ES FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAI

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ projektai

Projekto kodas Projekto pavadinimas Išsamiau apie projektą
09-003-P-0001                                         Lietuvos genomas                                                                                                                                                                               
09-002-P-0002           Infekcinių ligų klasterio įkūrimas Santaros klinikose             

ES fondų investicijų projektai  2014-2021 m.

Projekto kodas Projekto pavadinimas Išsamiau apie projektą
02.3.1-CPVA-V-525-25-0001  Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra   
08.1.3-CPVA-v-601-01-0004  Geriatrijos centro įkūrimas VUL Santaros klinikose
08.1.3-CPVA-V-606-04-0001 Rytų regiono atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų koordinavimo centro veiklos vykdymui būtinos infrastruktūros sukūrimas
08.4.2-ESFA-V-619-02-0001  Pacientų, kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiose gydymo įstaigose
08.4.2-ESFA-V-619-01-0001 Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione
08.4.2-ESFA-K-616-01-0009 Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos priežiūrai pirminėje grandyje
08.1.3-CPVA-V-603-02-0012 Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikai, diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai skirtos infrastruktūros atnaujinimas VUL Santaros klinikose
08.1.3-CPVA-R-609-01-0029 Infrastruktūros, skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimui, modernizavimas VUL Santaros klinikose. 

Aktualizuota  projekto įgyvendinimo pabaiga. 

08.3.1-CPVA-V-606-01-0003 Inovatyvios medicinos įrangos, skirtos onkologinių ligų prevencijai, ankstyvai diagnostikai ir gydymui, įsigijimas VUL Santaros klinikose
08.4.2-ESFA-V-622-01-0007 Integruoto Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas ir specialistų mokymai (pareiškėjas – KK)  
08.1.3-CPVA-V-610-01-0002 Kraujotakos sistemos ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui skirtos kardiologinės ir kardiochirurginės infrastruktūros atnaujinimas VULSK
01.2.2-LMT-K-718-01-0025 Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai (pareiškėjas – VU)  
08.1.3-CPVA-V-612-01-0004  Retų vaikų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose
08.1.3-CPVA-V-603-01-0001 Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo infrastruktūros gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose
10.1.1-ESFA-V-912-01-0016 Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pagrindinių veiklos rodiklių sistemos sukūrimas (pareiškėjas – SAM)  
J02-CPVA-V-02-0002  Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose
08.4.2-ESFA-V-622-01-0002 Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas (pareiškėjas – KK)
08.4.2-ESFA-V-622-01-0006 Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai
08.1.3-CPVA-V-612-01-0007  Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas
08.1.3-CPVA-V-612-01-0001 Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas
08.1.3-CPVA-V-612-01-0012 Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, Vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutės“ infrastruktūros atnaujinimas
09.4.2-ESFA-V-715-06-0001 Vilniaus universiteto gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas (pareiškėjas – VU)
09.1.1-CPVA-V-720-03-0002  Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rezidentūros bazių modernizavimas (pareiškėjas VU)  
01.2.2-CPVA-K-703-01-0006 Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje
01.1.1-CPVA-V-701-16-0001 Žmogaus biologinių išteklių centras  
02.3.1-CPVA-V-525-25-0001 Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra
13.1.1-CPVA-V-610-01-0001  Hibridinės operacinės, skirtos širdies ir krūtinės operacijoms, įrengimas VUL SK
08.1.3-CPVA-V-604-01-0002 Skubiosios telemedicinos paslaugų teikimas skubios medicinos pagalbos skyriuose

ES fondų investicijų projektai  2007-2013 m.

