Įgimtų vystymosi ydų ir intelektinės negalios kompetencijos centre (KC) diagnozuojamos ir gydomos patologijos bei klinikinė apimtis, dalyvaujant ERN-ITHACA tinklo veikloje, nurodyta 1 lentelėje.

1 lentelė. Įgimtų vystymosi ydų ir intelektinės negalios kompetencijos centro dalyvavimas ERN-ITHACA veikloje

 

Retų ligų grupės

Ligų kodai (ORPHA)

Reti dauginių raidos anomalijų / dismorfinių požymių be intelektinės negalios sindromai

ORPHA: 102285

Reti dauginių raidos anomalijų / dismorfinių požymių sindromai su psichomotorinės raidos atsilikimu / intelektine negalia

ORPHA: 102284

Reta intelektinė negalia be raidos anomalijų

 ORPHA: 87277

Reta intelektinė negalia su raidos anomalijomis

ORPHA: 102369

Retos chromosomų anomalijos

ORPHA: 68335

  

Įgimtų vystymosi ydų ir intelektinės negalios kompetencijos centre teikiama:

 
  • kvalifikuotos gydytojų neonatologo, vaikų ligų, genetiko, neurochirurgo, vaikų ir paauglių psichiatro – psichoterapeuto, psichiatro, neurologo, vaikų neurologo, širdies chirurgo,  radiologo, vaikų chirurgo, ortopedo-traumatologo, veido ir žandikaulių chirurgo konsultacijos pacientams, kuriems yra diagnozuota įgimtos įvairių organų sistemų vystymosi ydos arba yra nustatyta įvairaus laipsnio intelektinė negalia;
  • atliekama įgimtų raidos anomalijų ir genetinių ligų prenatalinė ir postnatalinė diagnostika, taikant biocheminius genetinius, citogenetinius (kariotipas, fluorescensinės in situ hibridizacija (FISH)), molekulinius citogenetinius (vieno nukleotido polimorfizmo – lyginamosios genomo hibridizacijos) bei molekulinius genetinius (Sanger sekoskaita, naujos kartos egzomo / genomo sekoskaita) tyrimo metodus;
  • pacientams, kuriems nustatytos įgimtos vystymosi ydos ir / ar intelektinė negalia, taikoma individualizuota stebėsena ir gydymas;
  • tiriami sudėtingi ir kompleksiniai vaikų raidos sutrikimai; nuolat stebima ir vertinama vaiko raida; konsultuojami vaiko šeimos nariai; teikiama kompleksinė daugiadalykės specialistų komandos pagalba vaikui ir jo šeimai;
  • teikiama psichologinė pagalba: konsultuojami pacientai ir / ar jų šeimos nariai, taikoma palaikomoji terapija, įvairios relaksacijos technikos bei emocinės krizės įveikimo metodikos.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2020-09-18
Į viršų