Gerųjų praktikų taikymas sergantiems lėtinėmis ligomis – CHRODIS PLUS
Gerųjų praktikų taikymas sergantiems lėtinėmis ligomis – CHRODIS PLUS  (angl. CHRODIS PLUS: Implementing good practice for chronic diseases)
              

Projektas finansuojamas  3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014-2020 m. programos ir projekte dalyvaujančių organizacijų lėšomis.

Projekto Nr. 761307.

Projekto trukmė: 36 mėn. (2017 m. rugsėjo mėn. – 2020 m. rugpjūčio mėn.)

Projekto bendra vertė: 6 249 999,48 Eur. 

EK finansavimas: 4 999 999,56 Eur.

Projekto koordinatoriai:

Pagrindinis koordinatorius INSTITUTO DE SALUD CARLOS III  (Ispanija)
Mokslinis koordinatorius – Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Lietuva)

Projekto dalyviai: 42 institucijos iš 21 Europos šalies.

Projekte dalyvauja 4 Lietuvos institucijos:  Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Higienos institutas ir Vilniaus universitetas.

Mokslinis projekto koordinatorius - Rokas Navickas.

VUL SK projekto vadovė - Elena Jurevičienė.

Šis trejų metų ES jungtinės veiklos projektas „Gerųjų praktikų taikymas sergantiems lėtinėmis ligomis“ (toliau –CHRODIS PLUS), kurį bendrai finansuoja Europos Komisija ir dalyvaujantys partneriai, skirtas padėti mažinti lėtinių ligų naštą palengvinant su lėtinėmis ligomis ir sveiku senėjimu susijusios gerosios praktikos mainus ir vystymą.

Pagrindinis CHRODIS-PLUS tikslas - padėti valstybėms narėms nustatyti veiksmingas lėtinių ligų naštos mažinimo priemones, didinti sveikatos sistemų tvarumą ir plėtoti žmogiškąjį kapitalą. Daugiausia dėmesio buvo skiriama apčiuopiamoms tarpvalstybinėms veikloms, kurios gali suaktyvinti sveikatos ir lėtinių ligų prevencijos politiką valstybėse narėse,  siekiant pagerinti žmonių sveikatos būklę. Už projekto veiklą atsakingos  42 institucijos iš 21 Europos šalių. Šis skaičius – negalutinis, nes projekto eigoje prisijungia vis dagiau norinčių bendradarbiauti partnerių, įskaitant įsitraukiusias visų 21 Europos valstybių sveikatos apsaugos ministerijas. Projekto partneriai – tai dažniausiai viešosios įstaigos: mokslinių tyrimų centrai, universitetai, sveikatos apsaugos ministerijos arba sveikatos priežiūros institucijos, sveikatos priežiūros agentūros.

CHRODIS PLUS tikslas – keliose šalyse (įskaitant Lietuvą) įgyvendinti novatorišką politiką ir išbandyti praktiką, skirtą pacientų įgalinimui bei įtraukimui į jų pačių sveikatos priežiūrą, profilaktikai bei sveikatos gerinimui, didelį dėmesį skiriant pacientų, sergančių keliomis lėtinėmis ligomis, gyvenimo kokybei gerinti bei darbo vietų pritaikymui tobulinti. Šios praktikos bus įgyvendinamos bent keliose Europos Sąjungos valstybėse, pilotiniuose centruose, skatinant jų spartesnį įdiegimą Europoje.

Projekto aktualumas. Europoje 8 iš 10 žmonių, 65 metų amžiaus ir vyresni, serga lėtinėmis ligomis, tokiomis kaip diabetas ar širdies ir kraujagyslių ligos. ES lėtinėms ligoms gydyti kasmet išleidžiama šimtai milijardų eurų. Jungtinėse Amerikos Valstijose atskirais publikuotais duomenimis, lėtinėmis ligomis sergantieji sunaudoja iki 74 procentų sveikatos priežiūrai skiriamų resursų. Dėl gerėjančios medicininių paslaugų kokybės ir besikeičiančio gyvenimo būdo, ilgėjant gyvenimo trukmei ir didėjant lėtinių ligų paplitimui, vyriausybės priverstos planuoti vis didėjančius resursus šios populiacijos dalies sveikatos apsaugai. Akivaizdu, kad Europos sveikatos sistemos privalo tapti dar efektyvesnės. Vyriausybėms priimant sprendimus dėl investicijų į sveikatos apsaugą ir visuomenės sveikatą, vis svarbesnį vaidmenį vaidina globalus visuomenės senėjimas, tačiau kokybiško gyvenimo trukmė kardinaliai nesikeičia.

