VUL SK Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centro darbuotojai aktyviai dalyvauja ne tik praktinėje, bet ir mokslinėje bei pedagoginėje veikloje.
21-ojo Europos Fizinės medicinos ir reabilitacijos kongreso (21st European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine), vykusio 2018 m. gegužės 1–6 dienomis, sudalyvavo ir pranešimus išklausė 75 centro darbuotojai. Kongreso metu buvo pristatyta virš 40 pranešimų (žodinių / stendinių), paruoštų centro darbuotojų, publikuotų Kongreso oficialiame leidinyje „21st European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Abstract Book”:
 1. R Almanienė, S. Raginienė. Electrical stimulation in rehabilitation of the patients with facial nerve paralysis
 2. I. Kerzaitė, I. Jasiulionienė, R. Lukštasitė, G. Paškauskaitė. Assesing the dynamics of anxiety and depression in patients with low back pain during the process of rehabilitation
 3. M. Panavas, S. Reimerytė, D. Svirskis, V. Sinkevičienė, S. Streikus, J. Kesienė. Mobility and Functional Independence After Inpatient Stroke Rehabilitation.
 4. V. Medutis, J.V. Banaitis, D. Svirskis, A. Juocevičius. Efficacy of robotic verticalization system in rehabilitation of patients with centrous nervous system disorders.
 5. S. Reimerytė, I. E. Jamontaitė. The effect of different physiotherapy programs on functional status and quality of life in patients with neck pain.
 6. A. Juocevičius, A. Adomavičienė, A. Grigonytė, N. Nazarenkaitė, J. V. Banaitis. Efficacy of robots in occupational therapy: recovery of hand motor function with Armeo®Spring.
 7. A. Grigonytė, A. Juocevičius, A. Adomavičienė. Technologies in Occupational Therapy for Environment the Evaluation of Daily Living Skills and Motor Functional Recovery after Stroke
 8. R. Jonaitienė, A. Adomavičienė. The peculiarities of participation in leisure patients with physical disabilities.
 9. I. Koncevičienė, J. Kesienė. Pressure sores in the I-st inpatient rehabilitation unit (y2001- 2016).
 10. J. Kesienė, A. Juocevičius. Experience of ITB therapy for severe spasticity in Lithuania.
 11. A. Juocevičius, J. Kesienė, V. Skirmantienė. Tendencies in Rehabilitation: 25 Year Experience in I-st Inpatient Rehabilitation Unit at VUH Santaros Klinikos.
 12. J. Kesienė, R. Kvaščevičius, A. Vaitkus. ITB therapy for severe spasticity: complications in early ant late postoperative stage.
 13. J. Kesienė. Poststroke patient goals for spasticity treatment.
 14. J. Kesienė, D. Merkytė, J. Valaikienė. Successful treatment of a patient with atypical tick-borne encephalitis and renal colic.
 15. U. Motiejunienė, E. Liovaitė A. Rudys, J. Guogienė, A. Grigaliūnienė, J. Jankauskas, A. Kukulskienė, R. Leišienė, N. Bičkauskaitė, K. Misiukienė, S. Meškauskienė, G. Narmontaitė, E. Palevičiūtė, B. Šemetienė, J. Poderienė. Adherence effects of a cardiac rehabilitation program in patients after myocardial infarction.
 16. L. Būtėnaitė, D. Šablinskienė. The effectiveness of pelvic floor training for the patients with pelvic floor and sexual disfunction.
 17. L. Būtėnaitė, D. Šablinskienė. The efficiency of pelvic floor rehabilitation after prostatectomy.
 18. D. Valadkevičienė, D. Jatužis, L. Būtėnaitė, R. Gulbinas. Assessment of the brief ICF Core set reliability for the evaluation of working capasity in the case of multiple sclerosis.
 19. T. Palšytė, I. Michailovienė, V. Kraujelienė, I. Bartkutė. Assesing rehabilitation services quality using the SERVQUAL method: a case of the II in-patient rehabilitation department of VULSK PMRC, Lithuania.
 20. J. Gerdaudkytė, S. Raginienė, I. Michailovienė, S. Kudakauskienė, L. Būtėnaitė, T. Palšytė. Speech therapy and VocaSTIM® electrostimulation interventions in patients with Huntington‘s disease.
 21. I. Michailovienė, A. Juocevičius, J. Guogienė, V. Kraujelienė,  I. Lembergaitė, M. Kindreckas. The characteristic of the patients rehabilitated in the in-patient rehabilitation unit after hip and knee arthroplasty.
 22. E. Šinkūnienė, A. Rimkus, E. Palevičiūtė, J. Guogienė, L. Gumbienė, I. Slivovskaja, A. Juocevičius. Implementation and preliminary results of exercise and respiratory training in patients with chronic pulmonary hypertension in Lithuania.
 23. Z. Strazdienė, I. Bartkutė. The characteristics of organizational culture in healthcare organization Rehabilitation Centre.
 24. I. E. Jamontaitė, P. Laguninas, K. Bartkienė, J. Gudavičius, T. Margelis. Effect of different treadmill walking training on balance and gait in stroke patients.
 25. R. Venskaitis, I. E. Jamontatė, L. Aučynienė, M. Butvila. Comparison of physical fitness characteristics of young basketball players.
 26. I. Bartkutė, S. Kareniauskienė, K. Venckienė. Screening for dynamics of anxiety and depression of neurological, cerebrovascular and cardiovascular patients during their inpatient rehabilitation period.
 27. G. Mickutė, R. Bunevičiūtė, D. Lukšys, M. Kučinskas, R. Kaladytė-Lokominienė, D. Jatužis, A. Juocevičius, J. Griškevičius. The Influence Of Lindy Hop Dance Therapy On Motor Function And Quality Of Life For Patients With Parkinson’s Disease.
 28. I. Slivovskaja, L. Ryliškytė, J. Balsytė, J. Bužinskaitė. Estimated threshold value of initial aortic stiffness for assessment of the effect of aerobic physical training in metabolic sindrome subjects.
 29. E. Jablonskytė. Short term and long term effectiveness of osteopathic procedures in rehabilitation program.
 30. G. Arlauskaitė, E. Voicikaitė, E. Jablonskytė. A comparision of an outpatient rehabilitation program in patients with low back pain in several rehabilitation centers.
 31. R. Kulikauskaitė, R. Pacevičiūtė, I. Muntianaitė, J. Indriūnienė. Comparative Analysis of Fencer’s Dominant and Non- Dominant Shoulder Muscles Strength, Length and Scapula Position.
 32. R. Kulikauskaitė, A. Juodytė, V. Jušinskaitė, S. Šaulytė-Trakymienė. Quadriceps Strength, Functional Ability and Physical Activity in Adult Patients with Hemophilia.
 33. J. Indriūnienė, I. Ososkina . Patients‘ Thigh Muscle Functional Status in 6 Months Period after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction.
 34. J. Indriūnienė, R. Kulikauskaitė, A. Juocevičius. The Effectiveness of Different Training Programs on Women Thigh Muscles Functional Status after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction.
 35. A. Vainiūtė, V. Tutkus, I.E. Jamontaitė. Pre-operative Education Importance on Muscle Strength and The Knee Joint Condition. Results for Patients after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: a Pilot Study.
 36. G. Čepanonytė, A. Cirtautas. Relation between kinesiophobia, functional mobility and pain after lumbar herniated disc surgery.
 37. G. Obuchovičiūtė, I.E. Jamontaitė, A. Cirtautas. The Effect of Core Stability Exercises on Functional Status in Patients with Low Back Pain.
 38. D. Tamulienė, V. Raškelienė, I. Bartkutė. Relation between patients beliefs and knowledge about low back pain.
 39. J. Bužnskaitė, J. Balsytė, D. Sakalauskienė, I. Zaičenkovienė, I. Slivovskaja,  Effect of aerobic physical training on body mass index, body fat, lean body mass and abdominal circumference.
 40. A. Adomavičienė, A. Juocevičius. Subjective wellbeing and functioning after spinal cord injury: 10 year longitudinal study.
 41. G. Narmontaitė, A. Juocevičius. Use of International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Core Set for Patients with Ischemic Heart Disease (IHD).
 
