Lietuvoje jau veikia VACCELERATE savanorių dalyvauti klinikiniuose tyrimuose registras


Klinikinių tyrimų tinklo VACCELERATE sukurtoje duomenų bazėje sudaryta galimybė užsiregistruoti žmonėms, norintiems dalyvauti COVID-19 vakcinų ir kituose klinikiniuose tyrimuose. „Labai džiaugiamės, galėdami pradėti VACCELERATE savanorių registro veiklą Lietuvoje", – sako VACCELERATE tinklo koordinatorius profesorius iš Vokietijos Oliveris A. Cornely. – Mūsų Lietuvos partneriai atliko didelį darbą. Visa informacija ir registracijos anketa buvo išversta į lietuvių kalbą, todėl tikimės, kad artimiausiu metu  sulauksime besiregistruojančių ir lietuvių savanorių."

2021 m. vasarį pradėtam ES finansuojamam projektui VACCELERATE vadovauja Kelno universitetinė ligoninė Vokietijoje, o šiuo metu jame dalyvauja 29 partneriai iš 18 Europos šalių ir 5 ES asocijuotų šalių. Projektas VACCELERATE sukurtas siekiant sudaryti sąlygas Europai būti geriau pasirengusiai pandemijoms. Juo siekiama sukurti kompetentingų klinikinių tyrimų centrų tinklą, kad būtų galima greitai pradėti ir kokybiškai vykdyti naujų vakcinų klinikinius tyrimus. Galutinis tikslas – kuo greičiau ir efektyviau gauti naudingų rezultatų gyventojų sveikatai išsaugoti.

VACCELERATE sukurtas savanorių registras – priemonė, kuria siekiama įtraukti plačiąją visuomenę, suteikiant tiesioginę prieigą prie naujų vakcinų nuo infekcinių ligų tyrimų. Savanorių registre gali registruotis ir suaugusieji, ir vaikai. Savanoriui registruojantis renkama informacija apie demografinius duomenis, savanorio kelionės iki tyrimo centro atstumą, informacija apie persirgtą COVID-19 ligą, skiepijimo nuo koronaviruso infekcijos duomenis ir kita informacija apie asmens sveikatos būklę. Kai bus numatoma atlikti klinikinį vakcinos ar kito vaistinio preparato tyrimą, potencialūs dalyviai bus kviečiami dalyvauti tyrime pagal registre savanoriškai pateiktą informaciją. Susidomėję asmenys savarankiškai nuspręs, ar nori susisiekti su tyrimo organizatoriais, kad gautų daugiau informacijos ir galbūt sutiktų dalyvauti tyrime.

Savanorių registras šiuo metu jau veikia 15 ES valstybių narių ir iki šiol jame užsiregistravo daugiau kaip 36 000 savanorių. Daugiau kaip 14 000 užsiregistravusių asmenų buvo įtraukti į klinikinius tyrimus. Lietuviškoji savanorių registro versija neseniai pradėta naudoti ir Lietuvoje, aktyviai dalyvaujant Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikoms ir VACCELERATE konsorciumo nacionalinei koordinatorei Lietuvoje prof. Ligitai Jančorienei. Profesorė pabrėžia, kad savanorių, norinčių dalyvauti klinikiniuose tyrimuose, registras Lietuvoje sukurtas pirmą kartą. Tai svarbus žingsnis, siekiant paspartinti mokslinių tyrimų procesus ir rezultatų gavimą bei efektyvų pritaikymą šios besibaigiančios ir naujų pandemijų atveju. Šiuo atveju svarbi kiekvieno Europos piliečio pagalba. Registras visiems piliečiams suteiks galimybę išreikšti savo valią dėl noro prisidėti prie medicinos mokslo vystymosi ir gauti naujausią informaciją apie numatomus vykdyti klinikinius vakcinų tyrimus, o savanoriškai apsisprendus – ir juose dalyvauti.

Jeigu jums reikia daugiau informacijos arba jei norite užsiregistruoti į savanorių registrą, spustelėkite šią nuorodą:
Paskutinį kartą redaguota: 2023-07-13
Į viršų