Neurologijos centre diagnozuojami ir gydomi itin sudėtingi ir komplikuoti neurologinių ligų atvejai, taikomi modernūs gydymo metodai ir procedūros. Sunkūs pacientai gydomi bendradarbiaujant su reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriais.
Mokslinė veikla

Neurologijos centro mokslinio tiriamojo darbo pagrindinės kryptys:

- Kognityviniai sutrikimai sergant epilepsija, neurodegeneracinėmis ir demielinizuojančiomis nervų sistemos ligomis.
- Naujų diagnostikos ir gydymo metodų taikymas sergant galvos smegenų kraujotakos sutrikimais.
- Neurofiziologiniai pakitimai sergant periferinėmis nervų sistemos ligomis.

Kartu su kitomis klinikomis Neurologijos centro darbuotojai dalyvauja Vilniaus universiteto mokslo tiriamuosiuose darbuose, nuolat skaito pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, skelbia mokslinius straipsnius pripažintuose recenzuojamuose Lietuvos medicinos žurnaluose, dalyvauja bendruose tarptautiniuose moksliniuose klinikiniuose tyrimuose ir daugelio tarptautinių organizacijų bei draugijų veikloje.

Neurologijos centro gydytojai dalyvauja mokslinių tyrimų projektuose, tarptautinėse programose:

- Neurologijos centras tarptautiniuose klinikiniuose naujų vaistinių preparatų tyrimuose dalyvauja nuo 1996 m. (dalyvauta beveik 100 klinikinių tyrimų). Atliekami vaistų, taikomų sergant išsėtine skleroze, Alzheimerio liga, epilepsija, Parkinsono liga, migrena, insultu, klinikiniai tyrimai.
- 1997 m. tuometinė Vilniaus universiteto Neurologijos klinika (dabar – Neurologijos centras) pradėjo leisti pirmąjį Lietuvoje specializuotą neurologinės tematikos mokslinį žurnalą „Neurologijos seminarai“ (vyr. red. prof. Rūta Mameniškienė), kuris 2000 m. įtrauktas į daktaro disertacijai ir habilitacijai pripažįstamų Lietuvos mokslo leidinių sąrašą. Dabar tai oficialus Lietuvos neurologų asociacijos, Lietuvos vaikų neurologų asociacijos ir Lietuvos neurochirurgų draugijos leidinys, įtrauktas į tarptautinę EBSCO Publishing duomenų bazę. Žurnalo svetainė www.neuroseminarai.lt.
- 2015–2019 m., bendradarbiaujant su VU Gamtos mokslų centru, vykdytas Nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ projektas „Su Alzheimerio liga susijusių baltymų sintezės reguliacijos tyrimai”.
- Neurologijos centras dalyvauja tarptautiniame trombolizių, taikomų ūminiam išeminiam insultui gydyti, registruose SITS (angl. Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke), Res-Q (angl. Registry of Stroke Care Quality) ir Europos priešepilepsinių vaistų ir nėštumo registre EURAP (angl. European Register of Antiepileptic Drugs and Pregnancy).
- Centro darbuotojai dalyvauja tarptautiniuose akademinių institucijų inicijuotuose insulto ir galvos smegenų kraujagyslių ligų tyrimuose „Europos multicentrinis randomizuotas III klinikinės fazės tyrimas, lyginantis ūminio išeminio insulto gydymą naudojant terapinę hipotermiją ir geriausią medicininį gydymą su vien tik geriausiu medicininiu gydymu“ (EuroHYP-1), „Tenekteplazės klinikinis tyrimas gydant ryte pastebėtą išeminį insultą” (TWIST), „Kolchicinas kraujagyslių uždegimo prevencijai nekardioembolinio insulto atveju“ (CONVINCE), „Jauno amžiaus kriptogeninio insulto tyrimas: etiologijos, provokuojančių veiksnių ir išeičių įvertinimas” (SECRETO).

Mokslinės publikacijos, knygos
Moksliniai straipsniai leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą, išleisti per pastaruosius penkerius metus.
Mokomosios knygos ir metodinės mokymo  priemonės:
- R. Mameniškienė, E. Navickienė, J. Rimšienė. Epilepsija. Vilniaus universiteto leidykla. Vilnius.  2019. 102 p.
- J. Valaikienė, D. Jatužis. Kaklo ir galvos kraujagyslių ultragarsinės diagnostikos metodika.  Pakartotinis ir atnaujintas leidimas. Vilniaus universiteto leidykla. Vilnius.  2018. 43 p.
- R. Mameniškienė, R. Samaitienė. Elektroencefalografija. Vilniaus universiteto leidykla. Vilnius.  2017. 138 p.
- K. Ryliškienė, D. Jatužis. Smegenų veninių ančių ir venų trombozės diagnostika ir gydymas. Vilniaus universiteto leidykla. Vilnius.  2016. 42 p.
- G. Kaubrys. Kraujagyslinis kognityvinis sutrikimas. Vilniaus universiteto leidykla. Vilnius.  2016. 48 p.
- D. Jatužis, D. Rastenytė, A. Vilionskis. Galvos smegenų insulto diagnostikos, gydymo, profilaktikos ir reabilitacijos metodika. Antroji pataisyta ir papildyta laida. Kaunas : Naujasis lankas, 2015. 59 p.
- D. Jatužis, V. Kasiulevičius, V. Budrys, D. Rastenytė, V. Šapoka, L. Valius. Praeinančio smegenų išemijos priepuolio diagnostika, gydymas ir profilaktika: nuorodos šeimos gydytojams ir internistams. Vilnius. 2014. 28 p.
- V. Budrys. Klinikinė neurologija, antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius, Vaistų žinios, 2009.
- V. Budrys. Urgentinė neurologija. Vilnius, Vaistų žinios, 2011.
Pedagoginė veikla

Neurologijos centras priklauso Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinikai. Neurologijos centras Santaros klinikose – pagrindinė neurologijos praktinio mokymo vieta Vilniaus universitete.

Neurologijos centre dėstoma:

1) neurologija (IV kurso medicinos studentams) – apie 180 studentų kiekvienais metais lietuvių kalba ir apie 30 studentų anglų kalba;
2) neurologija (IV kurso odontologijos studentams) – apie 30 studentų kiekvienais metais lietuvių kalba ir apie 10 studentų anglų kalba;
3) pasirenkamieji (laisvieji) dalykai – iki 15 studentų kiekvienam dalykui;
4) neurologija ir neurochirurgija gydytojams rezidentams;
5) neurologinės specializacijos ciklai įvairių specialybių gydytojams kursantams;
6) ruošiami neurologijos specialybės doktorantai.

2019–2020 mokslo metais turime 18 neurologijos specialybės rezidentų. Be to, bent 1 mėnesį trunkantį Neurologijos cikle dalyvauja daugiau nei 50 kitų specialybių rezidentų. Kiekvienais metais turime nuo 12 iki 17 gydytojų podiplominio tobulinimosi ciklų (1–2 sav. trukmės). Keletas gydytojų stažuojasi klinikinės neurologijos ir neurologinės funkcinės diagnostikos tyrimų srityje. 2019 m. Neurologijos centre tobulinosi daugiau nei 40 gydytojų.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-09-23
Į viršų