Projekto kodas Projekto pavadinimas Išsamiau apie projektą
VP3-3.4-ŪM-03-V-01-007  VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Pediatrijos centro pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas (pareiškėjas – VL) 
VP3-3.4-ŪM-03-V-01-006  VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Chirurgijos centro pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas (pareiškėjas - VL) 
VP3-2.2-ŠMM-03-V-01-001  Šiuolaikinio Telechirurgijos centro (Lietuvos chirurgijos rezidentūros bazės)  Vilniaus universitete įkūrimas (pareiškėjas – VU)  
VP1-1.1-SADM-10-V-01-005  Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo programa 
VP3-3.4-ŪM-03-V-01-058 „Pastatų grupės renovacija“ (pareiškėjas – VšĮ Druskininkų vaikų reabilitacijos sanatorija "Saulutė" )
VP3-3.4-ŪM-03-V-01-114 Valstybinio patologijos centro pastato renovavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą (pareiškėjas VPC)  
VP1-1.1-SADM-06-K-01-124 Santariškių medicinos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (pareiškėjas VPC)  
VP1-1.1-SADM-06-K-01-145 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos darbuotojų profesiniai mokymai  
VP1-1.1-SADM-10-V-01-001 Sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, profesinės kompetencijos ugdymas (Kardiologijos mokymo projektas)  
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-015 Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas (pareiškėjas – JIMC)  
VP2-3.1-IVPK-10-V-01-003 Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra  
VP2-3.1-IVPK-10-V-01-010 Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo sistema  
VP2-3.1-IVPK-10-V-01-011 E. sveikatos paslaugų plėtra Santariškių medicinos miestelio sveikatos priežiūros įstaigose (SANTA-HIS plėtra)  
VP2-3.1-IVPK-14-K-01-014 Pažangios telemedicinos paslaugos  
VP3-2.1-SAM-01-V-01-001 Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas projektas (pareiškėjas – KK)  
VP3-2.1-SAM-02-V-01-006 Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose  
VP3-2.1-SAM-02-V-01-010 Vaikų traumų centro infrastruktūros plėtra Vaikų ligoninėje, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale (pareiškėjas – VL)
VP3-2.1-SAM-04-V-01-001 Ankstyvos onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo kokybės gerinimas Vaikų ligoninėje, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale (pareiškėjas – VL)
VP3-2.1-SAM-04-V-01-006 Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikose  
VP3-2.1-SAM-04-V-01-009 Pozitronų emisijos tomografijos komplekso įkūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose  
VP3-2.1-SAM-05-V-01-003 Kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas Vaikų ligoninėje, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale (pareiškėjas – VL)
VP3-2.1-SAM-10-V-01-016 VšĮ VUL Santariškių klinikų Priėmimo skyriaus ir Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus patalpų rekonstrukcija ir įrengimas  
VP3-2.1-SAM-10-V-01-059 Ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra Vaikų ligoninėje, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale (pareiškėjas – VL)
VP3-2.2-ŠMM-03-V-01-001 „Šiuolaikinio telechirurgijos centro (Lietuvos chirurgijos rezidentūros bazės) Vilniaus universitete įkūrimas” (pareiškėjas – VU)  
VP3-3.4-ŪM-03-V-01-028 Viešosios įstaigos Valkininkų vaikų ligoninės "Pušelė" pastatų renovacija ir šiltinimas   
VP3-3.4-ŪM-03-V-01-059 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Kairiūkščio g. 2 korpuso pastatų atitvarų ir stogų šiltinimas, šildymo ir vėdinimo sistemų renovacija  
VP3-3.4-ŪM-03-V-01-060 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų laboratorinio korpuso pastatų sienų ir stogų šiltinimo bei šildymo ir vėdinimo sistemų renovacija  
VP3-3.4-ŪM-03-V-01-061 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų chirurginio korpuso stogų šiltinimas šildymo ir vėdinimo sistemų renovacija  
VP3-3.4-ŪM-03-V-01-062 „VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų terapinio korpuso pastatų atitvarų šiltinimas"  
VP3-3.4-ŪM-03-V-01-063 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų operacinio korpuso pastatų stogų šiltinimas, šildymo ir vėdinimo sistemų renovacija  
VP3-3.4-ŪM-03-V-01-064 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų diagnostinio korpuso pastatų atitvarų šiltinimas ir vėdinimo sistemos rekonstrukcija  
VP3-3.4-ŪM-03-V-01-108 VšĮ Valkininkų sanatorijos pastatų renovacija ir šiltinimas  
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-006 BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas (pareiškėjas - JIMC)
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-014 Kamieninių ląstelių ir regeneracinės medicinos inovacijų klasterio MTTP infrastruktūros plėtra (pareiškėjas - UAB "Kamieninių ląstelių tyrimų centras")  

ES fondų investicijų projektai 2004-2006 m.

Projekto kodas Projekto pavadinimas Išsamiau apie projektą
BPD2004-ERPF-1.4.0-02-04/0001-09 Rytų ir pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas modernizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą ir teikiamas paslaugas  
BPD2004-ESF-2.2.0-01-04/0083 Rytų ir pietryčių Lietuvos gydymo įstaigose dirbančių gydytojų profesinės kvalifikacijos ugdymas ir tobulinimas  
BPD2004-ERPF-1.2.4-01-04/0007-02 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų C ir E korpusų lauko sienų apšiltinimas  
BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0015-07 Išankstinės pacientų registracijos sistema   
BPD 2004-ERPF-1.5.0-12.05/0035/BPD-222 Medicinos optinių technologijų ir nanofotonikos mokslo bei nuotolinių studijų centro steigimas (partneris - VULSK)  
BDP2004-ERPF-1.5.0-12-05/0082 Nacionalinis kamieninių ląstelių centras (nurodyta VUL SK dalis projekto biudžete)  
BDP2004-ESF-2.5.0-01-04/0035 Mokslinės visuomenės žinių plėtojimas kamieninių ir aukštesnės diferenciacijos ląstelių tyrimų srityje (partneris – VULSK)  
ESF/2004/2.5.0-03-385/BPD-210/ES2006-01 Medicinos, fizikos ir nanofotonikos aukštųjų studijų realizacija (partneris – VPC)  
BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05/0035  Medicinos optinių technologijų ir nanofotonikos studijų centras (partneris – VPC)  
BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0030 Medicinos fizikos ir nanofotonikos aukštųjų studijų realizacija (partneris – VPC)  
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTAI

