TAI AKTUALU!

Dalyvaudama tarptautiniame projekte EcoQUIP Plus, Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos skelbia poreikį inovatyviam sprendimui „Išmaniai pagalbos iškvietimo ir gavimo sistemai“, su kuriuo kviečiame susipažinti - Statement of Demand for Smart Emergency Call and Response Solution for Hospitals
https://www.ecoquip.eu/uploads/pdfs/Statement%20of%20Demand%20%202_Lithuania_VULSK_V0.6.3.pdf 

Projekto metu Santaros klinikos atliks inovatyvų pirkimą šį poreikį tenkinančiam sprendimui įsigyti. Šiuo metu kviečiame ir kitas sveikatos priežiūros įstaigas, kurioms toks sprendimas taip pat reikalingas,  išreikšti savo susidomėjimą objektu, užpildant trumpą žemiau pateiktą apklausos formą. 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDLg0ZmqXIo_8EX97sM36CFYNfm_UCossz25-g2k6IrZ09qQ/viewform)

Daugiau informacijos apie projektą - https://www.ecoquip.eu/home.html

Bendradarbiavimas vykdant inovatyvius viešuosius pirkimus sveikatos priežiūros efektyvumui, kokybei ir tvarumui gerinti (EcoQUIP Plus)

Bendradarbiavimas vykdant inovatyvius viešuosius pirkimus sveikatos priežiūros efektyvumui, kokybei ir tvarumui gerinti (EcoQUIP Plus)
(angl. Collaborative Innovation Procurement Action to Improve the Efficiency, Quality and Sustainability of Healthcare (EcoQUIP))
 

Projekto Nr. 857790

Projektas finansuojamas 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programos (COSME) lėšomis.

Projekto pradžia: 2020 m. sausio 16 d.

Projekto pabaiga: 2023 m. liepos 15 d.

Projekto vertė: 2 303 027,00 Eur.

Atsakingas VUL Santaros klinikų padalinys: Inovacijų ir technologijų perdavimo skyrius.

Projekto vadovas: Lina Žiaukienė

Projekto tikslas„EcoQUIP Plus“ yra sveikatos priežiūros sektoriui skirtas inovatyvių viešųjų pirkimų bendradarbiavimo projektas, kurio tikslas – parodyti, kaip inovacijas skatinantys viešųjų pirkimų būdai gali pagerinti sveikatos priežiūros efektyvumą, kokybę ir tvarumą.

Projekto koordinatorius: „Optimat Limited“ (Jungtinė Karalystė).

Projekto partneriai: Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (LT), Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra (LT), Jera Consulting Limited (UK), University Hospitals Bristol Nhs Foundation Trust (UK), Zespol Opieki Zdrowotnej W Suchej Beskidzkiej (Poland), Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S. Orsola Malpighi (Italy ), Agencia De Qualitat I Avaluacio Sanitaries De Catalunya (Spain), Corporacio Sanitaria Parc Tauli De Sabadell (Spain), European Health Management Association (Belgium), Synoptic Technologies Ltd (UK).

 

 

 Kraujo saugumo sistemos stiprinimas Gruzijoje
Projekto Nr. GE 18 ENI HE 01 19
Projektas finansuojamos: Dvynių programos lėšomis (EU Twinning instrument)
 
Projekto vykdymo trukmė – 24 mėn.
Projekto vertė –1 300 000,00 Eur.
Projekto lyderis: Lietuva
 
Projekto tikslas: remti visuomenės sveikatos politiką ir programas, užkirsiančias kelią užkrečiamųjų ligų plitimui, skatinant žmogaus kilmės medžiagų saugumą ir užtikrinant aukščiausią įmanomą kraujo perpylimo paslaugų kokybę Gruzijoje.
 
Projekto pagrindinis partneris iš Lietuvos: Nacionalinis kraujo centras.
Projekto partneriai: Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Centrinė projektų valdymo agentūra.
Inovatyvios partnerystės kovoje su vėžiu bendrieji veiksmai (IPAAC)

 

iPAAC projektas - Inovatyvios partnerystės kovoje su vėžiu bendrieji veiksmai, suvienijantys 44 partnerius iš 24 Europos šalių, tarp jų Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministeriją ir Vilniaus universiteto ligoninę Santaros klinikas. Projektas prasidėjo 2018 metų balandžio mėnesį, jo numatyta trukmė - apie 3 metai. Projektas yra iš dalies  finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Projekto tinklapis – www.ipaac.eu
 
