EUCARE – PACIENTŲ KOHORTŲ IR MOKYKLŲ TYRIMAS EUROPOJE SIEKIANT OPERATYVAUS ATSAKO Į EPIDEMIJAS
EuCARE – pacientų kohortų ir mokyklų tyrimas Europoje siekiant operatyvaus atsako į epidemijas (angl. European Cohorts of Patients and Schools to Advance Response to Epidemics)  

Projekto Nr. 101046016

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Europos Horizontas“ lėšomis pagal kvietimą HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01

Projekto vertė: 9 995 921,00 Eur, iš jo VUL SK dalis: 324 375,00 Eur

Atsakingas VUL Santaros klinikų padalinys: Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centras

Projekto vadovas: Daniel Naumovas

Projekto tikslas – pateikti patikimų, duomenimis grįstų įrodymų kovoje su SARS-CoV-2 atmainomis ir COVID-19 epidemija, paremtų imunologiniaisi ir virusologiniais tyrimais bei dirbtinio intelekto komponentais, koncentruojantis į ligoninių pacientus, vakcinuotus sveikatos priežiūros darbuotojus ir mokyklų grupes.  

Projekto koordinatoriusEURESIST NETWORK GEIE – EuResist (Italy)

Projekto partneriai: University of Cologne (DE), UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UK); EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN (DE); KAROLINSKA INSTITUTET (SE); Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. - Hospital de São Francisco Xavier, Hospital de Egas Moniz, Hospital de Santa Cruz Lisbon (PT) ir kiti.

 

 

Mokslinių tyrimų ir švietimo bendradarbiavimo projektas, siekiant pagerinti vaikų, sergančių piktybiniais navikais, išgyvenamumą Lietuvoje (TREL)
Mokslinių tyrimų ir švietimo bendradarbiavimo projektas, siekiant pagerinti vaikų, sergančių piktybiniais navikais, išgyvenamumą Lietuvoje  (TREL) (angl. Twinning in Research and Education to improve survival in Childhood Solid Tumours in Lithuania (TREL))

Projekto Nr. 952438

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos 2014–2020 metų mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020″ lėšomis.

Priemonė: Pažangos sklaidos ir dalyvavimo plėtros (angl. Seading Excellence and Widening Participation).

Projekto trukmė: 36 mėnesiai.

Projekto vertė: 898 927,00 Eur.

Atsakingas VUL SK padalinys: Vaikų onkohematologijos centras.

Projekto vadovas: doc. dr. Jelena Rascon.

Projekto tikslas: padidinti vaikų onkologijos srityje VUL SK vykdomų mokslinių tyrimų kokybę ir sustiprinti jų reputaciją, patrauklumą bei tinklaveiką.

Projekto koordinatorius: Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (VUL SK).

Projekto partneriai Children’s Cancer Research Institute (Austria), University Medical Center Hamburg-Eppendorf (Germany), Region Hovedstaden (Denmark), Princess Maxima Centre (Netherlands), Instituto Giannina Gaslini (Italy), Consorzio Interuniversitario (Italy), Institute Gustave Roussy (France), European Society for Paediatric Oncology (Belgium).

Apie projektą:

https://cordis.europa.eu/project/id/952438RESTORE projektas

Pažangioji terapija – pastaraisiais metais išvystyta inovacijų sritis, apimanti genų, ląstelių terapiją, audinių inžineriją ir kitus pažangius ligų gydymo metodus, pavyzdžiui, vėžio, Alzheimerio ligos ar sunkių nudegimų.

RESTORE https://www.restore-horizon.eu/ – prioritetinių sričių pavyzdinis (angl. flagship) projektas, kurio tikslas – suburti medikus, mokslininkus, technologijų vystymo ir inžinerijos sektoriaus atstovus pažangiosios terapijos įgyvendinimui Europoje paspartinti.

VUL Santaros klinikos prie šio projekto prisijungė 2018 metais.

https://www.restore-horizon.eu/supporters/.

Europos jungtinė programa „Retos ligos”

https://www.ejprarediseases.org/ – pirmoji visapusiška Europos mokslo ir inovacijų programa retų ligų srityje, apimanti daugiau nei 130 institucijų 35 pasaulio šalyse. Keturios programos dalys (angl. Pillars) užtikrina principą „nuo laboratorijos iki ligonio lovos“ ir garantuoja šias keturias veiklas:

  • tiesioginį tarptautinių retų ligų mokslinių tyrimų finansavimą;
  • virtualią mokslinių tyrimų infrastruktūrų (įskaitant biobankus, registrus, gyvūnų modelių tinklą ir kt.) ir duomenų bazių platformą;
  • gebėjimų vystymą ir mokymus;
  • inovacijų ir technologijų diegimą.

VUL Santaros klinikos šioje programoje atlieka koordinatoriaus vaidmenį, vykdo gebėjimų vystymo ir mokymų veiklas. 

