Santaros klinikos įtrauktos į naują Europos Sąjungos vakcinų tyrimų tinklą VACCELERATE

Vasario 23, 2021

Iš programos „Horizontas 2020“ skirta 12 milijonų eurų, kad būtų galima nedelsiant sukurti naują vakcinų tyrimų tinklą Europos Sąjungoje VACCELERATE. Šis tinklas sujungs visas Europos šalis, dalyvaujančias kuriant vakciną nuo koronavirusinės infekcijos COVID-19 ir sudarys visos Europos 2 ir 3 fazės COVID-19 vakcinų tyrimų centrų konsorciumą. Šiame projekte Vilniaus universiteto ligoninei (VUL) Santaros klinikoms skirtas nacionalinio koordinatoriaus vaidmuo.   

Norint sukurti ilgalaikį, plataus masto visos Europos gyventojų visuomeninį imunitetą, reikia tęsti 2 ir 3 fazės COVID-19 vakcinų klinikinius tyrimus. Šie tyrimai dabar bus koordinuojami per Europos mokslinių tyrimų tinklą VACCELERATE. Projektui VACCELERATE vadovauja Kelno universiteto ligoninė Vokietijoje. Šiuo metu jame dalyvauja 26 partneriai iš 16 ES valstybių narių ir 5 ES asocijuotų šalių, o kitos šalys raginamos prisijungti. 

VACCELERATE bus sukurtas kaip pasirengimo pandemijai tinklas, kuris sukurs tinkamas struktūras, sudarančias sąlygas greitai ir efektyviai išbandyti naujas vakcinas net po koronavirusinės infekcijos pandemijos. VACCELERATE organizuos suinteresuotųjų šalių darbo grupę (SWG), kuri palengvins strategines diskusijas ir įvertins bei įvardins visuomenės sveikatos priežiūros poreikius kartu su sveikatos priežiūros institucijomis, vakcinų kūrėjais ir tarptautinėmis vakcinų iniciatyvomis. 

VACCELERATE taip pat sujungs galimas klinikinių tyrimų atlikimo vietas, suvienys ekspertų žinias ir skatins skaidrų keitimąsi patirtimi vakcinų kūrimo srityje. Projektas kelia tikslą suplanuoti ir koordinuoti vakcinų bandymus visose ES valstybėse narėse ir su ES asocijuotose šalyse po vienu strateginiu moksliniu skėčiu. 

Svarbus žingsnis kuriant šį tinklą yra nustatyti klinikinių tyrimų vietas ir laboratorijas, galinčias atlikti vakcinų klinikinius tyrimus Europoje. 

https://www.euvap.eu/ jau užregistruota daugiau nei 200 klinikinių tyrimų vietų, o projekto metu bus įgyvendinti bendrieji standartai. VACCELERATE palengvins prieigą prie vakcinos tyrimuose norinčių dalyvauti savanorių, sukurdami savanorių registrus https://www.vaccelerate.eu/volunteer-registry/index.html

Platforma skatins suderintą duomenų rinkimą, atvirus informacijos mainus ir duomenų konsolidavimą, kad būtų galima patobulinti duomenų analizę. Tokiu būdu naudojant platformą bus išaiškinamos būdingos vakcinų kūrimo pandemijos laikotarpiu atsirandančios problemos, ieškoma jų sprendimų bei atsakymų į aktualius visuomenės sveikatos klausimus. 

Būdamos šiame konsorciume, Santaros klinikos galės labai greitai ir efektyviai įsitraukti į klinikinius tyrimus, susijusius su COVID-19, o Lietuvos visuomenė turės galimybę dalyvauti juose ir prisidėti prie mokslinio ir inovatyvaus požiūrio Europoje į šios pavojingos infekcijos valdymą, gydymo metodų kūrimą. 

Europos Komisija siekia pasitelkti VACCELERATE ilgalaikėms vakcinų kūrimo pajėgoms didinti.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-02-23
Į viršų