Išmaniosios sveikatos skaitmeninių inovacijų centras
2020 m. gruodžio 7 d. daugiau kaip dvidešimt Lietuvos įmonių, asociacijų ir kitų organizacijų pasirašė jungtinės veiklos sutartį. Susivienydamos į Išmaniosios sveikatos skaitmeninių inovacijų centrą (angl. Smart Health DIH), sutartį pasirašiusios šalys, bendradarbiaus kurdamos inovatyvius sprendimus sveikatos apsaugai. Šie sprendimai padės užkirsti kelią ligoms ir teikti patvarią, prieinamą bei veiksmingą, į pacientą orientuotą priežiūrą, atitinkančią Europos piliečių poreikius.
 
Centras aktyviai veiks siekdamas, kad būtų užtikrinta saugi prieiga prie sveikatos duomenų. Šiuos duomenis bus siekiama pasitelkti kuriant ir išbandant naujus ligų prevencijos, gydymo bei priežiūros metodus, vaistus, medicinos priemones, prietaisus, optimizuojant sveikatos apsaugos ir gydymo procesus bei kitus veiksmus, orientuotus į žmogaus sveikatos apsaugos gerinimą.
 
Išmanios sveikatos skaitmeninių inovacijų centras įneš svarų indėlį vystant e-sveikatos sistemas Lietuvoje bei bendroje Europos rinkoje, skatinat naujų e-sveikatos paslaugų plėtrą, prieinamumą, naudojimo paprastumą bei išmanumą.
 
Centras užtikrins paramą ir palaikymą visuose skaitmeninių inovacijų vertės grandinės etapuose: nuo idėjos generavimo, jos vystymo ir įgyvendinimo iki išplėtotos koncepcijos sklaidos. Tai bus įgyvendinama į pagalbą pasitelkiant akademinę bendruomenę, kompetencijos centrus, inovatorius iš verslo ir viešojo sektoriaus.
 
Šių tikslų Išmaniosios sveikatos skaitmeninių inovacijų centras sieks išnaudodamas savo partnerių žinias, gebėjimus, resursus, savo partnerių tinklą, prieinamus finansavimo šaltinius bei įtraukdamas tarptautinius partnerius.    
 
Išmaniosios sveikatos skaitmeninių inovacijų centras veikia kaip viena bendra prieiga, teikianti informaciją  įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms jų regione bei už jo ribų skaitmeninimo klausimais sudaranti galimybę ekosistemos dalyviams spręsti iššūkius, sutelkus dėmesį į verslą ir viešąsias paslaugas.
 
VUL Santaros klinikų Inovacijų ir technologijų perdavimo skyriaus vedėja Lina Žiaukienė: „VUL Santaros klinikos aktyviai dalyvavo kuriant Išmaniosios sveikatos skaitmeninių inovacijų centrą (angl. Smart Health DIH) ir planuojant jo strategines veiklos kryptis. Būdamos viena didžiausių ir pažangiausių sveikatos priežiūros įstaigų, Santaros klinikos, kaip universiteto ligoninė kartu su mokslo ir verslo bendruomene įsitraukia į augančio skaitmeninių technologijų potencialo plėtojimą medicinoje.

Skaitmeninės technologijos atvėrė naujas galimybes naudoti dirbtinio intelekto (DI) sistemas įvairiose sveikatos priežiūros srityse. Duomenų mokslo ir DI pagrindu kuriamos inovatyvios pacientų stebėsenos sistemos ir kiti technologiniai sprendimai, padedantys medikams jų klinikinėje praktikoje. Bendradarbiaudami su Smart DIH partneriais vienijame žinias ir patirtį tam, kad geriau suprastume ir greičiau atrastume naujus technologinius sprendimus siekiant efektyvesnių ir kokybiškesnių paslaugų sveikatos priežiūroje.
 
 
Išmaniosios sveikatos skaitmeninių inovacijų centro jungtinės veiklos sutartį pasirašė:
 
VŠĮ Smart Health DIH
Lietuvos pramonininkų konfederacija
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Lietuvos sporto universitetas
Farmacijos pramonės įmonių asociacija
Lietuvos telemedicinos asociacija
Informacinių Technologijų Medicinoje Asociacija (MedIT cluster),
VŠĮ „Skaitmeninės technologijos odontologijoje“,
VšĮ Socialinių mokslų kolegija
Vadybos ir Psichologijos (Vip) Institutas
Vilties žiedas, VšĮ
VŠĮ „Etinio Ugdymo Mokykla“,
BOD Lenses, UAB
Intersurgical, UAB
UAB „OPTRONIKA“
UAB „Dantingas“,
„Inlita“, UAB
UAB „Amber Investments“
UAB „Inovatyvios Diagnostikos Centras“
UAB „Biomapas“,
UAB „Blue Bridge“,
VALSIGNA GmbH
Amber Cell Investment UAB
 
Daugiau nei vienas milijonas genomų
Deklaracija „Mažiausiai vieno milijono nusekvenuotų genomų prieinamumas ES iki 2022 metų“ (angl. „Towards Access to at Least 1 Million Sequenced Genomes in the European Union by 2022") pasirašyta 2018 metų balandžio 10 dieną.

