Dėkoju gydytojoms Rasai Sirtautienei ir Gintarei Želnytei už suteiktą skubią ir efektyvią pagalbą.

Pagarbiai Aleksandras Karulaitis


Reiškiame didelę padėką gydytojui Albinui Karužui, gydžiusiam mūsų tėtį Vincą Rastenį. Jo profesionalumo dėka buvo rasta blogos sveikatos būklės priežastis. Tėtis išoperuotas, sveiksta. Tai gydytojas, kuris vykdo Hipokrato priesaiką. Mūsų tėtis jį vadina Auksiniu gydytoju.

Sėkmės ir tvirtybės Jums labai sunkiame darbe.


Dukros.


Noriu labai padėkoti Hematologijos skyriaus gydytojui Linui Davainiui už profesionalumą ir rūpestingumą tyrimo metu. Skausminga procedūra buvo atlikta greitai ir be skausmo. Nuoširdus ačiū ir šiam gydytojui asistavusiai seselei, kuri nuo pat pradžių buvo labai nuoširdi ir viską iki smulkmenų paaiškino apie tyrimo eigą. Seselės vardo nespėjau įsidėmėti, bet atsimenu, kad ji buvo jauna ir trumpais šviesiais plaukais. Dar kartą nuoširdus ačiū.

Mindaugas Ignotas


Didelis, didelis ačiu gydytojai Ivetai Paulauskienei dėl tonzilito operacijos padarytos mano dukrai Editai Micienei .

Labai gerai gydytoja nuoširdi, atsaikinga ir profesionali.

Oksana


Norėčiau padėkoti gydytojui-chirurgui Andriui Timpai už gydymą ir rūpestingumą man netikėtai atsidūrus ligoninėje. Gydytojo profesionalumas yra aukštos klasės. Atskiros padėkos nusipelno ir Krūtinės chirurgijos skyriaus personalas. Slaugių rūpestingumas, žmogiškumas tikrai pakerėjo, todėl net labai gaila buvo palikti skyrių, kai mane išrašė. AČIŪ JUMS VISIEMS!

Tomas R.


Kas gi mieliausia žmogui? Gyvenimas, nes tik su juo siejasi visi mūsų džiaugsmai, visa mūsų laimė, visos mūsų viltys...

Visada esam vidury – tarp to, kas buvo, ir to, kas bus. Jau žinau: kaskart to „bus" vis mažiau, o to, kas buvo – daugiau ir daugiau. Bet vis tiek einu: kas už tos kalvos, už ano kalnelio? Kas už to tamsaus debesies? Gal kaip tik už jo blyksi žvaigždė, kuri vienintelė mano? Kol kelias yra, reikia eiti.... O už tai, kad galiu eiti,

Noriu padėkoti Gydytojams Rasai Kizlaitienei, Natašai Giedraitienei, Valdui Pečeliūnui, Jolantai Meižikienė, Renatai Jucaitienei. Taip pat esu labai dėkinga seselėms ir slaugutėms be kurių pagalbos neįsivaizduoju kas būtų nutikę man.

Labai didelis ačiū Jums visiems

Narinė Pacevičienė


Nuoširdų AČIŪ tariu visam personalui padėjusiam ateiti į šį pasaulį nuostabiam berniukui, kuris gimė liepos 5 dieną 21:45 val. Už rūpestį, gerumą, palaikymą ir lyg mamos gleby buvimą dėkoju akušerei Oksanai ir slaugytojai. Darkart ačiū visiems už visos dienos geros atmosferos palaikymą, jaukumą ir svarbiausiai puikų rezultatą- sklandų gimdymą. Sėkmės Jums visiems! 

Pagarbiai

Simona Nemeikaitė


Padėka gydytojams Gediminui Vaitėnui ir Arminui Skrebūnui, slaugytojai Genei Masiulionytei Širdingai dėkoju Mamos Birutės Kezienės ir visos šeimos vardu Gerbiamiems Gydytojams G.Vaitėnui ir A.Skrebūnui už nuoširdų ir profesionalų darbą operuojant ir gydant Mamą, mielai slaugytojai Masiulionytei - už nuoširdų rūpestingumą! Jaudina Jūsų nuoširdus rūpestis ir kantrybė ypač garbaus amžiaus pacientais. Ačiū, kad išpildote viltį gyventi. Jūs iš tiesų nuostabūs. Sveikatos ir Dievo palaimos Jums!

