Europos mokslininkų tinklas, dirbantis su antrinėmis aukomis

COST programa Europos mokslininkų tinklas, dirbantis su antrinėmis aukomis (angl. The European Researchers' Network Working on Second Victims) 

Projektas finansuojamas Europos šalių bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje (COST programos) lėšomis.

Veiklos Nr. CA19113

Projekto trukmė: 2020.03 - 2024.04

Atsakingas VUL SK padalinys: Pediatrijos centras

VUL SK atstovai: prof. A. Jankauskienė, dokt. K. Ažukaitis 

COST veiklos tikslas: palengvinti diskusijas ir dalytis mokslinėmis žiniomis, perspektyvomis bei geriausia patirtimi, susijusia su nepageidaujamais įvykiais sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant bendrų pastangų palaikant antrines aukas ir pradedant atvirą dialogą bei diskusijas tarp suinteresuotųjų šalių apie antrinių aukų fenomeno padarinius, pagrįstas tarptautiniu bendradarbiavimu, integruojančiu skirtingas disciplinas ir požiūrius.

 

 

Vaikų ir paauglių kraujo spaudimo mokslinių tyrimų tinklas

Vaikų ir paauglių kraujo spaudimo mokslinių tyrimų tinklas (angl. Network for blood pressure research in children and adolescents (HyperChildNET))

Projektas finansuojamas Europos šalių bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje (COST programos) lėšomis

Veiklos Nr. CA19115

Projekto trukmė: 2020.03 - 2024.04

Atsakingas VUL SK padalinys: Pediatrijos centras

VULSK atstovai: prof. A.Jankauskienė, dokt. K. Ažukaitis

COST veiklos tikslas: sukurti Europos tvarų ir daugiadalykį tarptautiniu mastu pripažintų mokslininkų, klinicistų, jaunųjų tyrėjų, sveikatos ekonomistų, sprendimų priėmėjų, pacientų, reguliavimo organų, maisto ir vaistų pramonės bei medicinos prietaisų gamintojų tinklą, kuris pagrindinį dėmesį skirtų holistinio supratimo išsiugdymui apie veiksnius, darančius įtaką vaikų kraujospūdžiui, siekiant pasiūlyti ir įgyvendinti korekcinius ir prevencinius veiksmus tiek pasauliniu, tiek vietiniu mastu.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2020-06-23
Į viršų