Santaros klinikų Vaisingumo centro planinių paslaugų atnaujinimas

Gegužės 27, 2020

Nuo 2020 m. gegužės mėn. 25 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (toliau – VUL SK) Akušerijos ir ginekologijos centro Santaros vaisingumo centras (toliau – Vaisingumo centras) iš dalies atnaujina planinių paslaugų teikimą.

Iš dalies atnaujinus veiklą, kiekvieną darbo dieną VISAME Vaisingumo centre bus teikiamos šios paslaugos prioritetine tvarka:

1. Naujam IVF/ICSI gydymo ciklui bus registruojamos ne daugiau kaip trys poros. Poros bus registruojamos tik tuo atveju, jei abiem partneriams yra nereikia papildomo ištyrimo, konsultacijos ir (ar) gydymo.

2. Naujam atšildytų embrionų perkėlimo gydymo ciklui bus registruojama ne daugiau kaip viena pora. Pora bus registruojama tik tuo atveju, jei abiem partneriams yra nereikalingas papildomas ištyrimas, konsultacijos ir (ar) gydymas.

3. Naujam IUI gydymo ciklui ar planuotų lytinių santykių gydymo ciklui ar pakartotinei konsultacijai dėl vaisingumo sutrikimų bus registruojama ne daugiau kaip viena pora.

4. Kiekvienas gydytojas per darbo dieną konsultuoja ne daugiau kaip po vieną pirminę pacientę (porą).

5. Vykdant registraciją, visais atvejais prioritetas bus skiriamas vyresnio reprodukcinio amžiaus pacientėms ir (ar) pacientėms, kurioms yra diagnozuotas žemas kiaušidžių rezervas.

6. Pacientams (poroms), kurie serga lėtinėmis ligomis, persirgusiems COVID-19 infekcija ar sergantiems kitomis ligomis dėl kurių koronaviruso infekcijos metu pacientai atsiduria rizikos grupėje, sprendimas dėl paslaugų teikimo priimamas konsiliumu, pagrindinį dėmesį skiriant gydymo saugumui.

7. Vaisingumo išsaugojimo paslaugos onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams ir nėščiųjų, pastojusių po vaisingumo sutrikimų gydymo, priežiūra vykdoma nenutrūkstamai, be apribojimų.

Kaip registruojami pacientai?

1. Visi pacientai gydytojų konsultacijoms registruojami, skambinant į Vaisingumo centro registratūrą tel. +370 618 52320 (darbo dienomis 7.00 iki 16.00).

2. Prioritetas teikiamas pacientams, užsiregistravusiems iki 2020 m. kovo mėn. 16 d. ir kurių konsultacijos buvo atidėtos dėl karantino. Siuntimas, užsiregistravusiems pacientams iki karantino pradžios, galioja.

3. Visi likusieji pacientai registruojami tik tuomet, kai visiškai įgyvendinta 2 punkto sąlyga.

4. Ne vėliau nei likus 24 val. iki numatomo vizito laiko pacientams bus išsiunčiama trumpoji žinutė (SMS), kurioje nurodoma vizito vieta, data, laikas ir perspėjimas išsaugoti ją iki patekimo į gydytojo kabinetą.

Kokia tvarka teikiamos paslaugos?

1. Vieną darbo dieną prieš numatomą vizitą Jums paskambins Vaisingumo centro specialistai ir surinks infekcinę anamnezę iš Jūsų, Jūsų partnerio (-ės) ir kitų su Jumis gyvenančių asmenų.

2. Infekcinę anamnezę sudaro:

2.1. apklausa dėl kvėpavimo takų infekcijos požymių (karščiavimas ≥37,0oC, kosulys, gerklės skausmas, sloga ir kt.);

2.2. rizikos veiksnių, tokių kaip buvusių kelionių, darbo pobūdžio, kontakto galimybių su sergančiais ir (arba) priklausančiais rizikos grupei asmenimis, buvimą žmonių susibūrimo vietose, išsiaiškinimas.

3. Pacientai patys nedelsdami turi pranešti Vaisingumo centro specialistams, jei infekcinės anamnezės duomenys nuo Vaisingumo centro specialistų skambučio iki vizito pasikeičia ir kyla įtarimas dėl užsikrėtimo COVID-19 infekcija.

4. Jei remiantis infekcinės anamnezės duomenimis, įtarimo dėl COVID-19 infekcijos nekyla, galima atvykti suplanuotai konsultacijai:

4.1. atvykti turite griežtai Jums paskirtu vizito metu.

4.2. Į įstaigą pacientai įleidžiami likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko.

