Kardiologinių pacientų gydymas tampa trumpesnis ir efektyvesnis

Gruodžio 19, 2013

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (toliau – VUL SK) 2009 m. pradėjusios vykdyti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, profesinės kompetencijos ugdymas", sėkmingai baigia įgyvendinti trylika projekto veiklų (detaliau apie projektą ir jo veiklas: http://kardiomokymai.6te.net/).

Projekto vadovė Jūratė Karvelienė informavo, kad tai buvo 100 proc. ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę VP1-1.1-SADM-10-V „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas". Jo dėka, Lietuvos asmens sveikatos priežiūros specialistai, tiesiogiai prisidedantys prie širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo bei reabilitacijos, galėjo pasirinkti net po kelias projekto siūlytas veiklas, ir savo profesinę kvalifikaciją kelti išklausydami Vilniaus bei Lietuvos sveikatos ir mokslo universitetų, o taip pat, Vilniaus kolegijos parengtus tobulinimosi ciklus, dalyvaudami mokslinėse-praktinėse konferencijose Lietuvoje. VUL SK aukščiausios kvalifikacijos specialistai, stažuodamiesi garsiausiose Europos (Jungtinės Karalystės, Danijos, Norvegijos, Vokietijos, Šveicarijos, Austrijos, Italijos, Graikijos, Ispanijos ir kt.) klinikose, tobulino siaurai specializuotus, unikalius profesinius įgūdžius, įsisavindami šiuolaikines diagnostikos, gydymo bei slaugos metodikas.

„Svarbu paminėti tai, kad visiems sveikatos priežiūros specialistams, siekiantiems atnaujinti medicinos praktikos licenciją, profesinės kvalifikacijos tobulinimas yra privalomas, tačiau tikrai ne visi turi tam finansinių galimybių, o valstybės biudžeto lėšų nepakanka. Todėl mums ypatingai džiugu, kad tiek gydytojai, tiek slaugos specialistai, net penkerius projekto įgyvendinimo metus galėjo naudotis ES teikiama parama", – teigė projekto vadovė J. Karvelienė.

Pasak J. Karvelienės, mokymuose dalyvavo 3924 asmenys, nors pradžioje buvo planuota, kad jų bus 1000. Mokymų metu buvo išduoti 6964 profesinės kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, nes projekto dalyvis galėjo pasirinkti kelias vykdomas veiklas.

„Akivaizdu, kad beveik keturis kartus viršijome unikalių asmenų skaičių, nes daugumos dalyvavusiųjų konferencijose ar grįžusiųjų iš stažuočių nuomone, rezultatai pranoko jų lūkesčius. Jie net nedvejodami siūlė kolegoms pasinaudoti šia unikalia projekto teikiama galimybe stažuotis ir tobulintis lyderiaujančiuose Europos medicinos centruose", – sakė projekto vadovė J. Karvelienė.

Apibendrindama projekto rezultatus, J. Karvelienė pasidžiaugė, kad svarbiausias pasiekimas, jog mūsų šalies medikai, prisidėdami prie sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, įgytas žinias ir patirtį taiko savo kasdieniniame darbe. „O čia, be jokios abejonės, laimi pacientai, nes tiek diagnostika, tiek medikamentinis gydymas, tapo tikslingesnis ir efektyvesnis, o šiuolaikinės minimaliai invazinės procedūros – mažiau žalojančios, trumpinančios pooperacinį laikotarpį, sudarančios sąlygas greitesniam paciento gijimui ir darbingumo atstatymui", – džiaugėsi J. Karvelienė.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-22
Į viršų