Santariškių g. 2, 08661 Vilnius
tel. (+370) 5 236 5000
faks. (+370) 5 236 5111
info@santa.lt

      

SANTAROS KLINIKOS

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Spausdinti

Kuriame lietuvos ateiti 2014-2020

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras (toliau – IMC) kartu su VšĮ Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis (toliau – VULSK) įgyvendina projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0006 „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

Projekto pradžia – 2018 m. vasario 1 d.

Projekto pabaiga – 2021 m. sausio 31 d.

Projekto vertė – 697 811,00 Eur,

Projekto tikslas – vystyti technologijų perdavimo centrus IMC ir VULSK.

Svarbiausia problema, kurią siekiama spręsti projektu, mažas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų Santaros slėnyje komercinis pritaikymas bei nedidelės technologijų perdavimo paslaugų apimtys. Šią problemą numatyta spręsti įdarbinant technologijų perdavimo specialistus IMC ir VULSK, kurie sukurs technologijų perdavimo sistemą. Tokiu būdu bus kuriama organizacijų technologijų perdavimo praktika ir patirtis.

Projekto rezultatas - sukurtos inovacijų rinkos, potencialių partnerių bei intelektinės nuosavybės duomenų bazės, kurios bus nuolat atnaujinamos, ir bus pamatinis technologijų perdavimo instrumentas Santaros slėnyje.

Projekto nauda:

- maksimaliai įveiklinta turima Santaros slėnio gyvybės mokslų technologijų perdavimo infrastruktūra;

- išaugę ryšiai tarp mokslo ir verslo sektorių bei išaugę technologijų perdavimo finansiniai rezultatai;

- tyrėjams sudaryta galimybė komerciškai realizuoti savo know-how ir iš to gauti papildomų pajamų;

- technologijų perdavimo finansiniai rezultatai leis valstybinio ir viešojo sektoriaus (IMC ir VULSK) organizacijoms pačioms finansuoti savo technologijų perdavimo veiklą ir plėtrą be valstybės dotacijų.

Atnaujinta 2018-08-22
Straipsnis parodytas: 772 kartų(kartus)