iPAAC tikslai. Pagrindinis IPAAC bendrųjų veiksmų tikslas – parengti inovatyvius būdus, skirtus pasiekimams vėžio kontrolės srityje. Naujoves, kurias apima bendruosius veiksmus, sudaro tolesnis vėžio prevencijos plėtojimas, visapusiški metodai, skirti genomikos panaudojimui vėžio kontrolei, vėžio informacijos ir registrų gerinimas, pažanga ir iššūkiai sergančiųjų vėžiu sveikatos priežiūroje, iššūkių, kylančių atsirandant inovatyviems vėžio gydymo būdams, numatymas bei integruotos vėžio kontrolės valdymas, įskaitant naują nacionalinių vėžio kontrolės planų analizę.
VUL Santaros klinikos ir iPAAC
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos (VULSK) dalyvauja iPAAC projekte nuo jo pradžios. Kartu su LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais dalyvavo  darbo grupių posėdžiuose, o prasidėjus karantino laikotarpiui – vykdomuose nuotoliniuose seminaruose. VUL SK daugiausia dalyvauja šiose projekto darbo grupėse:
  • WP5 „Vėžio prevencija“
  • WP8 „Vėžio gydymo iššūkiai“
  • WP9 „Inovatyvi vėžio terapija“
  • WP10 „Integruotos ir visapusės vėžio kontrolės valdymas“

 

iPAAC renginiai Lietuvoje

2019 05 24 – iPAAC seminaras LR SAM: WP4 darbo grupės atstovų vizitas Lietuvoje

2019 10 02 – iPAAC konferencija / viešinimo renginys VUL SK

2020 arba 2021 m. numatyta baigiamoji iPAAC konferencija

 

2019 10 02 VULSK vykusios iPAAC konferencijos pranešėjai

 

Projekto tikslinės grupės

Pagrindinė iPAAC bendrųjų veiksmų tikslinė grupė bus ES lygmens politikos kūrėjai ir nacionalinio, regioninio ir vietinio lygmens sprendimų priėmėjai. Visi inovatyvūs veiksmai, kuriuos apima BV darbo paketai, bus vertinami remiantis tvarumu ir integracija į nacionalines politikas. Todėl bendrųjų veiksmų metu pagrindinis dėmesys bus skirtas įgyvendinimui, kaip tai perteikiama pagrindiniuose rezultatuose, t. y. vėžio kontrolės veiksmų įgyvendinimo ir tvarumo plane, kuri padės valstybėms narėms įgyvendinant iPAAC ir CANCON rekomendacijas.

iPAAC rezultatai

1. Parama valstybėms narėms įgyvendinant CANCON bendrųjų veiksmų rekomendacijas nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygmeniu. Plane daugiausia dėmesio skiriama kelioms susijusioms problemoms, kurios pasireiškia skirtingose temose, minėtose ankstesniuose CANCON ir dabartiniuose iPAAC darbo paketuose. Taigi plane bus pateikta integruotoji apibendrinta strateginė priemonė, skirta keliems svarbiems vėžio kontrolės aspektams, kurie yra ypač svarbūs politikos kūrėjams.

2. Vėžio prevencijos stiprinimas toliau tobulinant dabartines rekomendacijas dėl kokybiškos vėžio atrankinės patikros ir patikimo galimo naujo potencialo įvertinimo pagal gyventojams skirtų programų žalą ir naudą. Tolesnis Europos kovos su vėžiu kodekso stiprinimas įgyvendinant politiką, sutelkiant dėmesį į nelygybę. Įvertinimas, kaip veikla genomikos srityje, nuolat prisideda prie vėžio kontrolės.

3. Geresnio efektyvumo kovojant su apleistomis vėžio formomis užtikrinimas, sukuriant naujus pagrindinius rodiklius klinikinių pacientų gydymo būdų ir sveikatos priežiūros išlaidų, susijusių su vėžiu bei dėl jo atliekamomis intervencijomis (ypač kasos vėžio atveju), įvertinimui.

 4. Imunoterapijos įtraukimo į klinikinę praktiką rėmimas, išsamiai įvertinus jos pagrindinius iššūkius.

 5. Sergančiųjų vėžiu sveikatos priežiūros įvertinimas Europos šalyse vertinant kokybės rodiklius.

 6. Parama politikos kūrėjams valdymo srityje, įskaitant bandomuosius visuotinius sergančiųjų vėžiu sveikatos priežiūros tinklus, ir atnaujintą ES nacionalinių vėžio kontrolės programų analizę.

 7. Parama įrodymais pagrįstai sergančiųjų vėžiu sveikatos priežiūrai, tobulinant gyventojų informavimo sistemas. Registrų integravimo į elektroninius sveikatos ir administracinius duomenis, siekiant įvertinti sveikatos priežiūros kokybę, išlaidas ir rezultatus, numatymas. Skatinimas ES lygmeniu naudoti informacinius rodiklius apie vėžio paplitimą.
Finansavimas iPAAC bendriesiems veiksmams buvo skirtas iš Europos Sąjungos trečiosios sveikatos programos (2014-2020 m.). Ji oficialiai prasidėjo 2018 m. balandžio 1 d. ir truks trejus metus. Daugiau informacijos apie iPAAC bendruosius veiksmus galite rasti oficialioje svetainėje (www.ipaac.eu) arba susisiekę su koordinavimo grupe (ipaac@nijz.si).

 

 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-09-23
Į viršų
Skubi pagalba Skubi pagalba kaip mus rasti kaip mus rasti susisiekti susisiekti