39 centro specialistai dalyvavo 21-ojo Europos Fizinės medicinos ir reabilitacijos kongreso seminaruose (informacija iš kongreso oficialios svetainės), apmokyti seminarų metu pristatytų reabilitacijos metodikų pagrindų.
 
VUL SK Reabiltiacijos, fizinės ir sporoto medicinos centre dirbančių akademinių darbuotojų publikacijos yra paskelbtos Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto tinklalapyje: https://www.mf.vu.lt/struktura/sveikatos-mokslu-institutas/reabilitacijos-fizines-ir-sporto-medicinos-katedra#darbuotoju-publikacijos.
 
VUL SK Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centro darbuotojai dalyvauja palaikant tarptautinį bendradarbiavimą specialistų kvalifikacijos srityje, taip buvo įvykdyti kitų šalių specialistų mokymai:
 • 2018 m. gegužės 7–13 d. 4 atstovai iš Rehabilitation Department of Kyiv Regional Clinical Hospital dalyvavo programoje „Acquiring knowledge and developing skills in the field of Occupational Therapy in patients with rheumatologic diseases” („Occupational therapy in rheumatology");
 • 2018 m. rugsėjo 16–22 d. 4 atstovai iš Interregional clinical center, Kazan, Russia, dalyvavo programoje „Basics of the Physical and Rehabilitation Medicine in patients with neurological disorders”;
 • 2019 m. spalio 14–25 d. 9 atstovai, Kazachstano Sveikatos apsaugos ministerijos paskirti ir formuojantys ekspertų grupę, dalyvavo programoje „Организация службы физической медицины и реабилитации“.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-10-02
Į viršų