MIDAS
MIDAS (https://www.midas.lt) –  Nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvas, skirtas įvairių sričių mokslininkams ir tyrėjams. MIDAS yra sukurtas bendradarbiaujant  Vilniaus universitetui bei Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms, vykdant Europos Komisijos Atvirosios prieigos gairės prie mokslo publikacijų ir tyrimų duomenų programą „Horizontas 2020“.

Viena iš svarbių MIDAS dalių – Biomedicinos duomenų komponentas (https://biomedicina.midas.lt), kuris ypatingas savo duomenų specifiškumu ir duomenų surinkimo metodais bei šiuolaikiniais standartais.

Biomedicininio tyrimo tikslu sukūrus duomenų bazę MIDAS duomenų archyve užtikrinama patikima mokslinių duomenų apsauga pagal šiuo metu galiojančius duomenų saugumo reikalavimus ir, jei reikia, saugus keitimasis duomenimis tarp Lietuvos mokslo ir studijų institucijų.
Inovatyvios medicinos centras
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras (IMC) veikia kaip atviros prieigos centras moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai. Modernia moksline įranga aprūpintos laboratorijos skirtos tam, kad tyrėjai iš Lietuvos ir viso pasaulio galėtų vykdyti mokslinius tyrimus bei siekti proveržio gyvybės mokslų srityje.

IMC specializuojasi šiose srityse:
  • kamieninių ląstelių tyrimų;
  • exzosomų pritaikymo neurodegeneracinių ligų gydymui;
  • ortopedinių ir kremzlės ligų regeneracijos;
  • imunologinių tyrimų;
  • tyrimų su eksperimentiniais gyvūnais.
IMC dirba per 60 mokslo daktarų, tarp kurių yra ir praktikuojantys gydytojai, kasdien gydantys pacientus. IMC nuolat įgyvendina apie 10 projektų, jiems vadovauja pasaulinio lygmens tyrėjai. Plačiau apie IMC vykdomus tyrimus, turimas kompetencijas bei bendradarbiavimo galimybes sužinokite IMC puslapyje www.imcentras.lt
Daugiau nei vienas milijonas genomų
Deklaracija „Mažiausiai vieno milijono nusekvenuotų genomų prieinamumas ES iki 2022 metų“ (angl. "Towards Access to at Least 1 Million Sequenced Genomes in the European Union by 2022") pasirašyta 2018 m. balandžio 10 d.

Iniciatyvos pagrindiniai tikslai yra:
  • daugiau nei vieno milijono viso žmogaus genomo duomenų su fenotipo ir klinikine informacija pasiekiamumas ES ir EEE iki 2022 metų, sudarant prielaidas naujiems klinikinėje praktikoje reikšmingiems moksliniams tyrimams, gydymo ir prevencijos priemonėms asmens sveikatos priežiūros sistemose;
  • viso žmogaus genomo duomenų bazių prieigos sureguliavimas ES ir EEE šalyse;
  • trijų viso žmogaus genomo duomenų panaudojimo galimybių (retos ligos, onkogenetika, daugiaveiksnės ligos) ištyrimas ir reikšmė gyventojams, asmens sveikatos priežiūros sistemai, mokslui ir pramonei. 
Kiekvienos šalies genų fondas yra savitas, šie savitumai leidžia įvertinti populiacijai būdingas ligas ir jų paplitimą. Saugi ir reglamentuota tarpvalstybinė genomo tyrimų ir kitų asmens sveikatos duomenų prieiga Europoje (ES ir EEE) įgalins kurti ir klinikinėje praktikoje taikyti populiacijai tinkamiausius genetinių tyrimų metodus, plėtoti ypač veiksmingus asmeninės (personalizuotos) medicinos metodus dažnoms ir retoms ligoms diagnozuoti ir gydyti.
 
Iniciatyvos tam tikroms veikloms užtikrinti vykdomas ir CSA Genomics and Personalised Medicine (SC1-HCC-062020, H2020 ID 951724) projektas „Daugiau nei vienas milijonas genomų“ (angl. "Beyond 1 Million Genomes (B1MG)") (https://b1mg-project.eu/), kurio vienas iš vykdytojų yra VUL Santaros klinikos.
 
Siekiant koordinuoti Lietuvos populiacijos biobankų ir genomo tyrimų veiklas, išlaikyti konkurencingumą regione, vykdyti nacionalinę ir Europos Sąjungos politiką asmeninės (personalizuotos) ir žmogaus genomo tyrimų srityse bei siekiant įgyvendinti bendrų ES veiksmų deklaraciją „Mažiausiai vieno milijono nusekvenuotų genomų prieinamumas  ES iki 2022 metų“ (angl. „Towards Access to at Least 1 Million Sequenced Genomes in the European Union by 2022“), koordinuoti žmogaus genomo tyrimo  veiklas Lietuvoje ir sustiprinti bendradarbiavimą tarp bendruose ES veiksmuose dalyvaujančių įstaigų bei organizacijų LR SAM 2019 m. lapkričio 11 d. Nr. V-1275 įsakymu sudarytas Nacionalinis žmogaus genomo tyrimo veiklų koordinavimo komitetas.
 
Paskutinį kartą redaguota: 2022-11-29
Į viršų