Prof. Marius Miglinas

1987 metais baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. 1999 m. apsigynė medicinos mokslų daktaro disertaciją („Nefrozinis sindromas: morfologiniai ir dismetaboliniai pokyčiai"). 2007 metais įgijo docento laipsnį, o 2013 metais tapo VU MF Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinikų profesoriumi. Nuo 2004 metų – Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Nefrologijos skyriaus vedėjas, nuo 2006 metų – Nefrologijos centro vadovas. Lietuvos hipertenzijos, Vilniaus hipertenzijos draugijų prezidentas. Nuo 2014 metų – Lietuvos inkstų fondo prezidentas. Klinikinės stažuotės: 1996–1997 metais Glazgo universiteto ligoninėje (Škotija), 2000 metais Bazelio universiteto ligoninėje (Šveicarija), 2002 metais Nagojos universiteto ligoninėje (Japonija), 2005 metais St. Louis universiteto ligoninėje (JAV), 2009 metais Majamio universiteto ligoninėje (JAV). 2013 metais vadovaujant prof. J. Chapman, stažavosi Transplantacijos ir inkstų ligų švietimo centre Westmead ligoninėje Sidnėjuje (Australija). Domėjimosi sritys: bendroji nefrologija, inkstų transplantacija, arterinė hipertenzija. Nuolat rengia tarptautines ir Lietuvos konferencijas arterinės hipertenzijos, kardiovaskulinių ir kardiometabolinių sutrikimų, nefrologijos bei inkstų transplantacijos temomis. 

Kontaktai: tel. 869771081, el. paštas marius.miglinas@santa.lt 

Eglė Ašakienė

Gydytoja nefrologė nuo 1992 metų. Nuo 1999 metų dirba Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose gydytoja nefrologe. Dirba mokslinį tiriamąjį bei klinikinį darbą, dalyvauja klinikiniuose tyrimuose. Amerikos transplantacijos asociacijos, ERA-EDTA, ISN draugijų narė, priklauso Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos (LNDTA) draugijai, Lietuvos transplantologų asociacijai. Skaito paskaitas gydytojams kursantams. Dalyvauja tarptautinėse konferencijose bei mokymuose, rengia mokslinius straipsnius. Nuo 2019 metų birželio 10 dienos – Nefrologijos ir inkstų transplantacijos skyriaus vedėja. Domėjimosi sritys: inkstų transplantacija, trombotinės mikroangiopatijos. 

Kontaktai: tel. 869771085, el. pastas egle.asakiene@santa.lt

dr. Laurynas Rimševičius

2010 metais baigė nefrologijos rezidentūrą Vilniaus universitete. VUL SK Nefrologijos centre dirba nuo 2006 metų, nuo 2015 metų vadovauja Dializių skyriui. Nuo 2010 metų dirba Vilniaus universitete, vadovauja rezidentams, studentų moksliniams darbams. 2015 metais apsigynė daktaro disertaciją. ERA-EDTA, LIF, LNDTA dializės komiteto narys. Organizuoja ir dalyvauja tarptautinėse konferencijose ir mokymuose. Domėjimosi sritys: intervencinė nefrologija, pakaitinis inkstų gydymas.

Kontaktai:

tel.: 852365207852364309, el. paštas laurynas.rimsevicius@santa.lt


Loreta Vareikienė

1986 metais baigė medicinos mokslus Kauno medicinos Institute (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas). Gydytoja nefrologė nuo 1997 metų. Nuo 1991 iki 1999 metų dirbo Vilniaus universiteto Antakalnio klinikų Nefrourologijos centre, vadovaujamame prof. Balio Dainio. Nuo 1999 metų dirba Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose, Konsultacijų poliklinikoje, nuo 2019 metų – ir Vilniaus universitete, lektore. Nuo 2003 metų yra Nefrologijos centro ambulatorinės grandies vyresnioji gydytoja nefrologė, konsultuojanti pacientus, sergančius inkstų ligomis bei po inksto transplantacijos. Organizuoja recipientų atranką inksto persodinimui iš gyvų ir kadaverinių donorų. Dalyvauja klinikiniuose tyrimuose, yra Amerikos transplantacijos asociacijos, ERA-EDTA, ISN draugijų narė, priklauso Lietuvos inkstų fondo (LIF), Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos (LNDTA) draugijoms, Lietuvos transplantologų asociacijai. Dalyvauja tarptautinėse konferencijose bei mokymuose, yra mokslinių straipsnių bendraautorė. Domėjimosi sritys: bendroji nefrologija, inkstų transplantacija.

