Santaros klinikos dalyvauja ES vakcinų tyrimų tinklo VACCELERATE konsorciumo veikloje

Spalio 15, 2021
Santaros klinikos kaip VACCELERATE konsorciumo vienas iš centrų greitai ir efektyviai įsitraukė į COVID-19 vakcinų klinikinių tyrimų tinklą, o Lietuvos visuomenė turės galimybę dalyvauti minėtuose tyrimuose ir prisidėti prie mokslinio ir inovatyvaus požiūrio Europoje į šios pavojingos infekcijos valdymą bei gydymo metodų kūrimą.

„Horizontas 2020“ programa skyrė 12 milijonų eurų COVID-19 vakcinų tyrimų tinklui Europos Sąjungoje VACCELERATE sukurti. Konsorciumo tikslas sujungti visas Europos šalis, dalyvaujančias kuriant vakcinas nuo COVID-19 infekcijos, ir sudaryti Europos 2 ir 3 fazės COVID-19 vakcinų tyrimų centrų, kuriuose būtų atliekami šių vakcinų klinikiniai tyrimai, tinklą. Šiame projekte Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms skirtas nacionalinio koordinatoriaus vaidmuo.

Projektui VACCELERATE vadovauja Kelno universiteto ligoninė Vokietijoje. Šiuo metu jame dalyvauja 26 partneriai iš 16 ES valstybių narių ir 5 iš ES asocijuotų šalių. VACCELERATE sutelkta suinteresuotųjų šalių darbo grupė (SWG), kuri palengvina strategines diskusijas ir įvertina bei įvardina visuomenės sveikatos priežiūros poreikius kartu su sveikatos priežiūros institucijomis, vakcinų kūrėjais ir tarptautinėmis vakcinų iniciatyvomis, skatina skaidrų keitimąsi patirtimi vakcinų kūrimo srityje. Projektas kelia tikslą suplanuoti ir koordinuoti vakcinų tyrimus visose ES valstybėse narėse ir su ES asocijuotose šalyse po vienu strateginiu moksliniu skėčiu.

Svarbus žingsnis kuriant šį tinklą yra nustatyti klinikinių tyrimų centrus, laboratorijas, galinčias atlikti vakcinų klinikinius tyrimus bei palengvinti rasti Europoje savanorius, norinčius dalyvauti vakcinų tyrimuose.

https://www.euvap.eu/ jau užregistruota daugiau nei 200 klinikinių tyrimų vietų, o projekto metu bus įgyvendinti bendrieji standartai. VACCELERATE palengvino prieigą prie vakcinos tyrimuose norinčių dalyvauti savanorių, sukurdama savanorių registrus.

REGISTRUOTIS GALITE IR JŪS!
Nuorodos į savanorių registrus, sukurtus įvairiomis ES šalių kalbomis, skelbiamos socialiniuose tinkluose, kitose svetainėse, kad norintys dalyvauti COVID-19 vakcinų tyrimuose galėtų užsiregistruoti, o tyrėjai galėtų pakviesti savanorius dalyvauti tyrimuose, jei šie atitinka įtraukimo kriterijus.

VACCELERATE sukurta platforma palengvins suderintą duomenų rinkimą, atvirus informacijos mainus ir duomenų konsolidavimą bei duomenų analizę. Platforma padės išaiškinti būdingas vakcinų kūrimo pandemijos laikotarpiui problemas, bus ieškoma jų sprendimų bei atsakymų į aktualius visuomenės sveikatos klausimus.

Europos Komisija siekia pasitelkti VACCELERATE ilgalaikėms vakcinų kūrimo pajėgoms didinti.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-10-15
Į viršų