Viešųjų pirkimų skyriuje – viešųjų pirkimų specialisto (-ės)

Sausio 19, 2023

Viešųjų pirkimų specialisto pagrindinės funkcijos:

 • Organizuoti ir vykdyti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus ir rengti jų dokumentaciją;
 • Nagrinėsi tiekėjų paklausimus, pretenzijas ir pasiūlymus;
 • Dalyvauti viešųjų pirkimų komisijų darbe; pirkimų proceso dokumentavimas;
 • Teikti pasiūlymus dėl pirkimų proceso organizavimo įstaigoje;
 • Teikti metodinę pagalbą viešųjų pirkimų vykdytojams bei kitiems ligoninės darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais;
 • Teiki informaciją apie ligoninės viešuosius pirkimus kompetentingoms institucijoms;
 • Atliekti kitas funkcijas, užtikrinančias, kad ligoninės viešieji pirkimai būtų vykdomi laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų bei ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių nuostatų.

Reikalavimai darbuotojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje.
 • išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą;
 • gebėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti teisės aktų, procesinių, kitokių dokumentų rengimo reikalavimus;
 • turėti geras anglų kalbos žinias (žodžiu ir raštu);
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir puikiai gebėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis;
 • Mokėti dirbti EcoCost programa (privalumas);
 • Turėti gerus bendradarbiavimo įgūdžius, orientuotis į aukščiausius rezultatus, gebi dirbti savarankiškai ir komandoje.

Tau siūlome galimybę dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu

Atlyginimas 2100–2340 €/mėn. neatskaičius mokesčių

Kontaktinis asmuo: Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Alicja Grygutis Alicja.Grygutis@santa.lt , tel. 868862624

 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-05-15
Į viršų