Kontaktai: tel.: 868862705, 852365153, el.paštas: loreta.vareikiene@santa.lt

Virginija Savickienė

2013 metais baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, įgijo slaugos magistro laipsnį, bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją. Nuo 2013 metų VUL SK Nefrologijos ir inkstų transplantacijos skyriaus vyresnioji slaugytoja – slaugos administratorė. Lietuvos slaugos specialistų organizacijos (LSSO) narė. Dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose bei mokymuose.

Domėjimosi sritys: inkstų transplantacija, retos inkstų ligos, pakaitinė fermentų terapija.

Kontaktai: tel. 869771077, el. paštas virginija.savickiene@santa.lt

Olinė Karveckienė

Nuo 1984 metų dirba VUL SK Dializių skyriaus vyresniąja slaugytoja – slaugos administratore. Priklauso Europos dializės ir transplantacijos slaugytojų / Europos inkstų slaugytojų (EDTNA/ERCA) asociacijai. Dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose bei mokymuose. Domėjimosi sritys: pakaitinė inkstų terapija, arterioveninės jungtys, jų priežiūra.

Kontaktai: tel.  869771051, El. paštas oline.karveckiene@santa.lt

Sigita Anisko

2011 metais baigė nefrologijos rezidentūros studijas Vilniaus universitete. Nuo 2011 metų dirba VUL SK Konsultacijų poliklinikoje. Konsultuoja inkstų ligomis sergančius pacientus, organizuoja recipientų atranką inksto persodinimui iš gyvų ir kadaverinių donorų, prižiūri ligonius po inkstų transplantacijos. Priklauso Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos draugijos (LNDTA), Lietuvos inkstų fondo (LIF), Europos nefrologų, dializės ir transplantacijos draugijai (ERA-EDTA).

Domėjimosi sritys: bendroji nefrologija, inkstų transplantacija.

Kontaktai: tel. 852501673, el. paštas  sigita.anisko@santa.lt

Agnė Čerkauskaitė

2018 metais baigė nefrologijos rezidentūrą Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Nuo 2018 metų gydytoja nefrologė, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto doktorantė (doktorantūros tema – retos kolagenopatijos ir Alporto sindromas).

Stažavosi CHRU Claude Huriez ligoninėje Lilyje, Università degli Studi di Roma „La sapienza“, Romoje, Italijoje. Genetikos pagrindų mokėsi Rostoko universitete, retų ligų diagnostikos centre „Centogene” Vokietijoje. Nuo 2017 metų dirbo vyresniąja gydytoja rezidente, gydytojo asistente Paryžiuje, Versalio universiteto genetikos ir metabolinių ligų centre (vadovas prof. D. Germain). Nuo 2016 metų – VU MF Farmakologijos katedros lektorė. Dalyvauja biomediciniuose tyrimuose. Nuolat stažuojasi retų ligų srityje užsienyje ir Lietuvoje. Konsultuoja ir gydo retomis inkstų ir lizosominėmis kaupimo ligomis sergančius pacientus.

Domėjimosi sritys: retos inkstų ligos – metabolinės nefropatijos (Fabry liga), tubulopatijos, cistinės inkstų ligos (autosominė dominantinė inkstų liga, autosominė recesyvinė inkstų liga, tuberozinė sklerozė), kolagenopatijos (Alporto sindromas) ir kitos.