4.3. Prie įėjimo į įstaigą turite pateikti SMS žinutėje nurodytą informaciją su vizito laiku.

4.4. Prie įėjimo į įstaigą kiekvienam atvykusiam pacientui bus išmatuojama kūno temperatūra.

4.5. Atvyksta tik pacientas (pora), kuriam ji yra tikslingai paskirta (be lydinčio partnerio ar kito asmens). Esant galimybei, pacientai gali naudoti nuotolines bendravimo priemones, siekiant palaikyti ryšį su partneriu ar kitais asmenimis.

5. Jei atvykus į Vaisingumo centrą pacientui (arba, jei atvyksta pora, bent vienam iš partnerių) išmatuojama ≥37,0oC temperatūra, pakartotinai surenkama infekcinė anamnezė, atliekamas SARS-CoV-2 RNR tyrimas, o kol laukiama tyrimo rezultatų, pacientai turi būti izoliuojami. Tyrimo paėmimas ir su tuo susiję veiksmai atliekami, vadovaujantis įsakymais: „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje" pakeitimo" (2020 m. balandžio 17 d. LR SAM sprendimas Nr. V-899), „Dėl 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V-302 „Dėl pacientų, kuriems paskirtas planinis gydymas stacionare, tikrinimo del COVID-19 ligos" išdėstymo nauja redakcija" (2020 m. gegužės 5 d. VUL SK Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-351), „Dėl planinių ambulatorinių ir planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo atnaujinimo ir lovų skaičiaus nustatymo" (2020 m. gegužės 8 d. Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-366).

6. Jei įtarimų dėl COVID-19 infekcijos nekyla, SARS-CoV-2 RNR tyrimas atliekamas šia tvarka:

6.1. jeigu planuojama pradėti IVF/ICSI gydymo ciklą, pacientai turi iš anksto susisiekti su Vaisingumo centro specialistais ir atvykti kartu paskirtu laiku SARS-CoV-2 RNR tyrimui. Tyrimo paėmimas ir su tuo susiję veiksmai atliekami, vadovaujantis 5 punkte nurodytais įsakymais. Neturint neigiamo, ne anksčiau nei prieš 48 val. iki gydymo ciklo pradžios atlikto tyrimo atsakymo abiems partneriams, gydymo ciklas atidedamas, nepriklausomai nuo endometriumo pabraižymo procedūros atlikimo prieš tai.

6.2. Nepriklausomai nuo ankstesnio SARS-CoV-2 RNR tyrimo rezultatų, kiekviena moteris pakartotinai tiriama dėl COVID-19 infekcijos prieš kiaušidžių punkcijos procedūrą:

6.2.1. konsultacijos metu, kai paskiriami vaistai galutiniam kiaušialąsčių subrendimui, iš pacientės Vaisingumo centre paimamas SARS-CoV-2 RNR tyrimas. Tyrimo paėmimas ir su tuo susiję veiksmai atliekami, vadovaujantis 5 punkte nurodytais įsakymais.

6.2.2. tyrimas atliekamas likus ne daugiau kaip 48 valandoms iki kiaušidžių punkcijos pradžios.

6.2.3. SARS-CoV-2 RNR tyrimo galima neatlikti tik tuomet, kai pacientė į 6.1. punkte aprašytą konsultaciją atvyksta su neigiamu, ne anksčiau nei prieš 48 val. iki numatytos kiaušidžių punkcijos atlikto tyrimo atsakymu.

7. Pacientams (moteriai ir (arba) vyrui) prieš kitus vaisingumo sutrikimų gydymo ciklus arba jų metu SARS-CoV-2 RNR tyrimas atliekamas tuomet, jei, remiantis infekcine anamneze, kyla įtarimas dėl užsikrėtimo COVID-19 infekcija. Tyrimo paėmimas ir su tuo susiję veiksmai atliekami, vadovaujantis 5 punkte nurodytais įsakymais.

8. Jei moteriai patvirtinama COVID-19 infekcija prieš kiaušidžių punkcijos atlikimą, sprendimas dėl tolimesnių veiksmų: kiaušialąsčių šaldymo ar embrionų šaldymo, atidedant embrionų perkėlimą ateičiai ar visiško procedūros nutraukimo, priimamas konsiliumu.

9. Jei pacientams (moteriai ir (arba) vyrui) patvirtinama COVID-19 infekcija, bet kuriuo IUI gydymo ciklo, atšildytų embrionų perkėlimo gydymo ciklo ar planuotų lytinių santykių gydymo ciklo metu arba prieš jų pradžią, tolimesnis procedūrų teikimas sustabdomas (nepradedamas teikti).