Projekto kodas Projekto pavadinimas

Išsamiau apie projektą

VIP 2009-2025 Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas  
VIP 2015-2022 Vaikų ligoninės, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Pediatrijos korpuso Vilniuje, Santariškių g. 7, statyba modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas  
VIP 2016-2019 Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų infekcinių ligų gydymui skirtos infrastruktūros Vilniuje, Santariškių g. 14, atnaujinimas  
VIP 2008-2018 Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vilniuje, Santariškių g. 2, urologijos, nefrologijos ir I operacinio bloko plėtra  
VIP 2008-2015 Vaikų ligoninės, Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutė“ kapitalinis remontas (Vytauto g.2, Druskininkai)  
VIP 2009-2015 Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo, Santariškių g. 7, chirurgijos infrastruktūros atnaujinimas  
VIP 2011-2014 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų akušerijos ir chirurgijos korpuso įrengimas  
VIP 2013 Sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir efektyvumo didinimas Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės Žvėryno stacionare  
EEE IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ PROJEKTAI

Projekto kodas Projekto pavadinimas

Išsamiau apie projektą

2004-LT0043-IP-1NOR Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos gerinimas ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvoje (pareiškėjas – NVI)  
2004-LT0009-TES-2NOR Galimybių studijos ir gairių traumų registrui sukūrimas remiantis gerąja Norvegijos kolegų patirtimi (pareiškėjas – VL)  
2004-LT0109-IP-2NOR VšĮ Druskininkų vaikų reabilitacijos sanatorijos „Saulutė“ teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas (pareiškėjas – VL)  
2004-LT0058-IP-1EEE Valstybinio patologijos centro kompetencijos stiprinimas vėžinių susirgimų ankstyvosios diagnostikos srityje (pareiškėjas – VPC)  
2004-LT0042-IP-1NOR Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos integruotųjų pediatrinės kardiologijos, kardiochirurgijos ir anesteziologijos paslaugų kokybės ir pasiekiamumo gerinimas  
2004-LT0040-IP-1EEE Onkohematologinių biožymenų ir individualaus gydymo akademiniai klinikiniai tyrimai   
2004-LT0112-IP-2EEE Nacionalinė vaikų paveldimo vėžio akademinių tyrimų platforma  
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektai

Projekto kodas Projekto pavadinimas

Išsamiau apie projektą

CH-7-SAM-02 Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Vaikų ligoninėje (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas), teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams (pareiškėjas – VL)
CH-7-SAM-23 Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams  
CH-8-SAM-01 Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas Lietuvoje (pareiškėjas – KK)
Kitų finansavimo šaltinių projektai

Projekto kodas Projekto pavadinimas

Išsamiau apie projektą

LAAIF-S-20(2016) Medicininių atliekų nukenksminimui bei perdirbimui skirtos uždaros kombinuotos sistemos (smulkinant ir sterilizuojant garu) diegimas  
LAAIF-S-23(2014) Medicininių atliekų nukenksminimui bei perdirbimui skirtos uždaros kombinuotos sistemos (smulkinant ir sterilizuojant garu) diegimas  
ES Baltijos jūros regiono kaiminystės programa (2004-2007) Intereg IIIB (radiologija) (partneris – VULSK)  
ES Baltijos jūros regiono kaiminystės programa (2004-2007) Intereg III B (kardiologija) (partneris – VULSK)  
Leonardo Da Vinčio programos koordinavimo paramos fondas (2005-2006) Kepenų transplantacijos įgūdžių tobulinimas (LT/05/PL/3/0819) (partneris – VULSK)  
LVMSF (2004-2006) Kamieninių ląstelių integracija, jų išgyvenimas ir funkcinis pajėgumas patologiniame židinyje. Ikiklinikiniai tyrimai (partneris – VULSK)  
LVMSF (2009) Vaikų ūmios limfoblastinės leukemijos gydymo optimizavimas Lietuvoje (patrneris – VL)  
LVMSF (2007-2009) Priešinės liaukos ir krūties vėžio molekulinių žymenų sistemos kūrimas. Molekulinių vėžio žymenų vertė nustatant ligos eigos ir gydymo ypatumus (partneris – VPC)  
LVMSF (2004-2006) Naviką slopinančio geno ZAC pažaidų tyrimai hemangioblastomose, feochromocitomose ir gliomose (pareiškėjas – VPC)  
LVMSF (2007-2009) Gimdos kaklelio ikivėžinės patologijos prognostinių veiksnių tyrimas panaudojant biolustų metodikas (pareiškėjas – VPC)  
LMT (2010-2011) Žmogaus biologinių išteklių centras (HBRC) (pareiškėjas – VPC)  
LMT (2009-2010) Merkelio ląstelių poliomos viruso diagnostikos priemonių kūrimas (partneris – VPC)  
COST IC0604 (2007-2010) „Telepatologijos tinklas Europoje“ (COST biuro lėšos) (partneris – VPC)  
Paskutinį kartą redaguota: 2023-07-11
Į viršų