Kontaktai: el. paštas agne.cerkauskaite@santa.lt

Ugnė Čėsnienė

2015 metais baigė Lietuvos sveikatos mokslų universitetą. 2019 metais baigė nefrologijos rezidentūrą Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, tais pačiais metais pradėjo dirbti gydytoja nefrologe VUL SK Nefrologijos centre. Dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose bei mokymuose.

Domėjimosi sritys: inkstų transplantacija, arterinė hipertenzija, pakaitinė inkstų terapija, arterioveninės jungtys (formavimas, komplikacijos).

Kontaktai: el. paštas ugne.zlatkute@santa.lt

 

Rasa Dobrovolskienė

Gydytoja nefrologė, VUL Santaros klinikose dirba nuo 1993 metų.

2002–2003 metais Nacionalinio transplantacijos biuro koordinatorė. 2004–2010 m.  Dializių ir inkstų transplantacijų skyriaus vedėja VUL Santaros klinikose.

Kvalifikaciją kelia Lietuvos ir tarptautiniuose kursuose, konferencijose. Tobulinosi Keiptaune, Melburne, Bostone. Yra Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos (LNDTA) narė, Vilniaus regiono atstovė. Taip pat priklauso tarptautinėms organizacijoms – tarptautinei nefologų draugijai (ISN), Europos inkstų asociacijai - Europos dializių ir transplantacijų asociacijai (ERA-EDTA), yra Amerikos transplantologų asociacijos narė.

Dirba klinikinį darbą, dalyvauja klinikiniuose tyrimuose.

Domėjimosi sritys: inkstų transplantacija, diabetinė nefropatija, hemodializės. 

Kontaktai: el. paštas rasa.dobrovolskiene@santa.lt

Sofija Dubovskaja

VUL Santaros klinikose dirba nuo 1994 metų. Dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose bei mokymuose. Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos draugijos (LNDTA) narė. Domėjimosi sritys: bendroji nefrologija, inkstų transplantacija, hemodializė.

Kontaktai: el. paštas sofija.dubovskaja@santa.lt

Ramunė Grigienė

VUL Santaros klinikų gydytoja nefrologė nuo 1997 metų.

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos draugijos (LNDTA) narė, ERA-EDTA narė. Dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose bei mokymuose.

Domėjimosi sritys: bendroji nefrologija, inkstų transplantacija, hemodializės. 

Kontaktai:

El. paštas ramune.grigiene@santa.lt

Miglė Gudynaitė

2017 metais baigė nefrologijos rezidentūros studijas Vilniaus universitete. Nuo 2017 metų dirba VUL SK Konsultacijų poliklinikoje. Konsultuoja inkstų ligomis sergančius pacientus, organizuoja recipientų atranką inksto persodinimui iš gyvų ir kadaverinių donorų, prižiūri ligonius po inkstų transplantacijos. Priklauso Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos (LNDTA) draugijai.

Domėjimosi sritys: bendroji nefrologija, inkstų transplantacija.

Kontaktai: tel. 852501354, el. paštas  migle.gudynaite@santa.lt

Danutė Keinaitė

Nuo 1993 metų dirba gydytoja nefrologe Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose. Dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose bei mokymuose, biomedicininiuose tyrimuose. Skaito paskaitas pacientams, kuriems taikoma pakaitinė inkstų terapija, konsultuoja inkstų ligomis sergančius ligonius. Priklauso Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos (LNDTA), Europos nefrologų, dializės ir transplantacijos draugijoms. 

Domėjimosi sritys: bendroji nefrologija, inkstų transplantacija, hemodializė, kraujagyslinės prieigos problemos. 

Kontaktai: el. paštas danute.keinaite@santa.lt

Ernesta Mačionienė

Nefrologijos rezidentūrą VU Medicinos fakultete baigė 2014 metais. Dirba VUL SK Nefrologijos centre gydytoja nefrologe. Nuo 2014 metų dirba mokslo asistente Vilniaus universitete, skaito paskaitas gydytojams kursantams, veda praktinius užsiėmimus studentams, vadovauja studentų moksliniams darbams.