Keitimasis geros praktikos pavyzdžiais ir mokymasis vieniems iš kitų yra puiki galimybė įdiegti naujoves ir tobulinti jau galiojančias gydymo praktikas. Geros praktikos koncepcija vis dažniau naudojama skirtingose ​​politikos srityse. Atsižvelgiant į sveikatos sistemų ir praktikos kintamumą visoje Europoje, turėjome puikią galimybę išnagrinėti daugybę puikių idėjų, iškilusių sprendžiant panašias problemas, o dabar ir imtis jų įgyvendinimo.

Novatoriškos praktikos atrinktos remiantis 2014-2017 metais vykdyto projekto JA-CHRODIS rezultatais. Jos taip pat grindžiamos rezultatais, gaunamais iš tokių projektų kaip ES PATHWAYS, kurio tikslai lėtinių ligų kontrolės užtikrinimas ir pacientų užimtumo strategijos vystymas Europoje.

 ES lygmeniu buvo vykdomi politiniai dialogai keliose šalyse. Jų tikslai – nustatyti lėtinių ligų gydymo ir prevencijos strategiją bei esamos politikos galimus patobulinimus, kurie padėtų likviduoti svarbiausius  rizikos veiksnius sergant lėtinėmis ligomis, stiprintų sveikatinimo veiklą, įvairias prevencines programas ir pacientų sergančių keliomis ligomis priežiūros metodus.

Dalyvaujant 21 valstybių sveikatos apsaugos ministerijoms, glaudus bendradarbiavimas, vadovaujamas Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, su atskirų valstybių sveikatos politiką formuojančiomis institucijomis, tikėtina paskatins efektyvesnį pilotų įdiegimą, adaptavimą ir greitesnę tolesnę jų sklaidą ES.

Daugiau informacijos http://chrodis.eu/

Kvietimas į baigiamąją projekto konferenciją

Individualizuotas žinių perdavimas bei prieiga prie įrodymais pagrįstų integruotos priežiūros priemonių: SCIROCCO Exchange
Individualizuotas žinių perdavimas bei prieiga prie įrodymais pagrįstų integruotos priežiūros priemonių: SCIROCCO Exchange (angl. Personalised Knowledge Transfer and Access to Tailored Evidence-Based Assets on Integrated Care: SCIROCCO Exchange)
      
 
   
Projekto Nr. 826676.
Projektas finansuojamas:  3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014-2020 m. programos lėšomis.
Projekto trukmė: 32 mėn. (2019 m. sausio mėn. - 2022 m. gegužės mėn.).
Projekto biudžeto suma: 2 649 587,50 Eur
VUL SK biudžeto dalis: 180 842,84 Eur
Projekto koordinatorius: Škotijos Vyriausybė (Jungtinė karalystė).
Projekto partneriai: 14 institucijų iš 10 šalių, įskaitant nacionalines ir regionines sveikatos priežiūros institucijas, universitetus, kompetencijos centrus ir narystės organizacijas.
VUL SK projekto vadovė - Elena Jurevičienė.
„SCIROCCO Exchange“ projekto tikslas - remti sveikatos ir socialinės priežiūros institucijas įsisavinant ir didinant integruotą priežiūrą.
 
Projektas remiasi preliminariais integruotos priežiūros B3 veiksmų grupės (Europos inovacijų partnerystės dėl aktyvaus ir sveiko senėjimo) pasiekimais, kuri ir sukūrė B3 brandos modelio koncepciją.
Vykdant ES sveikatos programos finansuojamo projekto „SCIROCCO“ veiklas, modelis buvo toliau tobulinamas, testuojamas ir yra paremtas įteisinta interaktyvia savianalizės priemone integruotai priežiūrai.
Projekto ambicijos - maksimaliai padidinti SCIROCCO priemonės vertę ir poveikį regionams ir organizacijoms, dalyvaujančioms integruotoje priežiūroje.
Gebėjimų stiprinimo parama bus pateikiama 9 nacionalinėms ir regioninėms sveikatos priežiūros institucijoms, turinčioms skirtingą brandos ir integruotos priežiūros organizavimą.
Daugiau informacijos: www.sciroccoexchange.com 
 
Brandos modelis integruotai priežiūrai     
 
 
 
 
 


Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-18
Į viršų