Įgimtų kraujagyslių anomalijų kompetencijos centras (KC) yra vienintelis Lietuvoje ir Baltijos šalyse įgimtų kraujagyslių ligų diagnostikos, gydymo, mokymo bei mokslo tyrimų centras, kuriame gydomi Lietuvos bei užsienio pacientai, sergantys įgimtomis kraujagyslių ligomis.
 
Įgimtos kraujagyslių anomalijos – tai yra įgimtas kraujagyslių (arterijų, venų, limfagyslių, kapiliarų) defektas, kuris gali pasireikšti įvairiais gyvenimo periodais  (nuo gimimo iki senatvės).
 
Šios ligos yra retos ir labai įvairialypės, gali pažeisti bet kurią kūno vietą ar organą. Jų klinikinė išraiška gali varijuoti nuo ribotų darinių iki labai išplitusių formų, nuo besimptomių iki gyvybei gresiančių būklių.
 
Kompetencijos centre yra gydoma labai plataus spektro įgimtos kraujagyslių anomalijos.
 
Skiriamos dvi pagrindinės įgimtų kraujagyslių anomalijų (ĮKA) formos: 

                Kraujagyslių malformacijos:
 • arterinės
 • veninės
 • arterioveninės
 • limfinės
 • kapiliarinės
 • kombinuotos ( veninės-arterioveninės, veninės-arterioveninės-limfinės, veninės-limfinės-kapiliarinės, veninės-arterioveninės-limfinės-kapiliarinės ir kt).
 • sindrominės formos (kai ĮKA yra kartu su kitais įgimtais defektais).

  Kraujagyslių augliai:
 • dažniausia – infantilinė hemangioma,
 • retesnė – įgimta hemangioma,
 • kiti reti kraujagyslių augliai (kaposiforminė hemangioendotelioma, epitelioidinė hemangioma, pyogeninė granulioma ir kt).

Šios dvi patologijos yra dažnai painiojamos tarpusavyje, nors labai skiriasi savo etiologija, patogeneze, vystymosi eiga ir gydymo taktika. Todėl yra būtina gera diagnostika tam, kad būtų pritaikytas tinkamas gydymo būdas.

Įvertinant ĮKA įvairialypiškumą tiek pasireiškimo, lokalizacijos, tiek simptomatikos ir amžiaus požiūriu, jos diagnostikos ir gydymo procesas gali būti sėkmingas tik dalyvaujant daugiadalykei komandai. Liga gali progresuoti visą gyvenimą, todėl yra būtinas nuolatinis paciento stebėjimas ir nuolatinis etapinis ar pakartotinis jo gydymas.
 
Įgimtų kraujagyslių anomalijų kompetencijos centras (KC) VUL Santaros klinikose buvo įkurtas 2012 metų birželio 25 d. Centro komandą tuo metu sudarė gydytojai: kraujagyslių chirurgai, vaikų chirurgai, dermatovenerologai, kardiologai, radiologai ir intervenciniai radiologai, oftalmologai, genetikai, plastinės rekonstrukcijos gydytojai chirurgai, vaikų chirurgai, ortopedai-traumatologai. Centro koordinatorė – dr. Birutė Vaišnytė. 

Per pastaruosius 8 metus prie komandos darbo prisidėjo naujų  specialistų: gydytojai urologai, abdominaliniai chirurgai, krūtinės chirurgai, hematologai, neonatologai, psichologai, socialiniai darbuotojai. Tokiu būdu išsiplėtė įgimtų kraujagyslių anomalijų diagnostikos ir gydymo galimybės.

Kompetencijos centras teikia plataus spektro ambulatorines ir stacionarines paslaugas. Jame teikiamos visų specialistų, būtinų šiai patologijai diagnozuoti ir gydyti, konsultacijos: kraujagyslių chirurgų, vaikų chirurgų, dermatologų, ortopedų, genetikų, neurochirurgų, veido-žandikaulio chirurgų, plastikos, pilvo chirurgų, radiologų, kardiologų, patologų, kardiochirurgų, urologų, krūtinės chirurgų, okulistų, otorinolaringologų, hematologų, akušerių-ginekologų, neonatologų, reabilitologų, psichologų, bei socialinių darbuotojų.
 