Nuo 2015 metų Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto doktorantė. Disertacijos tema: imuninės sistemos senėjimo reikšmė inksto transplantato išgyvenamumui ir imunosupresijos parinkimui.

Yra ERA-EDTA, LNDTA narė, nuolat tobulinasi tarptautinėse konferencijose ir mokymuose. 

Domėjimosi sritys: bendroji nefrologija, inkstų transplantacija, pakaitinė inkstų terapija. 

Kontaktai: el. paštas ernesta.brazdziute@santa.lt


Indrė Maliukevičiūtė

2019 metais baigė nefrologijos rezidentūrą Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, tais pačiais metais pradėjo dirbti gydytoja nefrologe VUL SK Nefrologijos centre.

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos draugijos (LNDTA) narė. Dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose bei mokymuose.

Domėjimosi sritys: pakaitinė inkstų terapija, peritoninė dializė, bendroji nefrologija. 

Kontaktai: el. paštas indre.maliukeviciute@santa.lt


Laimutė Papinigienė

VUL Santaros klinikose gydytoja nefrologe dirba nuo 1993 metų.  Dalyvauja tarptautinėse konferencijose bei mokymuose. Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos draugijos (LNDTA), Europos nefrologijos, dializės ir inkstų transplantacijos gydytojų asociacijos (ERA-EDTA), Tarptautinės nefrologų asociacijos (ISN), Amerikos transplantologų asociacijos (AST) narė.

Domėjimosi sritys: bendroji nefrologija, inkstų transplantacija, hemodializės. 

Kontaktai: el. paštas laimute.papinigiene@santa.lt

Olga Posmetnaja

VUL Santaros klinikose gydytoja nefrologe dirba nuo 2009 metų. Dalyvauja tarptautinėse konferencijose bei mokymuose. Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos draugijos (LNDTA), Europos nefrologų, dializės ir transplantacijos draugijos (ERA-EDTA) narė.

Domėjimosi sritys: bendroji nefrologija, inkstų transplantacija, hemodializės 

Kontaktai: el. paštas olga.posmetnaja@santa.lt

Lauryna Pranė

VUL Santaros klinikų Nefrologijos centro vyresnioji specialistė. 2015 metais įgijo sveikatos politikos ir vadybos magistro laipsnį. Nefrologijos centre dirba su pacientų, laukiančių inksto, kasos-inksto komplekso transplantacijos, stebėsenos sistema. Organizuoja ir koordinuoja tarpdisciplininius gydytojų pasitarimus. Nuo 2017 metų koordinuoja klinikinius tyrimus Nefrologijos centre. Dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, susitikimuose su pacientų organizacijomis, tobulinasi užsienio šalyse rengiamuose klinikinių tyrimų mokymuose.

Domėjimosi sritys: pacientų stebėsenos sistemos, e. sveikata, sveikatos politikos formavimas Lietuvoje ir ES, sveikatos priežiūros organizavimas ir kokybės vadyba.

Kontaktai: tel. 869771075, el. paštas lauryna.prane@santa.lt

Ingrida Pūkienė

1994 metais baigė nefrologijos rezidentūrą Vilniaus universitete. VUL Santaros klinikų gydytoja nefrologe dirba nuo 1999 metų. Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos draugijos (LNDTA) narė, tarptautinės nefrologų asociacijos (ISN) narė.

Domėjimosi sritys: bendroji nefrologija, inkstų transplantacija, hemodializės.

Kontaktai: el. paštas ingrida.pukiene@santa.lt

Ilona Rudminienė

2009 metais baigė nefrologijos rezidentūros studijas Vilniaus universitete. Nuo 2009 metų dirba VUL Santaros klinikų Nefrologijos centre. Gydo ir konsultuoja ligonius po inkstų transplantacijos, taip pat ligonius, sergančius lėtinėmis inkstų ligomis. Organizuoja recipientų atranką inksto persodinimui iš gyvų ir kadaverinių donorų. 
ERA-EDTA, Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos draugijos (LNDTA), Tarptautinės nefrologų asociacijos (ISN) draugijų narė. 
Domėjimosi sritys: bendroji nefrologija, inkstų transplantacijos naujovės. 

