Vidaus ligų centro sudėtis:

  • Vidaus ligų skyrius,
  • Konsultacinėje poliklinikoje dirbantis vidaus ligų gydytojas.

Vidaus ligų centre dirba  12  gydytojų,   26 slaugytojos,   14   slaugytojų padėjėjų. Konsultacinėje poliklinikoje dirba 1 gydytoja ir 1 slaugytoja.

Centro vadovė ir skyriaus vedėja – dr. Aušra Marcijonienė, skyriaus vyresnioji gydytoja – Ana Chalkovskaja, vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Irena Tijūnėlienė, slaugos koordinatorė – Rita Karandienė, ūkio reikalų tvarkytoja – Aleksandra Buiko.

Vidaus ligų centro vadovai

  

M. dr. Aušra Marcijonienė - Vidaus ligų centro vadovė ir Vidaus ligų skyriaus vedėja. Vidaus ligų diagnostikos skyriui vadovauja nuo 2004 m. Baigusi Vilniaus universiteto medicinos fakultetą,  turinti gydytojo terapeuto bei kardiologo kvalifikaciją. Stažavosi Suomijoje, Italijoje. 2011 m. VU apgynė medicinos daktaro disertaciją. Atlieka gydomąjį, o taip pat pedagoginį darbą (dirba Vilniaus universiteto medicinos fakultete Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinikoje). Lietuvos kardiologų draugijos, Lietuvos širdies asociacijos, Europos kardiologų draugijos (ESC), Europos kardiologų draugijos širdies nepakankamumo asociacijos (Heart Failure Association of the ESC) narė.

Ana Chalkovsakja - Vyresnioji vidaus ligų gydytoja. 

Irena Tijūnėlienė – Vidaus ligų diagnostikos skyriaus vyr. slaugytoja-slaugos administratorė. 1981 m. baigė Utenos medicinos mokyklą,  pradėjo dirbti medicinos sesers pareigose Vidaus ligų skyriuje. 2006 m. Vilniaus kolegijoje įgijo profesinę slaugos bakalauro kvalifikaciją. 2010 m. Vilniaus universitete, Medicinos fakultete baigė slaugos bakalauro studijas. 2012 m. Vilniaus universitete įgytas slaugos magistro laipsnis. Nuo 2003 m. VUL SK Vidaus ligų diagnostikos skyriaus vyr. slaugytoja-slaugos administratorė. Priklauso Lietuvos slaugos specialistų organizacijai (LSSO).
Rita Karandienė bendrosios praktikos slaugytoja – koordinatorė. Nuo 2000 metų dirbo Raudonojo Kryžiaus vidaus ligų skyriuje vyresniąja slaugytoja – slaugos administratore. 2018 m. – Vidaus ligų diagnostikos skyriuje slaugos koordinatorė. 2008 m. baigė Mykolo Romerio universiteto socialinės politikos fakultetą.
Aleksandra Buiko – ūkio reikalų tvarkytoja

Vidaus ligų skyrius

        Jolanta Balčiūnienė – vidaus ligų gydytoja. 1980 m. baigusi VU medicinos fakultetą,  dirbo Vilniaus Raudonojo Kryžiaus Priėmimo skyriuje. Atsidarius VUL Santariškių klinikoms, 1981 m. perėjo į Vidaus ligų diagnostikos profpatologijos skyrių. Turi ilgametę patirtį vertinant darbingumo ir neįgalumo lygį, didelę poliklinikinio darbo patirtį.