Centre taikomos pažangiausios diagnostikos bei gydymo technologijos: dinaminė kontrastinė magnetinio rezonanso angiografija (DCE-MRA) – kraujagyslių anomalijų diagnostikai ir diferencinei diagnostikai, kontrolei po gydymo; transarterinė perfuzinė plaučių scintigrafija (TLPS) – arterioveninio nuosrūvio arterioveninėse malformacijose įvertinimui, intervencinė angiografija, kompiuterinės tomografijos angiografija (KTA), kraujagyslių dvigubas skenavimas, genetiniai tyrimai, atliekamos sudėtingos chirurginės operacijos, šalinant labai išplitusias, hiperdinamines arteriovenines kraujagyslių malformacijas, išplitusias intraraumenines malformacijas, taikomas endovaskulinis įgimtų kraujagyslių anomalijų gydymas, kombinuotas chirurginis ir endovaskulinis gydymas, lazerioterapija. Pacientams teikiama psichologinė ir socialinė pagalba. Čia gydomi ir stebimi įvairaus amžiaus pacientai,– ir vaikai nuo gimimo, ir suaugę viso jų gyvenimo laikotarpiu.
Kuo mes ypatingi
Įgimtų kraujagyslių anomalijų kompetencijos centre (KC) taikomi aukščiausio lygio įgimtų kraujagyslių anomalijų (ĮKA) diagnostikos ir gydymo metodai – dinaminė kontrastinė magnetinio rezonanso angiografija (DCE-MRTA), kombinuoti sudėtingi endovaskulinio ir chirurginio gydymo metodai, derinant juos abu kartu. 

Centre 2011 metais pirmą kartą Lietuvoje įdiegta transarterinė perfuzinė plaučių scintigrafija (TPPS) įgimtų arterioveninių malformacijų diagnostikai, matuojant arterioveninį nuosrūvį per malformacijos pakenktus audinius. TPPS tyrimas padeda ne tik labai tiksliai diagnozuoti arterioveninį nuosrūvį. Tuo remiantis parenkama  gydymo taktika, prognozuojama tolesnė malformacijos eiga. Šis metodas yra galimas ir taikomas pasaulyje tik labai aukšto lygio ĮKA gydančiuose centruose. TPPS tyrimas ĮKA diagnostikai nėra atliekamas kitose Lietuvos ligoninėse, taip pat ir kitose Baltijos ar Skandinavijos šalyse. VUL Santaros klinikų ĮKA kompetencijos centro specialistų parengti pranešimai ir spausdinti darbai šiuo klausimu cituojami ĮKA diagnostikos ir gydymo kongresuose.

Dinaminė kontrastinė magnetinė rezonansinė angiografija ĮKA ištyrimui taip pat yra taikoma Lietuvoje ir Baltijos šalyse tik VUL Santaros klinikose. Čia taikomi chirurginio bei kombinuoto gydymo (endovaskulinio ir chirurginio kartu) metodai ir jų rezultatai skelbiami pasaulinėse ISSVA ir kraujagyslių chirurgų konferencijose JAV, Europos šalyse, Australijoje, Pietų Amerikoje, Kanadoje.

ĮKA diagnostikos ir gydymo temomis skaityti pranešimai pasaulinėse konferencijose Bostone, Niujorke (JAV),  Melburne (Australija), Buenos-Aires (Argentina), Vankuveryje (Kanada), Malmėje (Švedija), Amsterdame (Olandija) ir kt.

Sėkmingai operuojamos labai išplitusios funkciškai pavojingose vietose esančios intraraumeninės malformacijos, rezultatai apie tai skelbti pasaulinėse konferencijose. Komplikuotoms, gyvybei pavojingoms ĮKA formoms yra taikomas endoskopinis lazerinis gydymas.

ĮKA kompetencijos centras VUL Santaros klinikose jau seniai yra žinomas savo darbais tarp žymiausių ISSVA specialistų, todėl 2016 metais centro specialistai  buvo pakviesti dalyvauti organizuojamoje tarptautinėje (pasaulinėje) studijoje „International e-Delphi consensus study OVAMA (Outcome measures for Vascular Malformations) research project). Tokia tarptautinė veikla leidžia ne tik perimti, bet ir prisidėti formuojant tarptautinę gerąją praktiką ĮKA srityje.

ĮKA kompetencijos centro veikla neatsiejama nuo Vilniaus universiteto veiklos:  čia vykdomi moksliniai tyrimai bei mokymas, apimantis visų pakopų universitetines bei podiplomines studijas, tobulinimo kursus bei kitą mokymo veiklą, organizuojamos konferencijos, seminarai, suvažiavimai. Visa tai garantuoja žinių ir kompetencijos sklaidą, tęstinumą ir nuolatinę pažangą.
 