Kontaktai: el. paštas ilona.rudminiene@santa.lt

Roberta Staučė

2019 metais baigė nefrologijos rezidentūrą Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, tais pačiais metais pradėjo dirbti gydytoja nefrologe VUL Santaros klinikų Nefrologijos centre. Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos draugijos (LNDTA) narė. Dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose bei mokymuose. Domėjimosi sritys: inkstų transplantacija, intervencinė nefrologija, arterinė hipertenzija, trombotinės mikroangiopatijos. 

Kontaktai: el. paštas roberta.bagarauskyte@santa.lt

Diana Sukackienė

VUL Santaros klinikų gydytoja nefrologe dirba nuo 2016 metų. Nuo 2015 metų dirba Vilniaus universitete, veda praktinius užsiėmimus studentams, vadovauja studentų moksliniams darbams. Nuo 2017 metų Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto doktorantė. Disertacijos tema: „Pacientų po inkstų transplantacijos mitybos būklės pokyčių ir su jais susijusių veiksnių vertinimas“. Gydytoja priklauso Lietuvos inkstų fondo (LIF), Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos (LNDTA), Europos nefrologų, dializės ir transplantacijos draugijai (EDTA/ERA), Europos klinikinės mitybos ir metabolizmo asociacijai. Domėjimosi sritys: bendroji nefrologija, intervencinė nefrologija, peritoninė dializė, inkstų transplantacija, kraujagyslinės dializės prieigos, mitybos būklės vertinimas.

Kontaktai: el. paštas diana.lukasevic@santa.lt

Ramūnas Tyla

VUL Santaros klinikose gydytoju urologu dirba nuo 2010 metų. Atlieka hemodializės kateterių, peritoninės dializės kateterių implantacijas, arterioveninių fistulių formavimo operacijas. Stažuotės Vokietijoje, Austrijoje, Ispanijoje, Nyderlanduose. Yra Europos urologų draugijos (EAU), Lietuvos urologų draugijos (LUD), Lietuvos transplantologų asociacijos (LTA), Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacijos (LNDTA). Domėjimosi sritys: onkourologija, endourologija, inkstų transplantacija. 

Kontaktai: el. paštas ramunas.tyla@santa.lt

Dr. Birutė Vaišnytė

Nuo 1981 metų dirba gydytoja kraujagyslių chirurge, šiuo metu – VUL Santaros klinikų Kraujagyslių chirurgijos skyriaus vedėja. Formuoja sudėtingas arteriovenines fistules, gydo su jomis susijusias komplikacijas. Gydytoja tobulinosi Vokietijoje, Ispanijoje, Belgijoje, Italijoje, JAV. Priklauso Lietuvos kraujagyslių chirurgijos draugijai, Vokietijos, Baltijos šalių gydytojų asociacijoms.

Domėjimosi sritys: kraujagyslių ligų chirurgija, įgimtų kraujagyslių ligų diagnostika ir gydymas.

Kontaktai: el. paštas birute.vaisnyte@santa.lt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nefrologijos ir inkstų transplantacijos skyrius

Nefrologijos ir inkstų transplantacijos skyriuje (35 lovų) yra  gydomi pacientai po inksto transplantacijos iš gyvų ir mirusių donorų, sergantys glomerulų ligomis, diabetine nefropatija, sisteminėmis ir įgimtomis inkstų ligomis, trombinių mikroangiopatijų sukeltais inkstų pažeidimais, retomis inkstų ligomis. Inkstų ligoms diagnozuoti ir gydyti taikomi moderniausi metodai. 