  
Ana Chalkovskaja – nuo 2018 metų Vidaus ligų skyriaus vidaus ligų gydytoja. Nuo 2019 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto lektorė.
Aušra Gervickaitė - vidaus ligų gydytoja. 2008 m. Vilniaus universiteto, Medicinos fakultete įgyta vidaus ligų gydytojo profesinė kvalifikacija.
2005–2008 m. Vilniaus universiteto ligoninės Santros klinikų (buvusios Santariškių klinikų) Centro filialo priėmimo – skubiosios pagalbos skyrius, medicinos gydytoja, 2008–2013 m. - skyriaus vedėja, o nuo 2013 m. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Priėmimo-skubios pagalbos skyrius, vidaus ligų gydytoja. Vidaus ligų centre dirba nuo 2017 metų.
Rita Jonušienė. Baigusi Kauno medicinos institutą. Nuo 1986 m. dirbo Vidaus ligų skyriuose: Vilniaus Raudonojo Kryžiaus ligoninėje, VUL Santaros klinikų Centro filiale, VUL Santaros klinikų Vidaus ligų centre. Stažavosi Vokietijoje. Turi ilgametę patirtį vertinant darbingumo ir neįgalumo lygį.
Sandra Kasnauskienė 2011 m. baigė Vilniaus Universiteto Medicinos fakultetą. Stažavosi Didžiojoje Britanijoje. Aktyvi Europos Internistų draugijos narė, taip pat Įrodymais pagįstos Medicinos draugijos, Lietuvos kardiologų draugijos, Lietuvos Širdies asociacijos, Europos kardiologų draugijos (ESC) narė. Dėsto Vilniaus Universiteto medicinos fakultete. Turi patirties skubios medicinos srityje. Nuo 2015 m. dirba Vidaus ligų centre.

Tatjana Maselienė – baigusi Vilniaus universiteto medicinos fakultetą, turinti vidaus ligų gydytojo kvalifikaciją. Stažavosi Vokietijoje. Nuo 2018 m. dirba lektore Vilniaus universiteto Klinikinės medicinos instituto vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinikoje. Nuo 2019 m. dirba  Vidaus ligų centre vidaus ligų gydytojo konsultaciniame kabinete. 

Rasa Rinkšalytė – baigė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos fakultetą, vidaus ligų rezidentūrą Vilniaus universitete. Nuo 2018 m. dirba vidaus ligų gydytoja VUL SK Vidaus ligų diagnostikos skyriuje ir budinčių vidaus ligų gydytojų poskyryje.

Toma Šimbelytė – 2013 m. baigė Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, medicinos fakultetą, 2018 m. vidaus ligų rezidentūrą Vilniaus universitete. Nuo 2018 m. dirba vidaus ligų gydytoja VUL SK Vidaus ligų diagnostikos skyriuje ir budinčių vidaus ligų gydytojų poskyryje.
Irena Uvarovienė – vidaus  ligų gydytoja. Turi vidaus ligų ir fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojos licencijas.
Liucija VaitkevičiūtėLiucija Vaitkevičiūtė: 2002 m. baigė VU Medicinos fakultetą, 2008 įgijo vidaus ligų gydytojo kvalifikaciją, nuo 2007 metų dirba VUL Santaros klinikų Vidaus ligų centre ir Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje vidaus ligų gydytoja. Nuo 2007 metų VU Medicinos fakultete eina lektorės pareigas Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinikoje. 2008 metais kvalifikaciją tobulino Europos internistų mokykloje, 2014 metais Austrijos Amerikos fondo organizuotuose „Zalcburgo seminaruose“. Nuo 2007 metų yra Lietuvos hipertenzijos draugijos narė.
Dalia Vaniušinienė – vidaus ligų gydytoja. Baigusi Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, turinti vidaus ligų gydytojo kvalifikaciją, nuo 1989 m. dirbo Vilniaus Raudonojo Kryžiaus ligoninės (pervadinta Centro ligoninė, vėliau Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filialas) Vidaus ligų diagnostikos skyriuje, nuo 2013 m. VUL SK Vidaus ligų centro Vidaus ligų diagnostikos skyriuje. Lietuvos kardiologų draugijos, Lietuvos širdies asociacijos, Lietuvos arterinės hipertenzijos draugija, Lietuvos pulmonologų draugijos, Internistų draugijos narė.

 

Konsultacijų poliklinika

Konsultacijų poliklinikos Vidaus ligų gydytojų konsultacinis kabinetas. Konsultacijų poliklinikoje vykdomas ne tik konsultacinis darbas ir gydymo koregavimas, bet ir vyksta pacientų, kurie vėliau siunčiami planinei hospitalizacijai į VUL SK Vidaus ligų diagnostikos skyrių, atranka. Vidaus ligų gydytojo kabinete priimami pacientai ne tik iš Vilniaus apskrities, bet ir iš visos respublikos.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-08-11
Į viršų