Duktė Janina


Dėkoju gydytojai hematologei Ilmai Tavorienei. Ji yra maloni, kompetetinga gydytoja, kantriai atsakė į visus klausimus, nuramino ir paguodė. Puiki Gydytoja, aukštos kvalifikacijos specialistė. Ačiū Jums, Daktare! Taip pat dėkoju už malonų bendravimą kartu su gydytoja dirbančiai slaugytojai.

Pagarbiai

N.StaliūnienėReiškiu nuoširdžią padėką Vilniaus Universitetinės ligoninės Santaros klinikų kardiologijos skyriaus operacinės gydytojams bei kitam medicinos personalui ir Kardiologinės reanimacijos skyriaus darbuotojams, suteikusiems man skubią pagalbą, kai 2019 m. gegužės 12 d. buvau atvežta į Santaros klinikas ištikus širdies infarktui. Šių darbuotojų profesionalumas, operatyvumas ir atsakingumas išgelbėjo man gyvybę.

Su didžausia pagarba

Janina Markevičienė 


Tariu nuoširdų ačiū mane gydžiusiam jaunajam gydytojui Relindui Bertašiui. Dėkoju už puikų išmanymą ir detalų paaiškinimą, efektyvų gydymą, dėmesingumą, rūpestį ir kruopštumą. Gydytojas Relindas sužavėjo tuo, kad gydo ne ligą, o žmogų. Dėkoju ir  dermatovenerologijos sk.vedėjui Jonui Lauraičiui bei visam kolektyvui už puikų gydymą ir profesionalumą

Loreta Dragančukienė


Nuoširdus AČIŪ Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos centro gydytojui Vytautui Tutkui už puikiai atliktą kelio sąnario operaciją. Didelis dėkui gydytojui anesteziologui reanimatologui Albertui Lapkūnui už profesionaliai parinktą ir atliktą anesteziją. Ir dar noriu padėkoti Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyriaus darbuotojoms Sigutei Balčiūnaitienei ir Galinai Sekarovai, kurių paslaugumas ir malonus bendravimas padeda greičiau pasveikti... Violeta


Nuoširdus ačiū gydytojai neurologei Jurgitai Kuzmickienei už profesionalumą, dėmesingumą ir žmogiškąjį gerumą. Jos kompetentingi veiksmai padėjo išgelbėti mano mamos gyvybę. Vitalija


Noriu padėkoti Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus darbuotojų komandai, dirbusiai 2019 06 23 ir 2019 06 26. Ačiū už pagalbą, globą, rūpestį, dėmesį, profesionalumą ir operatyvumą; palikote darnaus, darbštaus, motyvuoto kolektyvo įspūdį. Nuoširdžiai dėkoju vidaus ligų gydytojai G. Gubinai, vidaus ligų gydytojui V. Vaičiūnui, bendrosios praktikos slaugytojoms D. Burokaitei, A. Kosterevai, O. Gildutienei, Ž. Karluškinaitei, R. Lukaševičienei, D. Adomavičienei, J. Bieliauskaitei. YPATINGĄ padėką noriu pareikšti bendrosios praktikos slaugytojoms R. Šmyt, R. Kamandulienei ir M. Varnaitei, ačiū Jums už nepaprastai šiltą bendravimą, kantrybę ir parodytą empatiją.

Tap pat noriu padėkoti Vidaus ligų diagnostikos skyriaus darbuotojams – jaučiausi patekusi į geras ir patikimas rankas. Nuoširdžiai ačiū mane globojusiai gydytojai D. Vaniušinienei, sužavėjo Jūsų profesionalumas, atkaklumas gilinantis į mano problemas, siekis matyti ne tik problemą, bet ir jos kontekstą, gebėjimas aiškiai, išsamiai ir argumentuotai paaiškinti situaciją, ačiū už žmogišką šilumą, ačiū už viską. Dėkoju šauniam skyriaus kolektyvui, visi man buvo geranoriški, atidūs, paslaugūs. Labai šiltai prisiminsiu bendrosios praktikos slaugytojas V. Dainytę, V. Kaluginienę .

Visiems linkiu geros kloties, profesinės sėkmės, asmeninės gerovės ir stiprios sveikatos.

                                                                                                                                                           Pacientė Julė Vitkauskienė, Vilnius


Nuoširdus ačiū oftalmologei Mildai Aukštikalnienei ir sesutei Valentinai Kapočienei už tai, kad jau 20 metų globoja ir saugo mano akių šviesą.

Regina


Paskutinį kartą redaguota: 2020-08-14
Skubi pagalba kaip mus rasti susisiekti