Inovatyvioms idėjoms savo iššūkius atveria ir viešasis sektorius

Kovo 05, 2021

„GovTech laboratorija“ trečią kartą skelbia viešojo sektoriaus iššūkius ir ieško inovatyvių komandų, startuolių ar akademinės bendruomenės atstovų, kuriančių arba norinčių kurti GovTech sprendimus. „GovTech iššūkių serijoje 3.0“ dalyvaujančios VUL Santaros klinikos kartu su Sveikatos apsaugos ministerija ieškos komandos, kuri sukurtų išmanų sprendimą, galintį automatiškai nuasmeninti medicininių tyrimų vaizdus, siekiant apsaugoti asmens duomenis.

Medicininių tyrimų vaizdų (vienos iš sveikatos duomenų rūšių) nuasmeninimo procesas skiriasi nuo standartinių tekstinių ar skaitinių failų nuasmeninimo procesų. Sprendimas turėtų automatiškai ištrinti visą su asmens duomenimis susijusią informaciją, esančią tiek pačiame vaizde, tiek atskirame metaduomenų faile, ir būti pritaikomas įvairiems medicininių tyrimų vaizdams, sugeneruotiems skirtingų prietaisų. 

Vaizdų nuasmeninimo įrankiui kurti gali būti pasitelkti Santaros klinikų sukaupti medicininių tyrimų vaizdai (kompiuterinė tomografija, elektrokardiograma, rentgeno radiologija ir kiti) su netikrais asmens duomenimis. 

Pasak VUL Santaros klinikų Informatikos ir plėtros centro Informacinių sistemų skyriaus vedėjo  dr. Justo Trinkūno, Santaros klinikose yra atliekama ypač daug aukštos kokybės diagnostinių tyrimų, šių tyrimų nuasmeninti vaizdai gali būti panaudoti dirbtinio intelekto įrankiams kurti, kurie leistų gydytojams tiksliau ir greičiau atlikti diagnostinius tyrimus ir esant reikalui skirti reikalingą gydymą. „Įsitraukdami į šį projektą, keliame tikslą atverti diagnostinių tyrimų duomenis pakartotiniam panaudojimui Lietuvoje, kad jie duotų kuo didesnę pridėtinę vertę modernių diagnostinių metodų kūrimui ir taikymui, o ne vien tik būtų saugomi archyvuose“, – teigia J. Trinkūnas.

Sėkmingai sukurtas automatinis įvairių medicininių tyrimų vaizdų nuasmeninimo įrankis galėtų būti naudojamas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriant inovatyvius sprendimus gydymo procesams optimizuoti, valdysenai gerinti ar teikiant nuasmenintus sveikatos duomenis trečiosioms šalims (mokslininkams, startuoliams, farmacijos įmonėms ir kt.), norinčioms užsiimti moksliniais tyrimais ar komercinių sprendimų kūrimu. 

Atrinktos komandos pateks į vienintelį Šiaurės ir Rytų Europoje „GovTech Co-create akceleratorių“, kuriame inovacijų ekspertai padės vystyti, testuoti ir komercializuoti kuriamus produktus, galinčius prisidėti prie teigiamo socialinio pokyčio visuomenėje, sprendžiant viešojo sektoriaus pateiktus iššūkius. Akceleratorius leis detaliai pažinti viešąjį sektorių – nuo konkretaus iššūkio problematikos ir konteksto iki lengvesnio reikalingų duomenų prieinamumo ar strategijos, kaip parduoti viešajam sektoriui. Tai suteiks unikalią galimybę vystyti sprendimą nuo pat pradžių, įtraukiant potencialius vartotojus, klientus bei temos ekspertus. Akceleratoriaus pabaigoje komandos išbandys savo kuriamą sprendimą su potencialiu klientu – Lietuvos valstybe. Tai atvers duris į viso pasaulio institucijas ir leis kur kas sparčiau plėstis unikalioje GovTech rinkoje.

„Jau trečią kartą ieškome inovatyvių komandų,  norinčių bendradarbiauti su viešuoju sektoriumi. Džiugu matyti, kad tiek viešojo sektoriaus institucijos, tiek startuoliai vis atviriau žiūri į GovTech sprendimų kūrimą ir naudojimą. Šiemet taip pat pradedame bendradarbiauti ir su Lietuvos statistikos departamentu, kuris, esant poreikiui ir galimybėms, suteiks reikiamus duomenis ar informaciją, „GovTech iššūkių serijos 3.0” dalyviams sprendžiant viešojo sektoriaus iššūkius“, – teigia „GovTech laboratorijos“ projekto vadovė Arūnė Matelytė.

Su visais viešojo sektoriaus iššūkiais galima susipažinti „GovTech laboratorijos“ svetainėje www.govtechlab.lt. Pasiūlymus iššūkiams spręsti kviečiama teikti iki balandžio 4 d.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-03-05
Skubi pagalba kaip mus rasti susisiekti