PanCare skaitmeninio „pasveikusiojo paso" plėtros ir įdiegimo studija, skirta pagerinti vaikystėje vėžį išgyvenusių asmenų priežiūra (PanCareSurPass)
Pavadinimas PanCare Surpass

Dalyviai/partneriai (IT kompanijos, šalys – Austrija, Vokietija, Italija, Ispanija, Belgija, Lietuva)

Projekto pradžia 2020 03 01

VUL Santaros klinikos – HORIZON programos partnerė. VUL Santaros klinikos kaip patikimas partneris, turintis įdirbį bendradarbiaujant, turintis mokslinę bazę, žmogiškųjų išteklių, infrakstruktūros galimybes.

Projekto esmė – IT (skaitmeninių) technologijų panaudojimas nuo vėžio pasveikusių pacientų stebėsenai.

Šio projekto tikslas – sukurti sistemą, kuri leistų pasveikusių pacientų gydymo ir stebėsenos planą bei rekomendacijas IT technologijų pagalba perkelti į e. sveikatą, kad jos būtų matomos ir prieinamos periferinėms sveikatos priežiūros įstaigoms.

Šiam tikslui pasiekti bus pasitelkiamas Europos Komisijos per keletą programų sukurtas ir finansuojamas „pasveikusiojo pasas“.

IT (skaitmeninių) technologijų pagalba bus sukurta internetinė europinė platforma, į kurią suvedami pasveikusiųjų duomenys – kokia liga, kaip gydyta (chemoterapija, radioterapija, chirurginės operacijos, transplantacija). Remiantis šiais duomenimis, sistema automatiškai sukurs stebėsenos rekomendacijas. Pavyzdžiui, po tam tikro gydymo išsivysto kai kurių organų pažeidimo rizika – didesnė krūties vėžio arba endokrininių komplikacijų rizika, arba po operacijų liekantis neįgalumas. Ši sistema suteiks galimybę numatyti galimas rizikas.

Stebėsenos planą sudarys gydytojai vaikų onkologai, gydytojai onkologai, kurie gydė tą pacientą.

Projekto dalyviai pateiks duomenis ir sukurta IT platforma sugeneruos „pasveikusiojo pasą“, jį „prikabins“ prie ligos išrašo ir visas paketas keliaus į bendrą SurPass sistemą. Tarptautinės rekomendacijos bus matomos visoms gydymo įstaigoms, kurios naudojasi bendra minėta IT sistema.

VUL Santaros klinikos, turėdamos įstaigos vidinę elektroninę ligonio istorijos (ELI) sistemą, dalyvaudamos šiame projekte, planuoja suderinti / sutapatinti šią sistemą su „pasveikusiojo paso“ sistema, kad duomenys būtų perduodami automatizuotu būdu. Svarbu, kad vyktų ir grįžtamasis informacijos judėjimas tarp ELI – pasveikusiojo paso ir SurPass sistemos.

Daugiau informacijos:

VACCELERATE – Europos Corona vakcinų tyrimų akceleravimo platforma

Pavadinimas: VACCELERATE – Europos Corona vakcinų tyrimų akceleravimo platforma

Projekto Nr. 101037867

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos 2014–2020 metų mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020″ lėšomis.

Priemonė:  ES Covid-19 vakcinų tyrimų tinklas (EU-wide Covid-19 vaccine trial network)

Projekto trukmė: 36 mėnesiai.

Projekto vertė: 11 999 997,50 Eur

Projekto tikslas – sukurti VACCELERATE kaip pasirengimo pandemijai tinklą, kuris sukurs tinkamas struktūras, sudarančias sąlygas greitai ir efektyviai išbandyti naujas vakcinas kandidates net po koronavirusinės pandemijos. VACCELERATE organizuos suinteresuotųjų šalių darbo grupę (SWG), kuri palengvins strategines diskusijas ir įvertins bei įvardins visuomenės sveikatos priežiūros poreikius kartu su sveikatos priežiūros institucijomis, vakcinų kūrėjais ir tarptautinėmis vakcinų iniciatyvomis. VACCELERATE sujungs galimas klinikinių tyrimų atlikimo vietas, suvienys ekspertų žinias ir skatins skaidrų keitimąsi patirtimi vakcinų kūrimo srityje. Tikslas yra suplanuoti ir koordinuoti vakcinų bandymus visose ES valstybėse narėse ir ES asocijuotose šalyse po vienu strateginiu-moksliniu skėčiu. Svarbus žingsnis kuriant šį tinklą yra nustatyti klinikinių tyrimų vietas ir laboratorijas, galinčias atlikti vakcinų klinikinius tyrimus Europoje; VACCELERATE palengvins prieigą prie vakcinos tyrimuose norinčių dalyvauti savanorių, sukurdami savanorių registrus.

