Vilniaus universiteto šviesuoliai rinksis Santaros klinikose

Kovo 23, 2023

2023 m.  kovo 23 d. Vilniaus universiteto profesorių emeritų klubo (PEK) valdyba savo mokslinės veiklos misijos įgyvendinimo planavimą perkėlė į Santaros klinikas. Ta proga su valdybos nariais – prof. emeritu Vaidučiu Kučinsku, viceprezidentu prof. emeritu Antanu Feliksu Orliuku, prof. emeritais Kęstučiu Jarašiūnu, Valdu Stanislovu Laurinavičiumi ir Eugenijumi Manstavičiumi susitiko Santaros klinikų generalinis direktorius prof. Feliksas Jankevičius. 

PEK  valdybos prezidentu nuo 2023 m. vasario 7 d. išrinktas prof. emeritas Vaidutis Kučinskas.  Jis  – ilgametis Santaros klinikų darbuotojas, buvęs Medicinos genetikos centro vadovas.

Anot prof. V. Kučinsko, VU PEK narių misija „Sutelkti įvairių padalinių profesorius emeritus intelektualiam bendravimui, skatinti juos drauge puoselėti Alma Mater istorinę atmintį, ilgaamžes akademines tradicijas, autonomiją, akademinės etikos normas, prisidėti prie universiteto strateginio veiklos plano įgyvendinimo, jo žinomumo didinimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.“

Santaros klinikose  PEK valdyba rinksis kartą į mėnesį. Jie svarstydami universiteto strateginį planą, kartu su universiteto vadovybe, talkins sprendžiant įvairiausius aktualius klausimus. 


PEK nariai skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, publikuoja straipsnius aukšto citavimo indekso mokslo žurnaluose, rašo ir skelbia monografijas, dalyvauja tęstinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose, vadovauja doktorantams bei atlieka visuomenės švietimo darbus. Tokiu būdu PEK tęsia aktyvią mokslinę, pedagoginę bei visuomeninę veiklą ir prisideda prie Vilniaus universiteto strateginiame plane numatytos plėtotės.

 

 

 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-03-23
Į viršų