikų pacientus ir jų artimuosius, teikiantis patarimus klinikų administracijai dėl pacientų interesų gynimo ir įgyvendinimo. 

„Bendradarbiavimas su atskiromis pacientų organizacijomis Santaros klinikose vyksta jau ne vieną dešimtmetį, nes aiškiai suvokiame, jog sėkmingas paciento sveikimas priklauso nuo visos plačios komandos – mūsų klinikų specialistų profesionalumo, paciento noro ir pastangų bei artimųjų palaikymo ir įsitraukimo. Norime dar labiau stiprinti šį bendradarbiavimą, plėtoti į pacientą ir jo artimuosius orientuotą kultūrą, užmegzti artimesnį ryšį su pacientais ir jų artimaisiais, kad būtų galimybė kuo geriau užtikrinti jų poreikius bei drauge įgyvendinti lūkesčius“,  – sako Santaros klinikų generalinis direktorius prof. Feliksas Jankevičius.

Santaros klinikų Pacientų taryboje yra 10 narių, kurie paskirti 3 metų kadencijai.  Tarybos veikla organizuojama savanoriškumo pagrindu. Tikslas – siūlyti pacientams ir jų artimiesiems kylančių problemų konstruktyvius sprendimo būdus administracijai. 

„Džiaugiuosi, kad Santaros klinikoms pacientų balsas yra svarbus ir reikalingas. Smagu, kad Pacientų taryboje susibūrė entuziastingi, didelę patirtį atstovaujant pacientams turintys, nusiteikę ir gebantys dirbti šiam svarbiam tikslui žmonės. Kartu sieksime, kad paciento interesas būtų Santaros klinikų prioritetas, kad pacientas ligoninėje jaustųsi gerai ir greičiau pasveiktų, kad paciento poreikis būtų aiškus ir išgirstas Santaros klinikose. Tikimės operatyvaus bei konstruktyvaus ligoninės administracijos bendradarbiavimo ir, svarbiausia, aktyvių veiksmų realiai įgyvendinant mūsų siūlymus ligoninės veikloje”, – sako Pacientų tarybos pirmininkas Liudas Karnickas.

Su Santaros klinikų pacientų taryba galite susisiekti el. paštu pacientai@santa.lt ir pateikti savo siūlymus, pastebėjimus dėl iškilusių sunkumų ar spręstinų klausimų.
Pacientų tarybos sudėtis


 Liudas Karnickas (pirmininkas)
Esu teisininkas, specializuojuosi sveikatos priežiūros srityje. Dalyvaudamas Pacientų tarybos veikloje, siekiu, kad pacientų teisės ir teisėti interesai būtų VUL Santaros klinikų prioritetas.Irma Juodienė (pirmininko pavaduotoja)

Esu Lietuvos asociacija „Gyvastis“ tarybos narė. 17 metų atstovauju pacientus, kurie laukia ar yra po organų transplantacijos. Pacientų tarybos veikloje siekiu komunikacijos tarp paciento ir gydymo įstaigos – kalbėjimo, bei  susikalbėjimo; išgirsti ir būti išgirstam. Siektini tikslai – socialinio (multifunkcinio)  palydėjimo paslaugos ir psichologinės pagalbos Santarose svarba kiekvienam pacientui.

       
Juozas Bernatavičius
Lietuvos paraplegikų asociacijos prezidentas. Daugiau kaip 20 metų atstovauju neįgaliesiems, judantiems vežimėliais. Dirbdamas Lietuvos paraplegikų asociacijoje, kuri vienija asmenis, judančius vežimėliais (tetraplegikus, paraplegikus), puikiai suprantu problemas, su kuriomis susiduria šie asmenis. Ir tų problemų kyla ne tik dėl fizinės negalios, bet, daugeliu atveju, dėl visuomenės požiūrio. 

Ieva Dregvienė

Nuo 2013 m. atstovauju asociacijai „Kraujas“, kuri jungia kraujo vėžiu sergančius pacientus visoje Lietuvoje, asociacijos Kraujas narių skaičius yra apie 2000.

Aktyviai ir nuolat teikiu siūlymus dėl vaistų politikos tobulinimo, siekiant kad pacientams būtų prieinami didžiausią pridėtinę terapinę vertę turintys vaistai, bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos būtų naudojamos šiam tikslui pasiekti. 2020 m. įgijau Lietuvos sveikatos mokslų universitete Visuomenės sveikatos vadybos magistro laipsnį. Esu Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos narė.

Danas Čeilitka
Esu retų ligų asociacijos, kuri veikia kaip Nacionalinis retų ligų aljansas Lietuvoje ir yra tarptautinio retų ligų tinklo EURORDIS narė, vienas iš steigėjų ir vadovas, Sveikatos apsaugos ministerijos Retų ligų sveikatos politikos grupės narys, įvairių projektų retų ligų srityje iniciatorius.
Jolanta Grigorjevienė

Atstovauju neišnešiotų naujagimių asociaciją „Neišnešiotukas“ ir nacionalinę iniciatyvą „Auginu Lietuvą“. Esu šių organizacijų atstovė ryšiams su visuomene. 

Pacientas visuomet yra silpnesnioji pusė, kuriai reikia ne tik tikslios, kokybiškos medicinos paslaugų, profesionalaus žvilgsnio į jo problemą, bet ir žmogiškojo kontakto: supratimo, palaikymo, padrąsinimo. Dirbdami kartu galime išspręsti didžiausias problemas ir sulaukti nuostabaus proveržio, kur pacientas jaus aplinkos dėmesį ir rūpestį jo fizine bei emocine sveikata, o gydytojas galės atsiduoti savo pašaukimui ir pasitelkdamas naujausius įrankius gelbėti net ir mažiausių piliečių gyvybes.

Dana Migaliova
 Nuo 1996 m. esu bendrijos „Viltis“ tarybos pirmininkė, asociacijos vadovė ir bendrijos nacionalinės programos vadovė. Dalyvauju tarptautinių organizacijų veikloje, dirbančių su Europos komisija ir Europos taryba, tarptautinėje veikloje Žmogaus teisių apsaugos srityje, mokymo programose Rytų ir Vidurio Europos bei buvusios Sovietų sąjungos šalyse


Paulius Rakštys


Esu POLA valdybos narys. Nuo 2016 m. Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidentas. Nuo 2020 m. liepos iki 2022 m. kovo ėjau POLA prezidento pareigas. Turiu įvairiapusės patirties ir kompetencijos sveikatos priežiūros ir socialinės politikos srityse. Domas Švalpa


Su Santaros klinikomis esu pažįstamas kelerius metus, kadangi savanoriauju čia. Savanoriaudamas klinikose susipažinau su pacientų poreikiais ir Jų lūkeščiais, todėl ateidamas į Pacientų tarybą, noriu padėti klinikoms palengvinti pacientų buvimą klinikose, kad jie greičiau ir maloniau sveiktų.

Daiva Žaromskienė

Nuo 2014 m. esu Lietuvos vaikų vėžio asociacijos „Paguoda” vadovė. Savanorystės kelią pradėjau  nuo 2009 m. “Paguodoje”.

Asociacija padėjo išsiugdyti skirtingas asmenines savybes: greitai spręsti problemas, gebėti suteikti pagalbą, organizuoti asociacijos veiklą. Teisinis išsilavinimas suteikė galimybių atstovauti pacientams keičiant ir kuriant įstatyminę bazę, įvairiose valstybinių institucijų komisijose.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-03-07
Į viršų