10. Bet kuriuo paslaugų teikimo etapu ar prieš jo pradžią, įtarus ar patvirtinus COVID-19 infekciją pacientui ir (ar) bent vienam iš poros partnerių, tolimesnis paslaugų teikimas sustabdomas (nepradedamas teikti).

11. Jei remiantis prieš vizitą telefonu surinktos infekcinės anamnezės duomenimis, kyla įtarimas dėl užsikrėtimo COVID-19 infekcija, o pacientas (pora) yra užregistruotas (-i) pirminei ar pakartotinai konsultacijai dėl vaisingumo sutrikimų diagnostikos ar endometriumo pabraižymo procedūrai, vizitas atidedamas bent dviems savaitėms laiko arba kitam ciklui.

12. Prieš paslaugų teikimo pradžią arba jų teikimo metu pacientui arba bent vienam iš poros partnerių atsisakius atlikti SARS-CoV-2 RNR tyrimą, paslaugų teikimas sustabdomas (nepradedamas teikti).

13. Esant anksčiau išvardintoms situacijoms, kurių metu gydymo ciklas atidedamas, kitas vizito laikas suderinamas, atsižvelgiant į paciento (poros) duomenis dėl COVID-19 infekcijos, specialistų užimtumą, epidemiologinę šalies situaciją, galiojančius įsalymus.

14. Pacientai, apsilankymo gydymo įstaigoje metu, riziką užsikrėsti COVID-19 infekcija gali sumažinti, atliekdami šiuos veiksmus:

14.1. kosėjant ar čiaudint, užsidengti alkūne;

14.2. laikytis 2 metrų atstumo nuo kitų pacientų, medicinos personalo, jei nėra būtinybės;

14.3. vengti kontakto su aplinkiniais daiktais, paviršiais, jei nėra būtinybės;

14.4. dažnai plauti rankas muilu ir vandeniu arba naudoti 60–70% alkoholio turinčias rankų dezinfekavimo priemones;

14.5. dėvėti veido kaukę;

14.6. vaisingumo sutrikimų diagnostikos ir gydymo metu pacientai turi laikytis bendrų apsaugos taisyklių kiekvieną dieną, ypač vengti nebūtinų kontaktų.

Kiti svarbūs aspektai:

1. Paslaugos teikiamos remiantis nacionalinėmis ir tarptautinėmis geros klinikinės praktikos gairėmis, užtikrinant saugumą pacientams ir personalui bei kartu išlaikant atliekamo darbo kokybę.

2. Sprendimas dėl vaisingumo išsaugojimo procedūrų gali būti svarstomas ir tais atvejais, kai vienam ar abiems partneriams yra įtariama arba patvirtinta COVID-19 infekcija. Sprendimas priimamas specialistų konsiliumu.

3. Atidedamos planinės operacijos ir spermogramų atlikimas ne Vaisingumo centro pacientams.

4. Gyd. genetikų konsultacijos pacientams, tiriamiems dėl vaisingumo sutrikimų, teikiamos, suderinus su VUL SK Medicininės genetikos centro specialistais ir atsižvelgiant į jų darbo tvarką.

5. Vienam pacientui (porai) bus skiriama viena valanda laiko nuo atvykimo iki išvykimo momento.

6. Vyrai, spermą, skirtą atlikti pagalbinio apvaisinimo procedūras ar ištyrimui prieš gydymo ciklą, turi surinkti namuose ir pristatyti į Vaisingumo centrą laikydamiesi nustatytų reikalavimų.

7. Paslaugų teikimas priklauso nuo epidemiologinės šalies situacijos ir galiojančių įsakymų, todėl bet kuriuo paslaugų teikimo metu gali būti keičiama tvarka ir visiškai sustabdomas jų atlikimas.

8. Pacientams ir jų partneriams paslaugos bus teikiamos tik pasirašius informacinį lapelį „Informuoto paciento sutikimas dėl vaisingumo sutrikimų diagnostikos ir gydymo paslaugų atlikimo koronaviruso infekcijos laikotarpiu".

Jei turite klausimų, visada jų lauksime žemiau nurodytais būdais:

1. Vaisingumo centro registratūros telefonu +370 618 52320 (darbo dienomis nuo 7.00 iki 16.00).

2. Elektroniniu paštu vaisingumas@santa.lt.

3. Facebook paskyroje https://www.facebook.com/pagalbinisapvaisinimas/?ref=bookmarks.

 

Likite sveiki ir saugūs Jūs bei Jūsų artimieji!

Santaros klinikų Vaisingumo centro komanda

Paskutinį kartą redaguota: 2020-06-16
Skubi pagalba kaip mus rasti susisiekti