Genominių duomenų infrastruktūra - naujas ES projektas

Gruodžio 02, 2022

Genominių duomenų infrastruktūra - naujas ES projektas, kuriuo siekiama atskleisti žmogaus genomikos potencialą sveikatos priežiūrai, moksliniams tyrimams ir inovacijoms.

2022 m. lapkričio 17 d. Briuselyje (Belgija) pradėtas Europos genominių duomenų infrastruktūros (GDI) projektas. Naują 40 mln. eurų vertės GDI projektą, kurį koordinuoja ELIXIR, bendrai finansuoja Europos Komisija pagal Skaitmeninės Europos programą ir dalyvaujančios valstybės narės. Sveikatos srityje Skaitmeninės Europos programa siekiama remti Europos sveikatos duomenų erdvės elementų kūrimą. Projekto tikslas - įgyvendinti 1+MG iniciatyvos siekį sukurti saugią prieigą prie žmogaus genomikos ir atitinkamų klinikinių duomenų visoje Europoje sukuriant duomenų infrastruktūrą. Projekte dalyvauja partnerių iš 20 Europos šalių konsorciumas, kuris sudarys sąlygas sukurti tarpvalstybinį federacinį nacionalinių genomų kolekcijų tinklą, skirtą biomedicininiams tyrimams ir individualizuotos medicinos sprendimams.

 

Iniciatyvos 1+MG tikslas - užtikrinti saugią prieigą prie genomikos ir atitinkamų klinikinių duomenų visoje Europoje, kad būtų galima atlikti detalesnius mokslinius tyrimus, teikti individualizuotą sveikatos priežiūrą ir formuoti sveikatos politiką. 2020 m. pradėtame įgyvendinti projekte "Beyond 1 Million Genomes" (B1MG), finansuojamame pagal H2020 programą, rengiamos 1+MG iniciatyvos įgyvendinimo gairės ir kuriami federacinių genominių duomenų tinklų kūrimo planai ir rekomendacijos.

„Labai džiugu, kad ir Lietuvos institucijos (VULSK, kartu su KK ir NVI) prisijungia prie ES projekto Genominių duomenų infrastruktūra. Tai užtikrins aktyvesnę genominės medicinos plėtrą asmens sveikatos priežiūros sistemoje, panaudojant naujausias viso žmogaus genomo sekos nustatymo technologijas, įdiegiant analizės algoritmus ir sukuriant nacionalinį ir europinį duomenų dalijimosi reglamentavimą. Svarbu pabrėžti referentinio Lietuvos genomo informacijos potencialą, kai nacionalinėje genominės medicinos infrastruktūroje surinkti bendrosios Lietuvos populiacijos genetiniai duomenys bus panaudojami individualizuotoje sveikatos priežiūroje, taip atveriant naujas galimybes kokybiškų ir efektyvių sveikatos paslaugų teikimui“, teigia VULSK dalyvavimo projekte koordinatorė, Medicininės genetikos centro Molekulinės ir genetikos ir citogenetikos laboratorijos vyresnioji medicinos genetikė dr.Laima Ambrozaitytė.

Visą pranešimą kviečiame skaityti čia.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-02
Į viršų