Santariškių g. 2, 08661 Vilnius
tel. (+370) 5 236 5000
faks. (+370) 5 236 5111
info@santa.lt

      

SANTAROS KLINIKOS

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Spausdinti

ES zenklas

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0004 „Retų vaikų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pradžia – 2017 m. gegužės 8 d.

Projekto pabaiga – 2019 m. balandžio 30 d.

Projekto vertė – 1 027 650,00 Eur, iš jų 873 502,50 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 154 147,50 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas - pagerinti vaikų, sergančių retomis ligomis, sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą viešojoje įstaigoje Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose ir visoje Lietuvoje.

Siekiami rezultatai - Projekto metu įsigijus reikiamą medicininę įrangą ir baldus, retomis ligomis sergančių vaikų registracijos posistemę, biuro įrangą ir baldus, bei parengus vaikų retų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos metodikas, planuojama pasiekti šiuos rezultatus:

• įsigijus didelio našumo skysčių chromatografijos su masių spektrometrija įrangos sistemą, tikimasi išplėsti simptominės ir, svarbiausia, ikisimptominės retų vaikų ligų laboratorinės diagnostikos ir stebėsenos tyrimų spektrą, bei įdiegti plačios apimties laboratorinius tyrimus. Tikimasi, kad tai leis greičiau ir didesniam pacientų skaičiui diagnozuoti retas ligas, sumažinti laboratorinio ištyrimo laiko ir pinigines sąnaudas, sumažinti vaikų retų ligų gydymo komplikacijų ir mirčių skaičių, komplikacijų gydymui skiriamas išlaidas;

• įsigijus trūkstamą medicinos įrangą ir medicinos baldus, biuro baldus ir informacinių technologijų įrangą, siekiama padidinti vaikų retų ligų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos efektyvumą, tikimasi, jog padidės diagnozuojamų retų ligų vaikams skaičius, gydymas taps efektyvesnis, sumažės komplikacijų tikimybė;

• sukūrus ir įdiegus retomis ligomis sergančių pacientų (vaikų) registracijos posistemę, tikimasi, kad bus sudaryta galimybė greitai ir tiksliai registruoti jau esamus ir naujus pacientus, vykdyti jų stebėseną, gydymo rezultatų vertinimą, o, svarbiausia, tiksliai ir greitai keistis informacija apie retomis ligomis sergančius vaikus su Europos referencijos centrų tinklo bei kitais partneriais;

• parengus ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinus 12 vaikų retų ligų metodikų, kuriomis galės naudotis visų lygių sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys paslaugas vaikams, siekiama palengvinti vaikų retų ligų diagnostiką bei gydymą visoje Lietuvoje. 
Projekto naudą pajus vaikai (nuo gimimo iki 18 m.), kurie kreipsis į viešąją įstaigą Vilniaus universiteto ligoninę Santaros klinikas dėl retų ligų diagnozavimo, gydymo ir (ar) stebėsenos, jų tėvai ar globėjai, taip pat gydytojai ir slaugos specialistai.

Atnaujinta 2017-06-22
Straipsnis parodytas: 2458 kartų(kartus)