Iniciatyvos pagrindiniai tikslai yra:

- daugiau nei vieno milijono viso žmogaus genomo duomenų su fenotipo ir klinikine informacija pasiekiamumas ES ir EEE iki 2022 metų, sudarant prielaidas naujiems klinikinėje praktijoje reikšmingiems moksliniams tyrimams, gydymo ir prevencijos priemonėms asmens sveikatos priežiūros sistemose;
- viso žmogaus genomo duomenų bazių prieigos sureguliavimas ES ir EEE šalyse;
- trijų viso žmogaus genomo duomenų panaudojimo galimybių (retos ligos, onkogenetika, daugiaveiksnės ligos) ištyrimas ir reikšmė gyventojams, asmens sveikatos priežiūros sistemai, mokslui ir pramonei. 
Kiekvienos šalies genų fondas yra savitas, šie savitumai leidžia įvertinti populiacijai būdingas ligas ir jų paplitimą. Saugi ir reglamentuota tarpvalstybinė genomo tyrimų ir kitų asmens sveikatos duomenų prieiga Europoje (ES ir EEE) įgalins kurti ir klinikinėje praktikoje taikyti populiacijai tinkamiausius genetinių tyrimų metodus, plėtoti ypač veiksmingus asmeninės (personalizuotos) medicinos metodus dažnoms ir retoms ligoms diagnozuoti ir gydyti.

Iniciatyvos (tam tikroms) veikloms užtikrinti vykdomas ir CSA Genomics and Personalised Medicine (SC1-HCC-062020, H2020 ID 951724) projektas „Daugiau nei vienas milijonas genomų“ (angl. „Beyond 1 Million Genomes (B1MG)") (https://b1mg-project.eu/), kurio vienas iš vykdytojų yra VUL Santaros klinikos.

Siekiant koordinuoti Lietuvos populiacijos biobankų ir genomo tyrimų veiklas, išlaikyti konkurencingumą regione, vykdyti nacionalinę ir Europos sąjungos politiką asmeninės (personalizuotos) ir žmogaus genomo tyrimų srityse bei siekiant įgyvendinti bendrų ES veiksmų deklaraciją „Mažiausiai vieno milijono nusekvenuotų genomų prieinamumas  ES iki 2022 metų“ (angl. „Towards Access to at Least 1 Million Sequenced Genomes in the European Union by 2022“), koordinuoti žmogaus genomo tyrimo  veiklas Lietuvoje ir sustiprinti bendradarbiavimą tarp bendruose ES veiksmuose dalyvaujančių įstaigų bei organizacijų LR SAM 2019 m. lapkričio 11 d., nr. V-1275 įsakymu sudarytas Nacionalinis žmogaus genomo tyrimo veiklų koordinavimo komitetas.
 
Inovatyvios medicinos centras

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras (IMC) veikia kaip atviros prieigos centras moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai. Modernia moksline įranga aprūpintos laboratorijos skirtos tam, kad tyrėjai iš Lietuvos ir viso pasaulio, galėtų vykdyti mokslinius tyrimus bei siekti proveržio gyvybės mokslų srityje. IMC specializacijos:

  • kamieninių ląstelių tyrimai;
  • egzosomų pritaikymas neurodegeneracinėms ligoms gydyti;
  • ortopedinių ir kremzlės ligų regeneracija;
  • imunologiniai tyrimai;
  • tyrimai su eksperimentiniais gyvūnais.

IMC dirba per 60 mokslo daktarų, tarp kurių yra ir praktikuojantys gydytojai, kasdien gydantys pacientus. IMC nuolat įgyvendina apie 10 projektų, jiems vadovauja pasaulinio lygmens tyrėjai. Plačiau apie IMC vykdomus tyrimus, turimas kompetencijas bei bendradarbiavimo galimybes galima sužinoti IMC puslyje www.imcentras.lt.

MIDAS. Nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvas
MIDAS (https://www.midas.lt) –  Nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvas, skirtas įvairių sričių mokslininkams ir tyrėjams. MIDAS yra sukurtas bendradarbiaujant Vilniaus universitetui bei VUL Santaros klinikoms, vykdant Europos Komisijos Atvirosios prieigos gairės prie mokslo publikacijų ir tyrimų duomenų programą „Horizontas 2020“.

Viena iš svarbių MIDAS dalių – Biomedicinos duomenų komponentas (https://biomedicina.midas.lt), kuris ypatingas savo duomenų specifiškumu ir duomenų surinkimo metodais bei šiuolaikiniais standartais.

Biomedicininio tyrimo tikslams sukūrus duomenų bazę MIDAS duomenų archyve užtikrinama patikima mokslinių duomenų apsauga pagal šiuo metu galiojančius duomenų saugumo reikalavimus ir jei reikia – saugus Lietuvos mokslo ir studijų institucijų keitimasis duomenimis.
EURORDIS

EURORDIS https://www.eurordis.org/ – tai skėtinė nervyriausybinė organizacija, atstovaujanti 910 retų ligų pacientų organizacijoms 72 pasaulio šalyse. Pagrindinė šios organizacijos paskirtis – būti 30 milijonų sergančiųjų retomis ligomis Europoje (ir 300 milijonų visame pasaulyje) balsu, siekiant retų ligų prioritetizavimo Europos ir nacionalinėje politikoje, integruotos retų ligų priežiūros ir gydymo gerinimo, mokslinių ir klinikinių tyrimų plėtros ir kitų sergantiesiems retomis ligomis ir jų artimiesiems svarbių tikslų.

VUL Santaros klinikos aktyviai dalyvauja EURORDIS veiklose ir bendradarbiauja, organizuodamos EURORDIS Atvirosios akademijos mokymus https://www.eurordis.org/content/eurordis-open-academy, didžiausią Europoje retų ligų konferenciją ECRD2020 https://www.rare-diseases.eu/, taip pat gyvenimo kokybės studijoje RareBarometer https://www.eurordis.org/rare-barometer-programme ir kitose veiklose.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-12-10
Skubi pagalba kaip mus rasti susisiekti