Centre medicininės paslaugos neteikiamos. Čia dirba gydytojai-specialistai atitinkamoms organų (audinių) transplantacijoms. Nuo 2015 m pabaigos įkurta donorystės koordinatoriaus pareigybė. O nuo 2019 m. lapkričio mėn. – kokybės vadybininko pareigybė. Siekdami pagrindinio tikslo – kokybiškų donorystės bei transplantacijos paslaugų, bendradarbiaudami su visų ligoninės padalinių specialistais, dalyvaujančiais transplantacijos bei donorystės procesuose – vykdome šias pagrindines  funkcijas:

• pagal savo kompetenciją organizuojame, koordinuojame, kontroliuojame organų (audinių) donorystės bei organų (audinių) transplantacijos  procesus ligoninėje;
• rūpinamės transplantacijos ir donorystės procesus reglamentuojančios dokumentacijos rengimu bei kontroliuojame, kaip jos laikomasi;
• administracijos pavedimu atstovaujame ligoninei donorystės bei transplantacijos klausimais organizuojamuose išoriniuose renginiuose (susirinkimuose, konferencijose);
• bendradarbiaujame, teikiame informaciją donorystės ir transplantacijos klausimais;
• rūpinamės, kad būtų atliekama transplantacijų kiekybinių bei kokybinių rodiklių stebėsena;
• organizuojame metinių ataskaitų parengimą bei pristatymą;
• vykdome nepageidaujamų įvykių, susijusių su audinių, ląstelių ir organų įsigijimu (paėmimu), ištyrimu, apdorojimu, laikymu, paskirstymu (transportavimu) ir transplantacija, registravimą; atliekame priežasčių, sukėlusių ar galėjusių sukelti nepageidaujamą reakciją / reiškinį, tyrimus bei šių nepageidaujamų įvykių ir reiškinių analizę, teikiame ataskaitas ligoninės Audito skyriui bei Nacionaliniam transplantacijos biurui;
• teikiame  ligoninės administracijai siūlymus donorystės bei transplantacijos paslaugų gerinimo klausimais;
• aktyviai bendradarbiaujame su mūsų pagrindiniu partneriu – Nacionaliniu transplantacijos biuru prie Sveikatos apsaugos ministerijos, pacientų organizacijomis. 
Paskutinį kartą redaguota: 2021-10-14
Į viršų