Platforma skatins suderintą duomenų rinkimą, atvirus informacijos mainus ir duomenų konsolidavimą, kad būtų galima patobulinti duomenų analizę. Tokiu būdu platformos pagalba bus išaiškinamos būdingos vakcinų kūrimo pandemijos metu problemos, randami jų sprendimai bei atsakymai į aktualius visuomenės sveikatos klausimus. Europos Komisija siekia pasitelkti VACCELERATE ilgalaikiam vakcinų kūrimo pajėgumų didinimui.
Konsorciumą sudaro 26 partneriai iš 16 ES valstybių narių ir 5 ES asocijuotų šalių.

Atsakingas VUL Santaros klinikų padalinys: Infekcinių ligų centras

Projekto puslapis  https://vaccelerate.eu/

Lietuvoje jau veikia VACCELERATE savanorių dalyvauti klinikiniuose tyrimuose registras

Lietuvoje jau veikia VACCELERATE savanorių dalyvauti klinikiniuose tyrimuose registras


Klinikinių tyrimų tinklo VACCELERATE sukurtoje duomenų bazėje sudaryta galimybė užsiregistruoti žmonėms, norintiems dalyvauti COVID-19 vakcinų ir kituose klinikiniuose tyrimuose. „Labai džiaugiamės, galėdami pradėti VACCELERATE savanorių registro veiklą Lietuvoje", – sako VACCELERATE tinklo koordinatorius profesorius iš Vokietijos Oliveris A. Cornely. – Mūsų Lietuvos partneriai atliko didelį darbą. Visa informacija ir registracijos anketa buvo išversta į lietuvių kalbą, todėl tikimės, kad artimiausiu metu  sulauksime besiregistruojančių ir lietuvių savanorių."

2021 m. vasarį pradėtam ES finansuojamam projektui VACCELERATE vadovauja Kelno universitetinė ligoninė Vokietijoje, o šiuo metu jame dalyvauja 29 partneriai iš 18 Europos šalių ir 5 ES asocijuotų šalių. Projektas VACCELERATE sukurtas siekiant sudaryti sąlygas Europai būti geriau pasirengusiai pandemijoms. Juo siekiama sukurti kompetentingų klinikinių tyrimų centrų tinklą, kad būtų galima greitai pradėti ir kokybiškai vykdyti naujų vakcinų klinikinius tyrimus. Galutinis tikslas – kuo greičiau ir efektyviau gauti naudingų rezultatų gyventojų sveikatai išsaugoti.

VACCELERATE sukurtas savanorių registras – priemonė, kuria siekiama įtraukti plačiąją visuomenę, suteikiant tiesioginę prieigą prie naujų vakcinų nuo infekcinių ligų tyrimų. Savanorių registre gali registruotis ir suaugusieji, ir vaikai. Savanoriui registruojantis renkama informacija apie demografinius duomenis, savanorio kelionės iki tyrimo centro atstumą, informacija apie persirgtą COVID-19 ligą, skiepijimo nuo koronaviruso infekcijos duomenis ir kita informacija apie asmens sveikatos būklę. Kai bus numatoma atlikti klinikinį vakcinos ar kito vaistinio preparato tyrimą, potencialūs dalyviai bus kviečiami dalyvauti tyrime pagal registre savanoriškai pateiktą informaciją. Susidomėję asmenys savarankiškai nuspręs, ar nori susisiekti su tyrimo organizatoriais, kad gautų daugiau informacijos ir galbūt sutiktų dalyvauti tyrime.

Savanorių registras šiuo metu jau veikia 15 ES valstybių narių ir iki šiol jame užsiregistravo daugiau kaip 36 000 savanorių. Daugiau kaip 14 000 užsiregistravusių asmenų buvo įtraukti į klinikinius tyrimus. Lietuviškoji savanorių registro versija neseniai pradėta naudoti ir Lietuvoje, aktyviai dalyvaujant Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikoms ir VACCELERATE konsorciumo nacionalinei koordinatorei Lietuvoje prof. Ligitai Jančorienei. Profesorė pabrėžia, kad savanorių, norinčių dalyvauti klinikiniuose tyrimuose, registras Lietuvoje sukurtas pirmą kartą. Tai svarbus žingsnis, siekiant paspartinti mokslinių tyrimų procesus ir rezultatų gavimą bei efektyvų pritaikymą šios besibaigiančios ir naujų pandemijų atveju. Šiuo atveju svarbi kiekvieno Europos piliečio pagalba. Registras visiems piliečiams suteiks galimybę išreikšti savo valią dėl noro prisidėti prie medicinos mokslo vystymosi ir gauti naujausią informaciją apie numatomus vykdyti klinikinius vakcinų tyrimus, o savanoriškai apsisprendus – ir juose dalyvauti.

Jeigu jums reikia daugiau informacijos arba jei norite užsiregistruoti į savanorių registrą, spustelėkite šią nuorodą:
Paskutinį kartą redaguota: 2022-10-31
Į viršų