Diagnozuojamos ir gydomos ligos:

 • Ūminis ir lėtinis glomerulonefritas;
 • Ūminis ir lėtinis intersticinis nefritas, pielonefritas;
 • Renovaskulinė hipertenzija ir išeminė nefropatija;
 • Rezistentiška ir neaiškios etiologijos hipertenzija;
 • Diabetinė, hipertenzinė nefropatijos;
 • Ligonių atranka ir paruošimas prieš inksto transplantaciją;
 • Ligonių gydymas po inksto transplantacijos;
 • Įvairios inksto transplantacijos komplikacijos;
 • Inkstų policistozė;
 • Inkstų pažeidimas sergant sisteminėmis, kraujo ligomis;
 • Inkstų pažeidimas sergant retomis ligomis (trombinės mikroangiopatijos, Fabry liga, tuberosklerozė ir t.t.);
 • Nuosavo inksto biopsija taikant ultragarso kontrolę;
 • Transplantuoto inksto biopsija, taikant ultragarso kontrolę;
 • Centrinės venos kateterių įleidimas, taikant ultragarso kontrolę;
 • Peritoninės dializės kateterių įleidimas;
 • Arterioveninių jungčių formavimas;
 • Peritoninės dializės mokymai (kai nėra galimybės tai atlikti ambulatoriškai).

Nefrologijos skyriuje atliekamos procedūros: 

 • Nuosavo inksto biopsija, taikant ultragarso kontrolę;
 • Transplantuoto inksto biopsija, taikant ultragarso kontrolę;
 • Centrinės venos kateterių įleidimas, taikant ultragarso kontrolę;
 • Peritoninės dializės kateterių įleidimas;
 • Arterioveninių jungčių formavima;s
 • Peritoninės dializės mokymai (kai nėra galimybės tai atlikti ambulatoriškai).

Nefrologijos ir inkstų transplantacijos skyriuje užikriname:                                     

 • profesionalią nefrologinę pagalbą visą parą;
 • savalaikę inkstų ligų diagnostiką;
 • moderniausią inkstų ligų gydymą;
 • transplantuotų pacientų įvairiapusį ištyrimą ir gydymą (transplantuoti pacientai sudaro apie 40 proc. visų  gydomų pacientų Nefrologijos ir inkstų transplantacijos skyriuje).

 

Kontaktai:

Slyriaus vedėja – gyd. Eglė Ašakienė:
Tel.  869771085, el. paštas: egle.asakiene@santa.lt

 

Skyriaus vyr. slaugytoja ir slaugos administratorė – Virginija Savickienė

 

Nefrologijos ir inkstų transplantacijos skyriaus slaugytojų postas
Dializių skyrius
Dializių skyriuje veikia hemodializės ir peritoninės dializės poskyriai. Tai referentinis peritoninės dializės ir vienas pagrindinių hemodializės centrų šalyje.

Per metus patyręs personalas atlieka iki 11 000 hemodializės procedūrų, trečdalis jų – sudėtingos, kai pacientai serga ūminiu inkstų pažeidimu, yra gydomi reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, operacinėse. Planinė hemodializė atliekama trimis pamainomis, skubi – ištisą parą. Nuolat prižiūrima 40–50 pacientų, atvykstančių atlikti hemodializę iš namų. 30 proc. lėtinių hemodializės pacientų taikoma modernesnė procedūra – hemodiafiltracija su nuolatine pakaitinio tirpalo gamyba, tikintis geresnio išgyvenamumo ir mažesnio komplikacijų skaičiaus.

Skyriuje prižiūrima 20–30 peritonine dialize besigydančių pacientų, daugelis jų naudoja aparatinę peritoninę dializę. Pradėta taikyti platforma, leidžianti stebėti procedūros atlikimą namuose per interneto ryšį. Esant reikalui, slaugytojos vyksta į namus, konsultuojami kitų centrų pacientai, tariamasi su užsienio ekspertais.

Virtuali dializės prieigos grupė, kurią sudaro koordinatorius, radiologas ir nefrologas, laiku ir efektyviai sprendžia dializės jungties (arterioveninės fistulės, hemodializės kateterio, peritoninės dializės kateterio) implantacijos, funkcionavimo ir komplikacijų gydymo klausimus, pacientai informuojami apie pakaitinės inkstų terapijos pasirinkimą.