ĮKA kompetencijos centras teikia visapusiškas diagnostikos ir gydymo paslaugas visiems Lietuvos gyventojams, kuriems diagnozuota ĮKA, pradedant naujagimių konsultacijomis ir tęsiant stebėjimą ir gydymą visais gyvenimo etapais. Kai kuriais atvejais yra stebimi ir gydomi pacientai iš kitų valstybių (Anglijos, Suomijos, Airijos, Rusijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos, Latvijos). Retų ĮKA kompetencijos centro pacientų stebėsenos sistemoje yra per 2000 asmenų. Per metus konsultuojama iki 700 pacientų. Centre sukurta unikali stebėsenos sistema, kurioje kaupiami duomenys apie naujai diagnozuotus atvejus, stebima ligos eiga ir vertinamas gydymo efektyvumas. Joje sukaupti duomenys analizuojami ir nuolat atnaujinami.  

Atliekama per 100 operacijų bei taikomi endovaskuliniai gydymo metodai, atliekami  klinikiniai, biocheminiai, mikrobiologiniai, imunologiniai ir genetiniai, histologiniai tyrimai, taikomi pažangūs ligos nustatymo metodai, radiologinė diagnostika.
 
VUL Santaros klinikose vykdomi tarptautiniai ir nacionaliniai moksliniai ĮKA srities projektai, kurių rezultatai publikuoti daugelyje prestižinių užsienio mokslinių žurnalų ir pripažintuose Lietuvos mokslo leidiniuose (žr. sąrašą), taip pat apibendrinti mokslo daktaro disertacijoje (B. Vaišnytė ,,Įgimtų arterioveninių malformacijų endovaskulinio ir chirurginio gydymo rezultatai“). Atliekamas naujas mokslinis projektas: biomolekuliniai kraujagyslių malformacijų tyrimai, kurių duomenys skelbti pasaulinėse konferencijose.
 
VUL Santaros klinikų ĮKA kompetencijos centre šiuo metu dirba įvairių specialybių gydytojai. Atsižvelgiant į patologijos lokalizaciją ir išplitimą, pacientai yra ištiriami visapusiškai, konsultuojami atitinkamų specialistų, organizuojami bendri pasitarimai ir konsiliumai, pacientai neretai operuojami kartu dalyvaujant įvairių specialybių chirurgams.
 
ĮKA kompetencijos centras prioritetine kryptimi laiko biomedicininių tyrimų vystymą, kuriais skatinamos medicinos inovacijos, o pacientai pirmieji gauna naują pažangų įgimtų kraujagyslių ligų gydymą. Kompetencijos centras organizuoja ir vysto epidemiologinius gydymo rezultatų tyrimus ir nuolat tobulina gydymo protokolus pagal įrodymais grįstos medicinos principus. 

Centro gydytojai reguliariai dalyvauja tarptautinėse konferencijose, kur atnaujina savo žinias ir pristato centre atliekamų tyrimų rezultatus. Centras aktyviai dalyvauja Tarptautinėje kraujagyslių anomalijų mokslinių tyrimų draugijos ISSVA (International Society for the Study of Vascular Anomalies) veikloje, organizuoja mokslines-praktines konferencijas, skirtas studentams, rezidentams, gydytojams ir pacientams, bendradarbiauja su užsienio šalių klinikomis ir centrais Vokietijoje, Italijoje, JAV, dėsto VU studentams, rezidentams, gydytojams specialistams.
 
Disertacijos:

1.  B. Vaišnytė. Įgimtų arterioveninių malformacijų endovaskulinio ir chirurginio gydymo rezultatai (2012).
2. G. Pošiūnas. Gydymo ilgo pulso Nd:YAG lazeriu įtakos įgimtų hemangiomų vystymuisi palyginamosios studijos įvertinimas. 
3. A. Strumila. Vaikų hemangiomų prognozės ir gydymo veiksmingumo vertinimas infraraudonųjų spindulių termografija (2018).
 
Dalyvavimas projektuose ir studijose:

1. International e-Delphi consensus study OVAMA (Outcome measures for Vascular Malformations) research project. B. Vaišnytė. 
2. Gydymo ilgo pulso Nd:YAG lazeriu įtakos įgimtų hemangiomų vystymuisi palyginamosios studijos įvertinimas. G. Pošiūnas 2013-2017 m. 
3.Biomolekuliniai kraujagyslių malformacijų tyrimai. A. Kielaitė-Gulla, D. Bironaitė, B. Vaišnytė.

      

Įgimta kraujagyslių malformacija prieš gydymą (kairėje) ir po kombinuoto endovaskulinio ir chirurginio gydymo bei plastinės operacijos (dešinėje).
  

 

Įgimtos kraujagyslių malformacijos angiografinis vaizdas prieš gydymą (kairėje 1,2), po gydymo (dešinėje).Kuo mes ypatingi
Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-06
Į viršų