 

Kontaktai

Skyriaus vedėjas – dr. Laurynas Rimševičius

 

Skyriaus vyr. slaugytoja ir dializės prieigos koordinatorė – Olinė Karveckienė

Dėl planinės ar skubios dializės paslaugų teikimo, dializės jungties problemų kreiptis tel. 852364309 arba 861007121

 

Hemodializės pamainos

Pirmadieniais 7–11, 12–16, 17-21 val.

Antradieniais 7–11, 12–16 val.

Trečiadieniais 7–11, 12–16, 17–21 val.

Ketvirtadieniais 7–11, 12–16 val.

Penktadieniais 7–11, 12–16, 17–21 val.

Šeštadieniais 7–11, 12–16 val.

Sekmadieniais – pagal poreikį

Konsultacijų poliklinika

Konsultacijų poliklinikoje per metus konsultuojama per 12 tūkstančių pacientų. Konsultuojami sergantieji ūminėmis ir lėtinėmis inkstų ligomis, ruošiami pacientai pakaitinei inkstų terapijai (peritoninei dializei arba hemodializei), tiriami recipientai dėl įtraukimo į laukiančiųjų inksto bei kasos-inksto komplekso transplantacijos sąrašus, ruošiami recipientai gyvo donoro inksto transplantacijai, prižiūrimi pacientai po inkstų ir kasos-inksto komplekso transplantacijos, prižiūrimi inkstų donorai, nėščiosios, sergančios inkstų ligomis, konsultuojami retomis ligomis sergantys pacientai.

Tai didžiausią inkstų transplantacijų patirtį turintis centras: šiuo metu ambulatoriškai prižiūrime 642 pacientus po inksto transplantacijos, iš jų 11 po kasos-inksto komplekso transplantacijos. Čia dirba ilgametę darbo patirtį šioje srityje turinti gydytoja Loreta Vareikienė bei jaunas ir veržlus kolektyvas: gydytojos Ilona Rudminienė, Sigita Anisko, Miglė Gudynaitė, Ugnė Čėsnienė. Sudėtingesnėmis ligomis sergančius pacientus kartą per savaitę konsultuoja centro vadovas prof. Marius Miglinas.

Galime pasidžiaugti nuo 2018 metų rudens pradėjusia dirbti gydytoja nefrologe Agne Čerkauskaite, kuri specializuojasi retų inkstų ligų diagnostikos ir gydymo srityje. Turėdami profesionalią komandą, galime užtikrinti šių pacientų savalaikį ištyrimą bei ankstyvą gydymą.

Kontaktai

Vyresnysis gydytojas – gyd. L. Vareikienė, tel. 852365153, el. paštas loreta.vareikiene@santa.lt Konsultuoja kiekvieną darbo dieną 8–14 val. P506 kab.

Prof. M. Miglinas, tel. 852501876, el. paštas marius.miglinas@santa.lt Konsultuoja trečiadieniais 8–11 val. P512 kab.

Gyd. U. Čėsnienė (ji šiuo metu pavaduoja gyd. I. Rudminienę), tel. 852501876, el. paštas ugne.zlatkute@santa.lt Konsultuoja I, II, IV, V 7–14 val., trečiadieniais 11–17 val. P512 kab.

Gyd. S. Anisko, tel. 852501673, el. paštas sigita.anisko@santa.lt Konsultuoja kiekvieną darbo dieną 8–15 val. P504 kab.

Gyd. M. Gudynaitė, tel. 852501354, el. paštas migle.gudynaite@santa.lt Konsultuoja I, III, IV, V 7–14 val., antradieniais 11–17 val. P518 kab.

Gyd. A. Čerkauskaitė, tel. 852501553, el. paštas agne.cerkauskaite@santa.lt Konsultuoja III, IV ir V 8–12 val., A korpusas, 1104 kab. (biomedicininių tyrimų skyrius).

Paskutinį kartą redaguota: 2020-09-22
Į viršų